Nárůst cen energií a tlak na jejich úsporu se projevuje v oblasti zateplování budov realizováním vnějšího zateplení fasád a zvyšováním (přidáním) tlouštěk tepelné izolace v šikmých střechách. Při výměně krytin u šikmých střech se jednoznačně přidává tepelná izolace nad krokve, tzv. nadkrokevní izolace. Nejvhodnějším mate­riálem pro tento způsob je tepelná izolace s velmi dobrými izolačními vlastnostmi, malou nasákavostí a vysokou pevností v tlaku prodávaná pod označením PIR izolace.

Jsou i situace, že zákazník chce střechu přiteplit, ale neuvažuje o výměně krytiny. Společnost ­Puren přichází s efektivnějším východiskem – systémové řešení s tepelnou izolací PIR (obr. 6), umístěnou přímo pod krokvemi. Speciální tepelně izolační desky PIR s integrovanými dřevěnými latěmi, které jsou součásti PIR desky. Desky jsou již ve výrobě opatřeny oboustranně hliníkovou vrstvou, která má funkci parozábrany, a po obvodu spojem na drážku.

Obr. 2 - Nejvhodnějším izolačním materiálem v případě výměny střešní krytiny je nadkrokevní tepelná izolace, která má velmi dobré izolační vlastnosti, malou nasákavost, vysokou pevnost v tlaku a prodává se pod označením PIR izolace.


Tepelná izolace PIR od společnosti Puren se klade pod krokve, pod stávající minerální izolaci mezi krokvemi (obr. 5). Doporučujeme použít desku puren UKD, ­METALFIX (obr. 3) nebo puren FD-L (obr. 4). Výhodou je, že v létě sníží prohřívání interiéru a v zimě vám pomůže ušetřit za vytápění. Montáž je velmi jednoduchá a lze ji provádět svépomocí.

Přidáním desky o ­tloušťce 60 mm se zvýší tepelný odpor střešní konstrukce o 2,60 m2W/K.

Kotvení dodatečné PIR izolace pod krokvemi se provádí vruty do krokví přes integrované dřevěné latě v PIR desce UKD (METALFIX) nebo přes celoplošnou OSB desku či dřevěné latě pro desku FD-L s oboustranným hliníkem (bez integrovaných latí). Vzduchotěsnost a parotěsnost střešní konstrukce se zajistí přelepením spojů desek samolepicí AL páskou nebo celoplošným překrytím parozábranou. Napojení PIR desek na zděné konstrukce provádíme parozábranou lepenou do tmelu. Integrované latě také slouží k přímé montáži sádrokartonu, čímž lze snížit tloušťku konstrukce opravdu na minimum. Správný návrh tloušťky tepelné izolace PIR je ovlivněn stávající tloušťkou a kvalitou minerální izolace mezi krokvemi, parozábranou, tloušťkou a vzdáleností krokví. Důležitým faktorem je, aby ve skladbě střešního pláště nedocházelo ke kondenzaci vzdušné vlhkosti. Ověřovacím výpočtem je možné prokázat vliv vlhkosti v konstrukci (obr. 6).

Obr. 6 - Tepelná izolace PIR od společnosti Puren se klade pod krokve, pod stávající minerální izolaci mezi krokvemi.