Aktuální stav prvního českého PPP projektu přijeli na dálnici D4 zhodnotit ministr dopravy Martin Kupka a generální ředitel VINCI Consessions Nicolas Notebaert. Zastavili se spolu se zástupci druhého koncesionáře (Meridiam) a zástupci zhotovitele (EUROVIA CS) na třetím z pěti nově budovaných úseků dálnice D4, aby společně zkontrolovali, jak stavba pokračuje. Nedaleko Chraštiček, kudy dálnice povede, byl pan ministr podrobně informován o stavu projektu.

„Stavba D4 je referenčním projektem při rozhodování o dalším využití PPP u dalších infrastrukturních projektů. Při současném napjatém stavu veřejných financí je to jedna z možných cest. PPP připadá v úvahu například u D35, u IV. železničního koridoru nebo při výstavbě některých vysokorychlostních tratí,“ uvedl ministr dopravy Martin Kupka.

„VINCI Highways úspěšně staví nebo provozuje téměř 4000 km dálnic po celém světě, ty nejblíže odsud se nacházejí na Slovensku, v Německu či Polsku. Všechny tyto zkušenosti přinášíme i na D4 a věříme, že i díky nim se PPP D4 stane nejen referenčním projektem v České republice, ale i příkladem udržitelnosti v oblasti infrastruktury,“ uvedl generální ředitel VINCI Concessions Nicolas Notebaert.

„Uplynulých 12 měsíců proběhlo úspěšně a jsem rád, že projekt postupuje podle plánu. I když sektor stavebnictví teď zažívá obtížné časy, jsem přesvědčen, že budeme úspěšně pokračovat i nadále,“ uvedl generální ředitel Via Salis a Managing Director VINCI Highways ve střední Evropě Christian Biegert.

„Každá stavba pro nás představuje velkou výzvu a historicky první PPP projekt v ČR obzvlášť. Výstavba 32 km nové dálnice a rekonstrukce 16 km stávající je obrovskou zkušeností pro celé české stavebnictví,“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel EUROVIA CS Martin Borovka.

V loňském roce proběhlo vytýčení celé trasy, došlo k odstranění lesní i mimolesní zeleně, byl realizován archeologický, pyrotechnický či hydrogeologický průzkum, instalovány byly zábrany pro obojživelníky a uskutečnila se řada dalších prací při přípravě celého stavebního území. U křižovatky Lety vznikla výrobna důležitého materiálu pro stavbu. Tento prostor je strategicky umístěn z důvodu logistiky materiálu pro stavbu (nachází se zhruba v polovině trasy), což napomůže zmírnit zátěž komunikací od nákladních vozidel.

V letošním roce se chystají rozsáhlé trhací práce u obce Milín, budou se zakládat mostní konstrukce a proběhne výstavba nových místních komunikací, na které bude převedena doprava ze stávající D4. Dokončují se rovněž přeložky inženýrských sítí a některé archeologické průzkumy.

Všechny práce probíhají s maximálním důrazem na ekologii. To zahrnuje například recyklaci materiálů, zákaz používání pesticidů, budování ekoduktů pro divokou zvěř, nádrže na dešťovou vodu nebo zábrany pro ochranu obojživelníků.

Dálnice D4 podstatně urychlí spojení mezi středními a jižními Čechami a státní hranicí. Výrazně uleví řadě obcí v regionu, které jsou nyní zatěžovány intenzivní dopravou na silnici I/4, kde navíc často dochází k zácpám a dopravním nehodám.

Projekt PPP (Public Private Partnership) D4 řídí sdružení Via Salis francouzských firem VINCI Concessions, VINCI Highways a Meridiam. Investice zahrnuje dostavbu zcela nových 32 km dálnice D4 z Příbrami do Písku a modernizaci dalších 16 kilometrů již zprovozněných navazujících úseků. Stavba bude podle smlouvy hotova v prosinci 2024 a dalších 24 let bude konsorcium dálnici provozovat. Zhotovitelem stavby je na základě smlouvy s Via Salis společnost DIVia stavební, člen skupiny EUROVIA CS.