Smysluplným využitím evropských finančních fondů a tuzemských stavebních kapacit ve známých brněnských čtvrtích, jakými jsou Brno-Bohunice a Královo Pole, vyrůstá nejrozsáhlejší studentský kampus ve střední Evropě. Brněnská Masarykova univerzita, která je hlavním investorem a garantem tohoto projektu, v průběhu několika posledních let uvedla do provozu  řadu školských a správních budov, ale i vysokoškolské koleje a menzy, sportovní zařízení a komerční centra.

Výstavba tohoto mimořádného projektu za několik miliard korun probíhá po etapách a v posledních letech byla již celá řada objektů zprovozněna a plně slouží svému účelu – školství, vědě a sportu. Je chvályhodné, že rozsáhlý komplex není sterilním uzavřeným prostředím, ale slouží nejen studentům, ale i široké veřejnosti. Symbióza města a studentského kampusu tak vytváří harmonický celek tradiční městské zástavby s moderní architekturou.

V jednom z rozsáhlých objektů, který patří brněnské FEKT VUT (Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického) probíhaly v polovině letošního roku intenzivní práce spojené s pokládkou podlah. Renomovaná podlahářská společnost STAVOSPOL INTERIER s.r.o. se sídlem v Brně se tohoto úkolu zhostila velmi zdařile. Na celkové ploše čítající cca 20 000 m2 položili její pracovníci protiskluzný heterogenní zátěžový vinyl v pásech (FORBO SURESTEP ORIGINAL) cihlové barvy a světle šedé elektrostaticky vodivé PVC podlahové krytiny ve čtvercích (FATRA ELEKTROSTATIK). Po konzultaci se společností UZIN s.r.o. byl povrch základového anhydritového potěru zbroušen jednokotoučovou bruskou a napenetrován disperzní penetrací UZIN PE 260 v ředěném poměru 1:1 s vodou. Z programu stěrkovacích hmot byla zvolena samorozlévací stěrkovací hmota UZIN NC 105 na bázi sádry a objektová cementová stěrkovací hmota UZIN 160.

Po vyzrání vystěrkovaných ploch následovalo lepení výše uvedených krytin, přičemž pásy byly na chodbách a v komunikačních prostorech lepeny jedním z nejoblíbenějších lepidel mezi podlaháři, a to disperzním lepidlem UZIN KE 418 (cca plocha 11 000 m2). Homogenní elektrostatické vodivé čtverce po předepsaném plošném rozmístění samolepících měděných vodivých pásků byly lepeny na podklad vodivým lepidlem UZIN KE 2000 SL s armovanými vodivými vlákny (cca plocha 9 000  m2). Takto vytvořená konstrukce se svodem na uzemnění dokonale splňuje bezpečnostní a hygienické požadavky budoucího provozu laboratoří, zkušeben a učeben a poslucháren.

Pro případ drobných oprav v podkladu byla po ruce rychle tvrdnoucí cementová opravná hmota UZIN NC 182.
Přestože termín dokončení celého komplexu je plánován na začátek příštího roku, už dnes je zcela zřejmé, že nová generace studentů moderních komunikačních technologií a bouřlivě se rozvíjející elektrotechniky získá dokonalé zázemí pro své vzdělávání. Je příjemné podílet se na takovém projektu se svým know-how, a to pěkně od podlahy.

Uzin s.r.o.
Českomoravská 12a, 190 00 Praha 9
tel.: 283 083 314, fax: 283 083 419
e-mail: info@uzin.cz, www.uzin.cz