Obojí lze samozřejmě pochopit. Nicméně obávat se musí jen ten, kdo podcenil přípravu rekonstrukce a nedomyslel řádně detaily a důsledky plynoucí z postupu i provázanosti jednotlivých prací. Před započetím každé rekonstrukce je proto nutné vše pečlivě naplánovat a sestavit alespoň přibližný časový harmonogram nástupu jednotlivých profesí.

Důsledné plánování rekonstrukce se vyplatilo majiteli bytu 2 + 1. Ta proběhla v měsících listopadu až lednu a do její realizace byly zapojeny snad veškeré profese, které mohou s renovací bytu bezprostředně souviset.

Akci předcházel důkladný průzkum stávajícího stavu, jednotlivých konstrukcí a instalací. Bylo konstatováno, že veškeré instalace i vybavení bytu jsou za hranicí své životnosti a je tudíž nutné přikročit k jejich kompletní obnově.

V nevyhovujícím stavu se nacházela zejména koupelna bytu, v níž byl v rozporu se stávajícími předpisy provozován samostatně plynový kotel a plynový průtokový ohřívač. Morálně zastaralá byla celá topná soustava s rozvodem z ocelových černých trubek vedených po povrchu stěn k jednotlivým litinovým radiátorům. Dožilá byla i původní kuchyňská linka, elektroinstalace, značný stupeň opotřebení vykazovaly i podlahy z klasických dřevěných vlysů v obou pokojích, respektive lina a dlažeb v chodbě a kuchyni.

Na základě těchto zjištění bylo přijato rozhodnutí o totální rekonstrukci bytu. V prvé fázi byla vypracována detailní technická zpráva popisující průběh rekonstrukce a projektová dokumentace zachycující polohu jednotlivých vývodů instalací, rozmístění zařizovacích předmětů, topného zdroje i sestavy kuchyňské linky. Samotné práce započaly odstraněním starých dřevěných obkladů, demontáží původní kuchyňské linky, spíže a vestavěných skříní. Ihned poté byly demontovány veškeré plynové spotřebiče a zařizovací předměty v koupelně. Z důvodů zajištění přívodu dostatku přirozeného světla a vzduchu byla vybourána původní příčka mezi koupelnou a WC. Došlo tím k optickému zvětšení celého prostoru s možností jeho komfortnějšího využití. Odstraněny byly i původní rozvody vytápění a staré litinové radiátory.

Po ukončení veškerých demontáží a bouracích prací byly zahájeny instalační práce. Ty spočívaly ve zhotovení nových rozvodů vody, odpadů, elektroinstalace a plynového rozvodu především v koupelně a kuchyni. Do podlahy byly ukryty i nové měděné rozvody ústředního vytápění bytu. Pod okny byly instalovány konzoly pro uchycení deskových radiátorů.

Akce dále pokračovala realizací obkladů a dlažeb v koupelně a kuchyni. Po jejich zaspárování a dokončení byla zahájena kompletní rekonstrukce bytových podlah. Po stržení několika vrstev starého lina v kuchyni a kompletním přestěrkování povrchu podlah v kuchyni, koupelně a chodbách bylo v těchto místnostech položeno lino nové generace s imitací dřeva. Ihned po té byla provedena kompletace koupelny, instalace nového plynového kombinovaného kotle a radiátorů. Z důvodů instalace nové kuchyňské linky byla přednostně provedena kompletace elektroinstalace v kuchyni. Kuchyňská linka byla instalována odbornou firmou. Nejdříve byly rozmístěny spodní skříňky, dále horní skříňky, pracovní deska, dřez, spotřebiče a na závěr spodní sokl linky. Před samotným vymalováním bytu došlo ještě k přebroušení a renovaci parketových vlysů v obou pokojích a jejich opatření ochranným lakem v několika vrstvách.

Byt po rekonstrukci září novotou a svým estetickým vzhledem i vybavením odpovídá nejvyšším současným požadavkům na moderní bydlení.  

Ivo Románek