Přemýšlíme-li nad ­budoucností vývoje nových zdrojů tepla, lépe by bylo spíše použít výrazu nových transportérů, či převodníků tepla, naskýtá se otázka, zda jsou současné temperační systémy schopné vyhovět novým požadavkům, které na ně klademe. Budoucnost je totiž v transportu tepla obálkou oběma směry, v zimě dovnitř a v létě ven z budovy a v jeho snadné distribuci, či naopak odvodu z vnitřního prostoru.
Hledání řešení není snadné, ale máme je pevně v rukou. Tenkovrstvý systém chladicích registrů je vyvinutý jako odpověď na výzvy, které nový přístup k udržování vnitřní pohody uvnitř budov nastoluje. Nabízí inovativní technické řešení umožňující chlazení nebo topení, v závislosti na teplotě vody, kterou zdroj pro tento systém připravuje. Stropní chlazení není novinkou, naopak již více než 25 let umožňuje udržovat v místnostech tepelnou pohodu. Avšak, více než kdykoliv předtím, se stává současným trendem ruku v ruce s extrémními výkyvy počasí vyskytujícími se stále častěji i v tuzemsku.

Na rozdíl od klimatizačních zařízení, která jsou zaměřena na chlazení vzduchu v místnosti, stropní chlazení pracuje na principu pohlcování tepla, takže ochlazuje místnost jako takovou, včetně objektů, které se v ní nacházejí. Nedochází tak k nepříjemnému proudění chladného vzduchu z fancoilů jako při klimatizací a člověk tak pociťuje větší komfort.
Vývoj systémových ­řešení směřuje ke zvyšování ­účinnosti a snižování provozních nákladů, přičemž při návrhu se klade důraz na technické řešení s výhledem do budoucna. Čistý design, neviditelný systém ukrytý ve stropě, chlazení nebo topení bez průvanu a hluku. To vystihuje nový systém stropního chlazení a topení FV – Plast. Tento systém je možno instalovat do kazetových stropů, akustických panelů nebo přímo uložit na sádrokartonové desky, mezi kovové konstrukční profily.

Unikátní systém hliníkových registrů používá polybutenové pětivrstvé trubky s kyslíkovou bariérou, zalisované mezi dvěma teplovodivými hliníkovými fóliemi, které umožňují vyšší výkon v porovnání s obdobnými systémy bez tohoto konstrukčního řešení. Registry lze připojovat na potrubní rozvod pomocí násuvných rychlospojek pro snadnou a bezpečnou montáž, jakož i spojovat mezi sebou a řešit tak jednoduché, i členité místnosti.
Tento systém jako první v Evropě, na rozdíl od všech jiných systémů stropního chlazení, přichází s nejvyšším deklarovaným chladicím a topným výkonem podle nejnovější normy EN 14240. Nabízí projektantům garanci nejvyššího faktického výkonu a zároveň vysokou úroveň kvalitní technické dokumentace a technické podpory.

obr. 1


FV KLIMA – stropní chlazení


Ten, kdo chce dnes mít ve svém domově příjemné prostředí po celý rok, musí uvažovat nejen o topení v zimě, ale i o chlazení během horkých letních měsíců. Na první pohled se zdá, že se jedná o dvě problematiky, dva oddělené systémy, tak jak jsme je znali z nedávné minulosti. Vytápění a chlazení obytných, kancelářských i veřejných a průmyslových objektů lze ale řešit společně, protože je spojuje teplo, které v případě vytápění do budovy přivádíme, nebo naopak odvádíme z budovy v případě chlazení.
Společnost FV – Plast, a. s. v tomto roce představuje veřejnosti revoluční a zároveň velmi jednoduchý způsob, jak dosáhnout optimální tepelné pohody uvnitř vašeho domova. Je jím plošný chladicí a topný systém FV Plast pracující na principu ochlazování nebo naopak ohřevu velké plochy hustou sítí trubiček, kterými protéká voda, ochlazovaná nebo ohřívaná tepelným čerpadlem, které dokáže jak topit, tak i chladit. Největší a nejcelistvější plochou v každé místnosti je podlaha nebo strop. Pro chladicí a zároveň i topnou funkci je strop ideální, neboť od plochy stropu ochlazený vzduch klesá dolů a naopak sálavé teplo stropu působí stejně jako sluneční paprsky.

obr. 2


Popis a funkce chladicího stropu


S blížícími se letními vedry nás bude zajímat spíše funkce ­chlazení. Představme si ji proto podrobněji. Na obrázku 1 vidíme chladicí registr tvořený polybutenovou trubičkou zatavenou ve formě meandru do sendvičové fólie, tvořené vrstvami hliníku a polyethylenu.
Tento velmi lehký a ohebný registr, odpovídající rozměrům ocelového rastru sádrokartonové konstrukce stropu se pomocí integrovaných lepicích pásů vlepí do rastru – obrázek 2.

obr. 3


Následně se jednoduše propojí přívod a zpátečka z každého registru k páteřní přívodní trubce pomocí nástrčných tvarovek – obrázek 3. Páteřní přívodní trubka přivádí ochlazenou vodu od rozdělovače, který zůstává ukryt, stejně jako přívodní i odvodní trubky pod sádrokartonovým záklopem.
Po provedení tlakové zkoušky celého systému se chladicí systém zaklopí sádrokartonovými deskami – obrázek 4.
Ještě zbývá provést povrchové úpravy stropu běžnými metodami a je hotovo. Od tohoto okamžiku si nový majitel chladicího (ale zároveň i topného) stropu může užívat příjemného a stabilního klimatu ve svém domově bez ohledu na roční období – obrázek 5.

obr. 4


Proč zvolit stropní chlazení FV Plast?

Spolehlivý systém regulace dokáže udržovat stálou teplotu interiéru, bez průvanu, zcela přirozeně. V budově, která je vybavena stropním chlazením FV – Plast, se cítíte i v parných letních dnech jako v chládku mohutných kamenných budov, majících původ v dávných stoletích.
Rozhodnete-li se pro stropní chlazení (a topení) FV Plast v kombinaci s tepelným čerpadlem země/voda, vybaveným modulem tzv. pasivního chlazení, budete v létě využívat přírodního chladu podzemí a přitom spotřebujete jen zlomek energie, kterou by spotřebovala klimatizační jednotka.
Pokud vás zaujalo stropní chlazení FV KLIMA, navštivte naše webové stránky www.stropnichlazeni.cz nebo se přímo obraťte na naše obchodní zástupce, kteří vám přiblíží všechny detaily.

obr. 5


FV – Plast, a.s.

Kozovazská 1049/3, 250 88 Čelákovice
Tel.: 326 706 726
www.stropnichlazeni.cz, www.fv-plast.cz