Začátkem druhé dekády 21. století se u předních evropských výrobců polypropylenových tlakových systémů, mezi něž FV – Plast bezpochyby patří, objevují trubky z nového typu polypropylenu, označovaného jako PP-RCT a to zejména ve větších průměrech. Je to poměrně nový typ ­polypropylenu označovaný jako „PolyPropylen Random Crystalinity ­Temperature“ s výrazně vyšší odolností vůči tlaku při vyšších teplotách.

V roce 2013 byla v FV – Plastu zahájena výroba trubek z PP-RCT až do průměru 250 mm a od té doby našly tyto trubky uplatnění v mnoha projektech po celé Evropě a na Středním Východě. Díky svým jedinečným vlastnostem mohou být trubky z PP-RCT použity i v technologiích, které umožňují například zpětné získávání odpadního tepla z tzv. šedé vody z průmyslových prádelen, z lázeňských balneoprovozů, nebo naopak mohou přivádět čerstvou termální pramenitou vodu pro vytápění obytných domů. Následující projekty pomáhají úsporou primárního tepla významně snižovat emise CO2, neboť teplo je v našich končinách získáváno převážně z fosilních paliv. My jsme hrdí, že můžeme doprovodit první odvážlivce na cestě zásadních úspor primárních zdrojů.

Projekt rekuperace tepla z odpadní vody v průmyslové prádelně s denní kapacitou 10 t prádla. Protože odpadní voda z pracích a máchacích lázní obsahuje korozivní a inkrustující znečištění je volba odolného plastového potrubí z PP-RCT spojovaného svařováním, tedy bez dalších těsnících elementů, téměř ideální. V technologii jsou použity trubky PP-RCT HOT v průměrech od 63 do 160 mm svařované polyfúzně nebo natupo. Použitá technologie snížila několikanásobně spotřebu primárního tepla a také čerstvé vody (viz úvodní obrázek).

Projekt využití tepla z odpadní vody z balneoprovozů, koupelí a bazénů v lázeňském provozu. Zvolené trubky PP-RCT FASER HOT jsou ideální pro mineralizovanou vodu ochotně tvořící inkrusty. Způsob spojování svařováním vytváří homogenní potrubní systém, tvořený pouze vysoce odolným polypropylenem. Ekonomizace provozu přináší denně úsporu v řádech gigajoulů (viz obr.).


Využití termálního zdroje podzemní vody pro vytápění a ohřev teplé vody pro bytové domy. Zdrojem vody o teplotě cca 70 °C jsou hloubkové vrty, jejichž využitelný výkon je přibližně 7 MW. Přivaděč je tvořen trubkami PP-RCT FASER HOT spojovanými svařováním natupo. Trubky byly předizolovány PU pěnou v polyetylénové chráničce. Technologie je schopna zásobovat teplem a teplou vodou cca 1300 bytových jednotek a další veřejné budovy až do teploty okolí 0 °C.
Při nižší teplotě pomáhají špičkové zdroje o výkonu cca 10 MW na zemní plyn (viz obr.).


Ing. David Behner, FV – Plast, a.s.

FV – Plast, a.s.
Kozovazská 1049/3, 250 88 Čelákovice
tel.: 326 706 726
www.fv-plast.cz