Historicky cenné budovy si péči zaslouží
Historicky cenné budovy, památky, chalupy, stavení, městské domy i panská a šlechtická sídla si rozhodně zaslouží tu nejlepší péči. Na svých místech tyto budovy stály a sloužily mnohdy i dlouhá staletí a bez náležité péče by podlehly destrukci. Přitom právě ony byly u nás desítky let ignorovány. Pravda, ne všechny, ale velká část z nich není rekonstruována dosud, u mnohých pak degradace došla tak daleko, že byla či je lepším řešením demolice. A právě tyto budovy se dost často potýkají s vlhkostí a plísněmi. Obvykle jsou s ochranou těchto budov spojeny 3 nejdůležitější pojmy: péče o střechu, aby do domů nezatékalo, odsolování a zateplování. Kombinací procesů odsolování a zateplování přitom lze významně prodloužit životnost našich kulturních památek.

Půda starého domu, foukaná celulózová izolace je ideální na podlahy
Solné roztoky a sůl sama o sobě působí neesteticky na fasádách i v interiérech, navíc dovedou uvnitř masivních stěn, zdobných soch, detailů a jiných částí historických budov finálně rozložit jejich strukturu. Odsolování památek se dosud provádělo pouze ručním nanášením odsolovacích prostředků, následky takového odsolování však mohou být pro mnohé zdobné povrchy destruktivní. Také materiály používané při zateplování by měly respektovat prostředí starých památek. Přitom je možné zateplit i tak, že si zachováme přístup ke konstrukcím starých krovů.

Aplikace foukané celulózové izolace Climatizer Plus
Ucelený skladebný systém izolačních materiálů společnosti CIUR řeší veškeré možné situace týkající se izolací staveb. Součástí výroby je celulózová izolace Climatizer Plus. Jako případná speciální protipožární alternativa se doporučuje minerální vlákno Climastone. Krajní variantou se jeví ­foukaný polystyren Climastyren, který spolehlivě funguje v místech, kde hrozí nebezpečí styku s vodou. Systém foukaných izolací nabízí zateplení střech, stropů, plášťů budov (zvenčí i zevnitř) a podlah. V případě Climatizeru Plus se kromě izolace tepelné a distribuce vlhkosti zlepšují i zvukově izolační vlastnosti budov.


Foukaná celulózová izolace Climatizer Plus
Foukaná celulózová izolace Climatizer Plus je velmi vhodný a často používaný izolant u rekonstrukcí starších objektů. Typická je pro ni snadná a rychlá aplikace, unikátní konzistence a vynikající přilnavost prakticky ke každému materiálu. Izolant bez problému zaplní sebemenší dutinu, což nedovede žádný jiný typ izolace. Climatizer Plus výrazně omezuje riziko vzniku tepelných mostů, navíc se výborně vyrovnává s vlhkostí, kterou dovede distribuovat, kam je třeba (izolovaná konstrukce přirozeně dýchá). Zároveň má i velmi dobré protipožární a výborné akustické vlastnosti, navíc odolává škůdcům.

Střecha jako základ
Climatizer Plus má nespornou výhodu v létě. Brání přehřívání. Zdánlivě se tato výhoda u historických památek nejeví na první pohled jako významná, Na druhou stranu se v historických objektech ukrývají i cenné artefakty, které doslova nesnáší markantní výkyvy teplot a degradují při nich. Climatizer Plus svými vlastnostmi přispívá právě ke stabilní teplotě v místnosti během celého roku. Tenhle ekologický materiál se snese s mnoha dalšími stavebními izolacemi. Nejlépe si stavebně rozumí s dřevěným krovem nebo vazníkem.
U historických památek je kladen důraz na střechu, prvotně aby do objektu nezatékalo. Druhou věcí, která přijde na řadu, je ve 21. století i obyvatelnost takové historické stavby, a tak je nutné stavbu ochránit pro ni příznivým mate­riálem, jakým rozhodně Climatizer Plus od společnosti CIUR je.