Zatímco ještě v 90. letech se kvůli netěsným spojům či prasklinám na potrubí po cestě z vodárny do domácností ztratilo tři a půl litru z deseti, dnes činí ztráta pouhý litr. Příkladem může být město Ostrava, kde v roce 1995 činila ztráta vody plných 36,79 %. Dnes je to díky obnově vodovodní sítě již jen 10,2 %. Dopady na krajinu a společnost jsou obrovské. Oproti roku 1995 činí úspora vody 15,04 milionů m3 ročně. Pro představu, toto množství ušetřené vody představuje zhruba 6000 olympijských bazénů, nebo devítinásobek roční spotřeby piva v Česku.

Bezpečně, ekologicky, šetrně

Opravy vodovodních rozvodů už nemusí nutně provázet dopravní uzavírky nebo rozježděná a rozkopaná krajina. Stačí, když se tradiční výkopová metoda nahradí metodou bezvýkopovou.

Variant je přitom na výběr hned několik – pluhování, řízené horizontální vrtání, berstlining, relining, a Close Fit technologie ­Compact Pipe. Nejstarší, nejjednodušší a nákladově nejvýhodnější metoda bezvýkopové sanace potrubí, kdy se do stávajícího vyčištěného potrubí zatáhne potrubí s menším průměrem, se označuje jako relining. Mezi stávajícím starým a nově zataženým potrubím vzniká volné mezikruží, které je nutné vyplnit např. bentonitovou směsí. Druhou alternativou je uložení nového potrubí na středicí prvky.

Únikům vody zabrání kvalitní potrubní systémy


Další alternativu představuje tzv. berstlining, bezvýkopová metoda uložení nového potrubí ve stejné trase. Využívá se v těch případech, kdy je potřeba zachovat stejný průměr potrubí nebo zkapacitnit potrubí původní. Při této metodě se rozbíjí a roztlačuje stávající potrubí a do vzniklého prostoru se pak zatahuje potrubí nové, které může mít i větší průměr než to původní.

Asi nejrozšířenější metodou je v současnosti řízené horizontální vrtání, kdy se pokládá vždy potrubí nové a stávající potrubní systém dále není využíván. Pro tuto metodu se využívá speciální vrtné techniky, která vyšle vrtnou hlavu po přesně vypočítané trase skrz zeminu. Speciální sonda určuje trasu, a tak lze snadno při vrtání cíleně objet stávající vedení, kořeny strojů nebo jiné překážky. Původní vrt je poté rozšířen na potřebný průměr, do něhož se nakonec vtáhne nové vedení.


Moderní technologie Compact Pipe


Metoda Compact Pipe získává v posledních letech na popularitě a má oproti ostatním technologiím jednu výraznou ekologickou výhodu – neponechává v zemi původní potrubí bez jeho dalšího využití, a nevytváří tak žádný odpad a zátěž pro budoucí generace. Principem metody Compact Pipe je zatažení nového, předtvarovaného potrubí do stávajícího, sanovaného potrubí.

Výsledkem je staticky nezávislé a silné potrubí s vysokou kvalitou a dlouhou životností. Původní potrubí navíc slouží jako ochranná vrstva a zvyšuje tlakovou odolnost potrubí nového.

Nová trubka, která se zatahuje do předem vyčištěného původního potrubí, je již ve výrobě předtvarovaná do tvaru písmena C. Jakmile se zatáhne do stávajícího potrubí, je za pomocí páry a tlaku tvarována zpět do kruhového tvaru. U těchto moderních způsobů pokládky jsou vlastnosti polyetylenu nenahraditelné, proto se PE 100-RC stal žádaným materiálem při výstavbě, rekonstrukci i sanaci inženýrských sítí. Pro náročnější projekty, kde jsou kladeny požadavky na maximální bezpečnost a odolnost, je doporučováno třívrstvé potrubí z materiálu PE 100-RC Wavin TS DOQ.

Únikům vody zabrání kvalitní potrubní systémy


Compact Pipe v praxi

Zájem o bezvýkopovou technologii neustále roste. Příkladem využití technologie Compact Pipe v České republice z poslední doby je právě realizovaný projekt „Sanace vodovodního přivaděče v Koutech nad Desnou“. Zde bylo instalováno potrubí Compact Pipe PE100RC v délce 3750 m, dimenze DN415 SDR 17.