Samozřejmě musí být také v souladu s celkovým architektonickým řešením daného prostoru. Jedním z mnoha materiálů, který veškeré tyto požadavky bezezbytku splňuje, je teracová dlažba.

Mimo výborné pevnostní parametry a povrchovou odolnost, jež jsou důležité pro výstavbu podlah v průmyslu (výrobní haly, sklady, dílny a autoservisy aj.), se u teracových dlažeb vysoce hodnotí také její estetické vlastnosti. Široká škála používaného kameniva, různých kreseb a frakcí, jakož i využití moderních výrobních technologií s možností barvení do hmoty, dávají teracové dlažbě obrovskou variabilitu vzorů, což oceňují především projektanti a architekti.

Nezanedbatelnou výhodou teracové dlažby je také možnost velmi snadného sladění podlahy s dalšími interiérovými prvky, jako jsou schodiště, parapetní desky, atiky aj. Snadno lze za optimální náklady vyrobit a dodat různé barevné kombinace základního vzoru teracové dlažby pro interiérové řešení podlahové plochy, či pro vizuální dělení podlahové plochy. Tato výhoda je velmi často používána i při rekonstrukci starých budov, kdy je nutné zachovat kresbu stávajících podlah, ale i výrobu různých nových elementů z teracové směsi.

Vhodnost použití teracové dlažby v průmyslu, supermarketech, ale i pro velmi namáhané podlahy společenských prostor, je dán pevnostními vlastnostmi vysoce vibrovaného betonu s nízkou nasákavostí. Pro uvedené použití se využívá teracová dlažba převážně ve formátu 300 x 300 x 24 mm, možná je také tloušťka 30 mm. Teracová dlažba dokáže díky svým vlastnostem a tvaru přenést vysoké provozní bodové zatížení do větší plochy podkladu, což ocení především tam, kde toto bodové zatížení vzniká (např. při dopravě zboží pomocí paletových vozíků s malým průměrem nosných koleček).

Velkoformátová teracová ­hladká dlažba o rozměru 400 x 400 x 27 mm, se používá především na stavbu podlah v atriích, společenských prostorách, schodištích a chodbách bytových domů nebo administrativních center. Obrovskou výhodou teracových obkladů schodů a parapetních desek v prostoru je to, že je lze vyrobit ve shodném vzoru jako dlažbu, a to za velice přijatelné ceny.

Její další výhodou je také možnost rychlého a levného kladení teracových dlažeb do polosuchého betonového lože. V tomto případě není nutné připravovat s velkou přesností podklad před pokládkou teracové dlažby, což přináší úsporu financí a času při přípravě a následné pokládce. Základová deska či podklad může být pouze srovnaná vibrační lištou nahrubo a finální vyrovnání se provede přímo při pokládce teracové dlažby. Přesnost výrobku však umožňuje snadnou pokládku i do lepidla na připravenou betonovou plochu.

Výhody teracových dlažeb poznali naši zákazníci na velkém počtu různých staveb s různým využitím. Příklady realizací lze zhlédnout na přiložených fotografiích nebo na našich internetových stránkách www.cidemat.cz.

Ing. Radek Hlavinka
ředitel společnosti

 

CIDEMAT HRANICE, s.r.o.
Skalní 1088, 753 01 Hranice
tel.: 581 651 366-7, fax: 581 651 435
e-mail: cidemat@cidemat.cz, www.cidemat.cz