Dalším mezníkem byl rok 2013, kdy byly vyrobeny první trubky STABIOXY z materiálu PP-RCT a konečně leden 2015, kdy byl sortiment ucelen trubkami UNI, HOT, FASER COOL a FASER HOT. Praxí tedy rozumějme používání kompletního sortimentu trubek a tvarovek z polypropylénu nové generace pro montáž vodovodu v bytových a rodinných domech a dalších budovách určených pro průmyslové, či komerční účely.

Výrobní řada trubek z PP-RCT

Základ řady trubek z PP-RCT, vyráběných FV - Plastem tvoří univerzální trubka pro rozvody teplé a studené vody:
trubka FV PP-RCT UNI, dodávaná v rozměrech od průměru 16 x 2,2 až po 250 x 22,7 mm. Používá se pro rozvody teplé a studené pitné vody v rodinných domech a jednotlivých bytech a velmi vhodná je zejména pro montáž ležatého a svislého páteřního vedení, tedy tzv. ležáků a stoupaček v bytových domech. Její hlavní výhodou je zvýšená světlost, a to až o 37 % a tedy i odpovídající zvýšená průtočnost při zachované stejné dimenzi. V praxi to znamená, že stoupačku je možné dimenzovat například v průměru d40 resp. d32 namísto někdejších d50 resp. d40. Pro snadnou orientaci při práci je trubka značena jedním podélným jasně zeleným pruhem.

Dalším neméně důležitým prvkem výrobní řady z PP-RCT je třívrstvá trubka vyztužená skelným vláknem:
trubka FV PP-RCT FASER HOT, dodávaná v rozměrech od 20 x 2,8 až po 250 x 22,7 mm. Tato trubka se používá pro montáž a výstavbu ležatých a svislých páteřních rozvodů teplé vody v bytových domech, v nemocnicích, v komerčních i průmyslových objektech. Velkou výhodou této trubky je kromě taktéž zvýšené světlosti a tedy i průtoku, zejména výrazně, více než trojnásobně, snížená délková teplotní roztažnost, jež umožňuje účinně snížit nutnost použití kompenzací. Další velmi důležitou oblastí použití je výstavba kolektorů a přivaděčů centrálně připravené teplé vody k místům její spotřeby. Trubka je pro její snadnou identifikaci značena jedním podélným oranžovým pruhem.

Sortiment dále doplňuje trubka výhradně navržená pro rozvody horké topné vody a teplé vody v extrémních podmínkách:
trubka FV PP-RCT HOT, vyráběná v rozměrech od 20x2,8 až po 125x17,1 mm. Použití této trubky je specifické zejména pro východní trhy ale jak v Česku, tak na Slovensku se nachází nemalá skupina investorů, kteří dají přednost „výkonnostní rezervě“, kterou tato trubka díky silnější stěně nabízí. Není se čemu divit, vždyť výpočtová hodnota PN dosahuje u této trubky hodnoty až PN25. Odolnosti této trubky lze s výhodou využít tam, kde je intenzivně dezinfikována teplá voda přípravky na bázi volného chlóru. Trubka nese označení jedním červeným pruhem.

Řadu trubek z PP-RCT uzavírá třívrstvá trubka pro chladicí okruhy a klimatizační systémy:
Trubka FV PP-RCT COOL vyráběná v rozměrech od 40 x 3,7 až po 250 x 14,8 je používána zejména ve větších dimenzích pro montáž a výstavbu průmyslových chladicích okruhů a dále pro rozvod „centrálně připravovaného chladu“ do plošných chladicích systémů, jako je například stropní chlazení.

Trubky z PP-RCT v praxi
Zcela zásadní vlastností těchto trubek je jejich vzájemná kombinovatelnost mezi sebou, svařitelnost se všemi tvarovkami z PPR i s trubkami z PPR řady CLASSIC. To umožňuje snadné rekonstrukce, navázání na stávající rozvod a přináší nemalé úspory, neboť se nemusí postupovat metodou „spálené země“ a vše co je dosud funkční vyhodit a nahradit novým. Mám na mysli například rekonstrukci stoupaček a jejich napojení na stávající, leckde již svépomocně rekonstruovaný rozvod v bytě.

Není nic snadnějšího než výstavba stoupaček v bytových domech z trubek FV PP-RCT UNI pro pitnou vodu a FV PP-RCT FASER HOT pro vodu teplou. Trubky jsou dodávány také v délkách 3 m, čímž eliminujeme zbytečný prořez a zároveň usnadňujeme manipulaci v poměrně stísněných prostorech panelových domů. Při použití originální svářečky a svařovacích nástavců je kvalita spojů stoprocentní. Za předpokladu, že odpovědný pracovník je řádně proškolen a je držitelem svářečského průkazu, poskytuje firma FV – Plast, a. s. 15 let záruku na výrobní vadu, krytou pojištěním náhrady škody do výše 10 000 000,- Kč.

Jedinečná flexibilita trubek z PP-RCT umožňuje právě při výstavbě stoupaček využít tuto vlastnost ve prospěch jednoduchosti řešení kompenzace délkové teplotní roztažnosti. Společnost FV – Plast vyvinula zcela jedinečný způsob kompenzace v místech, kde nejsou kladeny zvláštní estetické nároky na přímost vedení potrubí, což jsou např. právě stoupačky, ukryté v instalačních jádrech budov. Konstrukce je znázorněna na obrázku a její provedení je ověřeno dnes už na stovkách případů realizací.

Přesné dimenzování trubek z PP-RCT je dnes úplná hračka. Společnost FV – Plast, a. s. nabízí na svých stránkách ke stažení firemní verzi programu TechCon pod názvem FV CAD, který umožňuje vedle návrhu radiátorového a podlahového topení, zcela intui­tivně navrhnout jakýkoliv rozvod teplé či studené vody v bytě, domě či továrně. Firma FV Plast a. s. jako jediná z výrobců PP-RCT trubek nabízí účinný nástroj pro projekci vodovodů z PP-RCT.

Polypropylénové rozvody vody jsou jak v Česku, tak na Slovensku nejpoužívanějšími a nejčastěji montovanými vodovodními systémy, patřící mezi nejspolehlivější. Jejich spolehlivost záleží zejména na kvalitě návrhu a odvedené montážní práce. Prosím dbejme společně, aby oba tyto předpoklady byly naplněny a bezvadné výrobky firmy FV – Plast nám mohly sloužit po desítky let.

FV – Plast, a. s.
Kozovazská 1049/3, 250 88 Čelákovice
tel.: +420 326 706 711
e-mail: fv-plast@fv-plast.cz
www.fv-plast.cz