A víte, jaké je to nejlevnější? Přece to, které jste ušetřili. Akumulovat teplo. Drahé teplo a v budoucnu čím dál více vzácnější teplo umí jen dobře izolované konstrukce. Prevít teplo se drží v horní části místností. Akumuluje se tam natolik, že se víc a víc tlačí ven půdou nebo střechou. Tady je ten největší únik, který draze zaplatíme. Jak na něj vyzrát?

Akumulací tepla. Ta má své opodstatnění. V každé době jde o přepočet na finance a společným jmenovatelem jsou vždy naše energetické nároky. Musíme tedy akumulovat teplo, protože si vážíme našich peněz za raketově rostoucí ceny energií. A budeme akumulovat teplo, protože energie na jeho vytvoření bude čím dál méně dostupnější. Hledáme tedy akumulátor, který nám pomůže vše zúročit. Chceme mít teplo, zároveň chceme utratit co nejméně za energie a do toho bychom rádi měli přístup k energiím i v budoucnu. Jak si takový balíček značky „komfort“ pořídit?

Začněme od našeho bydlení. Stále platí, že nezateplená konstrukce rovná se energeticky propustná konstrukce. Takovou konstrukcí uniká, prchá a utíká, ba přímo peláší naše teplo. Jaké konstrukce tedy volit, aby se teplo drželo, co nejblíže k nám? Tak ho nejvíce využijeme.

V prvé řadě je nutné zvolit správné zateplení. Zateplit ještě neznamená teplo v konstrukci akumulovat. Pro akumulaci v konstrukci je nutné volit materiály, které mají vyšší objemovou hmotnost a zároveň mají vysoké číslo měrné tepelné kapacity. Měrná tepelná kapacita je parametr, který dokáže ovlivnit teplotu především při spuštění našich vytápění na podzim a také na jaře, kdy se stane, že už třeba nějaký den topit nemusíme, ale za týden přijde zase citelné ochlazení. Zvláště duben je velmi náchylný na střídání teplot.

Není tedy zateplení jako zateplení. Zateplování náhodným izolačním materiálem může v budoucnu přinést nemalé problémy. Při přerušovaném vytápění pak ne a ne dům vytopit. Materiál měl velmi nízkou měrnou tepelnou kapacitu a nezvládal akumulovat jakékoliv vyprodukované teplo.

Foukaná izolace Climatizer Plus

Foukaná izolace Climatizer Plus na bázi celulózy má měrnou tepelnou kapacitu 2020 J/kg.K. Co to znamená? Měrná tepelná kapacita vyjadřuje množství tepla, které se přijme v 1 kg izolace a zároveň se ohřeje o 1 °K (1 °C). Climatizer Plus se projevuje bezkonkurenční tepelnou setrvačností v zimě i v létě. Věnujeme se ale zimní akumulaci. Znamená to, že pak dokáže naakumulované teplo vypustit zpět do vnitřního prostředí i v případě, že zdroj vytápění byl přerušen. Stěny i strop pak zůstávají tzv. teplé a předávají nám potřebné teplo.

Připravte se na vypínání přívodu energie. To, že v budoucnu bude energie na příděl, již sledujeme v zahraničí a zřejmě to čeká i nás. Správnou volbou tepelného izolantu vás nezaskočí hmotná nouze v oblasti energií.

Kam úspory, kam jdete...
Úspory za vytápění by měly končit v naší kapse. Jestli se to tak děje právě u vás, si musí vyhodnotit každý sám. V tomhle se doporučuje ryze podnikatelský přístup. Pokud ušetřím, musím investovat. Každá investice, která se neválí v bance a pracuje a generuje další a další úspory, je tou nejvýhodnější. Výhodnost takové investice do zateplování patří již od začátku nového tisíciletí k těm výhodnějším a dnes je vlastně tou nejvýhodnější.

Jak se dostala na TOP místo?
V úsporách energií toho bylo napsáno mnoho, ale jeden aspekt byl tak nějak upozaděn. To, že ze dne na den, překvapivě až děsivě rychle, můžeme platit za ceny energií dvoj až trojnásobek. Stále se totiž řešily rostoucí ceny energií, ale ten růst byl tak říkajíc na neviditelné úrovni. Tomu odzvonilo. Všem najednou klapky z očí spadly. Došlo ke skokovému zvýšení cen energií. Takže investice do zateplování a návratnost těchto investic se zkrátila na minimum. Zateplením střechy lze ušetřit až 35 % nákladů na vytápění. Čím více konstrukcí zateplíte, tím více uspoříte. Celkovým zateplením lze ušetřit až 60 % nákladů.

Tepelný odpor konstrukce chci!
Tepelný odpor konstrukce je schop­nost konstrukce ­odolávat teplu. Celkový tepelný odpor konstrukce je dán jako součet všech tepelných odporů jednotlivých vrstev materiálů v konstrukci. Materiály, které odporují teplu, v kombinaci s materiály, které ještě k tomu umí teplo akumulovat, jsou ty, které v dnešní době dostávají zelenou. Foukaná izolace Climatizer Plus má při tloušťce 30 cm hodnotu rovnu cca hodnotě 7,89 m2K/W. Tohle je hraniční hodnota, pod hodnotu 7,5 m2K/W určitě nesestupujte.

Foukaná izolace Climatizer Plus

Dodržte 3 hodnoty a máte vyhráno!
Minimální tloušťku, pokud je to konstrukčně možné, začínejte dnes na 30 cm. Tepelný odpor u tepelné izolace, neslevujte z požadavku pod 7,5 m2K/W. A třetím parametrem pro správné zateplení je měrná tepelná kapacita, míra akumulace tepla, a ta je u zdravé foukané izolace Climatizer Plus 2020 J/kg.K.

Foukaná izolace má spousty výhod
Akumulace je jednou z nich. Převyšuje tím ostatní izolační mate­riály na bázi pur pěn, skelného vlákna apod. více jak dvojnásobně.

Climatizer Plus vyrábí česká rodinná firma CIUR
Jeho motto příroda, ­technologie a odpovědnost napovídá o firmě vše podstatné. Primárně používá přírodní recyklovaný mate­riál, kterým je celulózové vlákno. Snaží se ve všech ohledech chovat ekologicky a hospodárně. Strojně zpracovává špičkovou technologií druhotnou surovinu a třídí ji dle vlastních potřeb. Český výrobce a dodavatel dává značce ­Climatizer Plus punc kvality a ryzosti, jak akumulovat teplo a kvalitně zateplit.