Pane řediteli, co byste, na úvod, řekl o společnosti VALBEK? Z jakých firem se vlastně skládá a jak jsou tyto firmy provázané?

V úvodu bych rád řekl, že jsme opravdu ČESKÁ projekční a inženýrská kancelář a známe své majitele. Vloni jsme oslavili již 30 let na trhu, takže jsme klasická, porevoluční firma, která začínala s několika málo lidmi. Dnes je nás kolem 650 a máme své firmy v České republice, na Slovensku, na Ukrajině a v Rusku. Nabízíme vše od přípravných a geologických prací, geotechnických průzkumů a geodetických služeb, projekčních prací, až po následné dozory investora a další expertízy a konzultace. Velice silní jsme v dopravním stavitelství, kde se cítíme být na špičce na československém trhu. Stále více rozvíjíme soukromý sektor, který nás i hodně baví, protože zde nerozhoduje jen nejnižší cena. V jednu chvíli jsme vlastnili již 14 firem, což bylo příliš mnoho, neboť takové množství firem se dost špatně řídí. Dnes máme VALBEK EU, což je mateřská společnost, která je vlastně servisní organizací pro všechny ostatní. Pod ní jsou firmy, které představují vždy jednu firmu pro jeden obor. Firma na projektování v Čechách je Valbek, spol. s r. o. Pak máme firmu AZ GEO, která se stará o geologické průzkumy, sanace a ekologii. Další firmou je BREX, což je klasická stavební firma. Následuje BUNG CZ, která se zabývá dozory staveb. Novinkou se dá nazvat naše loňská fúze se společností Novák & Partner, ta se spolu s organizační složkou slovenského Valbek & Prodex transformovala do nového střediska Valbek Praha. Zde máme nyní 100 zaměstnanců. Na Slovensku došlo také k fúzi našich společností PRODEX a VALBEK. Nyní se provizorně jmenují Valbek & Prodex, ale do budoucna by to měl být VALBEK Slovensko.

Obchodní ředitel společnosti VALBEK Ing. Lukáš Hruboň


Na jaké zajímavé stavby z poslední doby byste čtenáře rád upozornil?

Začnu od těch největších, takže musím zmínit dálnici D11, stavbu 1109, Trutnov – státní hranice. Jedná se o 21 kilometrů dálnice k polské hranici. Projektujeme ji od samotného začátku, takže asi 6 let, a teď jsme vyhráli i zadávací dokumentaci, takže ji dovedeme až do konce projektové fáze. Tato stavba je výjimečná především svou délkou, ale jsou na ní také 2 tunely a několik mostů, z nichž ten nejdelší má přes 700 m. Její důležitost ale spočívá především v tom, že se jedná o hraniční úsek. Polská strana již na pokračování na naší straně čeká.

Dalším obrovským projektem naší společnosti je testovací okruh pro firmu BMW. BMW si dlouho vybíralo vhodnou lokalitu a nakonec zvolili Sokolov. Svou činnost na této stavbě jsme začali tím, že jsme měli dělat část komunikací v areálu a pár budov. Dnes jsme generálním projektantem veškeré infrastruktury. Na tomto malém území je přes 100 km silnic, klopených drah, různých překážek atd. Firma zde testuje, jak se auto chová v různých situacích, které mohou nastat. V budoucnosti by se zde měla testovat také autonomní vozidla. S určitostí lze říct, že je to nejmodernější testovací projekt jakékoliv automobilky v Evropě. Projektujeme zde i polovinu budov, takže výzkumné ústavy, administrativní budovy atd. Jsme pyšní na to, že si nás tato zahraniční firma vybrala.

Můžeme se pochlubit i tím, že jsme vyhráli přípravnou dokumentaci pro 30 km vysokorychlostní tratě Modřice–Šakvice na jižní Moravě. Je to teprve druhá vysokorychlostní trať v ČR a vyhráli jsme ji ve sdružení s firmami Mott McDonald a francouzským EGIS.

Dále jsme ve vítězném sdružení německých a rakouských firem, opět pro ­vysokorychlostní trať Drážďany–Praha. Jedná se o Podkrušnohorský tunel v délce 26 km, z toho cca 12 km je na našem území. Společným zadavatelem je Deutsche Bahn, Sasko a SŽDC. Jedná se o dokumentaci pro územní rozhodnutí a již na tom pracujeme.

Na Slovensku děláme ohromnou modernizaci na ­železnici v úseku Poprad–Krompachy, což je současný největší projekt na Slovensku. Další velkou stavbou je pak modernizace železnice Malacky–Kúty. Za zmínku určitě stojí i to, že jsme generálním projektantem největšího úseku PPP projektu na dálnici D4. Samozřejmě máme i spoustu dalších zakázek běžnějšího charakteru, které ale vyjmenovávat nebudu.

KRTV (rekonstrukce trakčního vedení) Púchov – Lúky – st. hranice


Jak jste byli spokojeni s hospodářskými výsledky minulého roku a jak vás poznamenal ­covid?

