Jedním ze zásadních kroků při stavbě rodinného či bytového domu je tzv. hrubá stavba. Ta kromě jiného zahrnuje obvodové a vnitřní nosné zdivo včetně příček, stropy, a dále překlady oken a dveří. Všechny tyto prvky už společnost KM Beta, největší český výrobce betonové střešní krytiny, vápenopískového a páleného zdiva, nabízí. Jak pro hrubou stavbu, tak pro další pokračování prací, jsou však nepostradatelná také lepidla, jádrové a štukové omítky a stěrkovací směsi. Právě o tyto významné komodity se nyní rozšiřuje nabídka stavebních materiálů KM Beta. Maltové a omítkové směsi PROFIMIX vyrábí nový, nedávno dokončený výrobní závod v Bzenci na Hodonínsku. Ten je již pátým závodem KM Beta v České republice a zároveň největší ryze českou maltárnou u nás.

Značka PROFIMIX zastřešuje široký sortiment směsí dle příslušných receptur pro stavební průmysl, balených v pytlích i volně ložených do autocisteren. Nabídka výrobků PROFIMIX úzce navazuje na stávající sortiment společnosti KM Beta a zahrnuje cementové potěry, zdicí malty, lepicí hmoty, stěrkovací hmoty, dále jádrové a štukové omítky a tepelně izolační malty a omítky. Portfolio obsahuje materiály v celé zrnitostní křivce (nejjemnější do 0,4 mm zrna, nejhrubší do 4 mm zrna) s různými typy pojiv a přísad. V nejbližší budoucnosti by nabídku měly doplnit anhydritové samonivelační podlahy a stěrky.

Prioritou je vysoká kvalita

Všechny výrobky PROFIMIX jsou vyrobeny s využitím prvotřídních surovin, především z vysoce kvalitního křemičitého písku z vlastní pískovny v lokalitě zvané „Moravská Sahara“. Tzv. váté písky z této oblasti jsou specifické svým kulatým zrnem, které především omítkám PROFIMIX dodávají jedinečnou kvalitu. Materiály PROFIMIX splňují přísné evropské normy (např. co do pevnosti, přídržnosti, objemové hmotnosti a mnoha dalších vlastností) a navíc vynikají dobrými zpracovatelskými vlastnostmi.

Součástí servisu společnosti KM Beta je jak technické poradenství, tak bezplatný servis v podobě výpočtu spotřeby maltových a omítkových směsí.

Další informace brzy najdete na www.kmb-profimix.cz.