Vyvinula totiž speciální přípravek s názvem ČISTIČ FASÁD V1920, který promění „špinavou“, řasami a plísněmi zanesenou fasádu k nepoznání a vrátí jí původní vzhled.

Problém vzniká především na severně orientovaných fasádách, na které téměř nezasvítí slunce. Na takových plochách pak dochází ke zvýšení vlhkosti a kondenzaci vody, která způsobuje výskyt a růst biologického napadení, jako jsou řasy, mechy, lišejníky či plísně.

Pro odstranění tohoto znečištění z fasád, ale také zdiva, omítky, betonu, kamene, střešní krytiny, ale i zámkové dlažby, soch, pomníků apod. je určen výrobek s názvem ČISTIČ FASÁD V1920 nebo ČISTIČ FASÁD KONCENTRÁT V1923, který se následně ředí s vodou v poměru 1 díl koncentrátu + 4 díly vody.

Postup odstranění řas, mechů a plísní z fasády
Pro likvidaci biologického znečištění se postupuje ve třech krocích. V první fázi je na znečištěnou fasádu aplikován pomocí postřikovače či válečku přípravek ČISTIČ FASÁD V1920. Přípravek poté na fasádě působí po dobu nejméně 48 hodin, pro maximální likvidaci biologického napadení až 72 hodin.

Následuje druhý krok, a sice omytí fasády tlakovou vodou, lidově řečeno vapkou. Tou se stříká na fasádu ze vzdálenosti cca 25-50 cm. Omytá fasáda pak 1 den zasychá. Pozn.: Vapkování na bližší vzdálenost může způsobit v závislosti na tlaku vody „odpadávání“ zrníček omítky.

Pro prevenci nového napadení řasami, plísněmi atp. výrobce doporučuje suchou plochu ochránit přípravkem OCHRANA FASÁD V1930, který se, stejně jako ČISTIČ FASÁD V1920, aplikuje postřikem nebo válečkem. Nutno dodat, že přípravek nijak nezapáchá, neobsahuje chlór a nebělí například barevnou fasádu.

COLORLAK, a.s.
Tovární 1076, 686 03 Staré Město
tel.: 800 145 555
e-mail: info@colorlak.cz , www.colorlak.cz