Hospodářské výsledky opět rostly, takže jsme jako skupina VALBEK měli obrat přes 1,2 miliardy korun. Co se týče zaměstnanců, tak taky mírně rosteme, ale naším prvotním záměrem není rozšiřovat počet lidí. Spíše chceme rozšiřovat počet oborů a nabídky investorovi. Covid nás hospodářsky nepoznamenal, spíš obráceně. Tady musím poděkovat investorským organizacím jako je ŘSD a SŽDC za to, že investice do přípravy staveb nebyly zastaveny a vše jelo podle plánu. Samozřejmě bylo nutné trochu změnit způsob práce, takže se již kvůli každé maličkosti nejezdí přes půl republiky. Lidi si zvykli na video hovory, které v minulosti nikomu moc nešly. Jednání jsou nahrávána a nikdo si nedovolí přijít na ně nepřipraven, takže jsou mnohem profesionálnější, rychlejší a efektivnější. Jako velké plus vidím i to, že tímto způsobem začínají fungovat i orgány státní správy. Snažili jsme se lidem umožnit i práci na home-office, rozváželi jsme jim počítače a snažili se pro ně dělat první poslední. Samozřejmě jsme museli dodržovat veškerá hygienická opatření, ale zvládli jsme to.

Jaké jsou výhledy letošního roku?

Vzhledem k tomu, že využíváme manažerský informační portál (MIP) společnosti IBR Consulting, daří se nám hospodářský výsledek predikovat celkem velice přesně. Dnes již víme, že hospodářský výsledek letošního roku by oproti tomu loňskému klesat neměl a měl by opět mírně vzrůst. Nejsme příznivci skokových nárůstů, takže s tímto mírným tempem růstu jsme naprosto spokojeni. Problémy se trochu projevují v soukromém sektoru, kde sice práci máme, ale chybí fakturace. Věřím, že i to se nám nakonec podaří zvládnout. Jako firma se snažíme stát na mnoha opěrných nohách, v mnoha oborech a trzích. To se nám z dlouhodobého hlediska vyplácí a můžeme tak snáze vyrovnávat výkyvy jednotlivých propadů.

I/35 MUK Rádelský Mlýn


Jaké jsou vaše plány pro nejbližší budoucnost?

Chceme rozvíjet naši pobočku v Kyjevě, do které jsme vlastně navrátili zaměstnance, kteří pracovali u nás. Asi před 5 lety jsme k nám do firmy vzali 25 inženýrů z kyjevské university. Někteří stále zůstávají v Liberci, ale někteří se chtěli vrátit domů, takže jejich nejšikovnější člověk je nyní ředitelem společnosti Valbek Ukrajina. Dnes tam zatím máme 10 lidí a hledáme další. Před covidem jsme měli rozpracované také Švédsko. To se bohužel nuceně pozastavilo, ale teď bychom chtěli na původní práci navázat a VALBEK Švédsko opět rozjet. Máme tam partnerskou firmu a chtěli bychom projektovat na tamních skandinávských projektech. V Německu bychom pak chtěli prohloubit naši spolupráci s firmou BUNG. Tato společnost je v Německu velice osvědčená a specializuje se na železnice a tunely. My bychom jim naopak mohli nabídnout další profese, jako jsou mosty a silnice. Snažíme se s nimi spolupracovat také na poli BIM, který je v Německu o malinko dále než u nás.

Co vás odlišuje od konkurence a nač kladete největší důraz?

Odlišuje nás především soudržnost, ambice, slušnost, férovost. Jsme ambiciózní a soutěživí, ale necpeme se do věcí, na které nemáme. Každý má své limity a je dobré je znát. Víme, že ­VALBEK – to jsou především lidé, na kterých nám záleží a staráme se o ně veškerými možnými benefity a prostředky. Snažíme se pro ně najít atraktivní zakázky a umožňujeme jim cestovat mezi městy nebo i státy. Dáváme šanci mladým. Naši starší, kvalitní zaměstnanci od nás většinou neodcházejí, takže se mají od koho učit. U nás neexistují zavřené dveře. Nehrajeme si na žádné pány ředitele s asistentkami na recepci, takže všichni vědí, že se mohou kdykoliv přijít kohokoliv a na cokoliv zeptat. V tom jsme jiní. Kdo má ambice a chuť se učit, čeká ho u nás velká budoucnost.

A máte dostatek mladých?

Zjišťujeme, že kvalitní ­lidi na trhu práce nejsou a nejlepší možností je vychovávat si vlastní. Díváme se na vysoké i střední školy a snažíme se mladým přes různé stipendijní programy a jiné formy spolupráce nabídnout zajímavou práci u nás. Zatím nám to připadá jako nejefektivnější řešení. Náš obor potřebuje hlavně zaujetí a trpělivost. Když k nám mladý člověk přijde, tak se 5–6 let pouze učí. Většina chce ale rychlý úspěch hned, což v této profesi není možné. Na druhou stranu, pokud těchto pár let vydrží, mají zajištěnu dobrou práci na dlouhá léta. To je ostatně vidět i na našich zkušenějších zaměstnancích. Před rokem jsme slavili 30 let a na této oslavě bylo minimálně 30 zaměstnanců, kteří ve firmě pracují od úplných začátků.

Děkujeme za rozhovor a přátelské přijetí.
Ing. Miroslav Bindač