Soubor konkrétních kroků a opatření je podrobně rozpracován v Evropské směrnici o Ekodesignu a ErP (2005/32/ES, 2009/125/ES, 2010/30/ES) a návazně ve zpřísňujícím se zákonu o ochraně ovzduší v ČR (zákon č. 201/2012 Sb. s účinností od 1. 9. 2012).Ve skutečnosti to znamená, že od roku 2018 mohou být do provozu uváděny pouze  kotle na tuhá paliva 4. emisní třídy a vyšší. ­Zákon následně počínaje rokem 2022 zakazuje domácnostem provoz starých neekologických kotlů 1. a 2. emisní třídy.

Na tyto skutečnosti navazuje tzv. „Nová kotlíková dotace“ Ministerstva životního prostředí ČR k výměně zastaralých neekologických kotlů v domácnostech za nové. Akce si klade za cíl vyměnit až 80 tisíc stávajících zastaralých kotlů na ruční přikládání za moderní, nízkoemisní zdroje. O peníze z Operačního programu Životní prostředí, konkrétně jeho 2. prioritní osy, zažádaly v loňském roce kraje a ty je následně rozdělí mezi žadatele.Společností, která v tomto ohledu nabízí případným zájemcům o kotlíkové dotace vhodné produkty a informace ve všech krajích ČR, je GC SKUPINA – síť odborných velkoobchodů TZB. Podrobnější informace nám poskytl předseda sortimentní strategie GC SKUPINY, pan Petr ­Daníček. Ten v úvodu našeho setkání říká:„GC SKUPINA nabízí v oblasti tzv. „kotlíkové dotace“ potenciálním zákazníkům komplexní služby. Ty spočívají především v získání podrobných a přesných informací, jak realizovat výměnu zastaralého kotle na tuhá paliva na ruční přikládání za zdroj nový – ekologický se získáním kotlíkové dotace. K základním parametrům například patří, že žadatel musí být fyzická osoba, která má ve vlastnictví / spoluvlastnictví rodinný dům určený pro bydlení nebo bytový dům o maximálním počtu 3 bytových jednotek, ve kterém bude provedena výměna zdroje tepla na pevná paliva s ručním přikládáním. Pro možné čerpání kotlíkové dotace musí dům splňovat energetickou třídu „C“ nebo vyšší z hlediska klasifikace energetické náročnosti budovy nebo majitel alespoň již požádal o realizaci opatření k jejímu dosažení. Kotlíková dotace bude konečným uživatelům poskytována pouze na zdroje tepla specifikované ve schváleném programovém dokumentu OPŽP 2014–2020, tj. na zdroje, které splňují požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES (Eko­design). Výčet podporovaných zařízení, na které může být kotlíková dotace uplatněna, je uveden v seznamu výrobků a technologií vedeném Státním fondem životního prostředí ČR.

Co nabízí GC SKUPINA zájemcům o kotlíkové dotace na poli kotlů na tuhá paliva?
V rámci kotlíkové dotace GC SKUPINA mimo jiné nabízí ekonomicky, provozně i ekologicky nejvýhodnější český kotel na tuhá paliva s obchodním označením COSMOTHERM U26. Ten pro GC SKUPINU výhradně vyrábí známý český výrobce kotlů na tuhá paliva, společnost BenekovTerm.

Proč by se zájemci o kotlíkovou dotaci měli zajímat právě o kotel CosmoTherm U26?
Zejména pro jeho nadstandardní technické řešení. Jistě je bude zajímat, že se jedná o špičkový kotel splňující veškeré požadavky, které jsou nutné k získání dotace ve výši až 120 tis. Kč na pořízení nového kotle. Jedním z důvodů, proč tomu tak je, je možnost spalování jak hnědého uhlí, tak i biomasy. Kotel je certifikován zkušebním ústavem v Brně a jeho parametry v mnohém převyšují jiné konkurenční výrobky na trhu.

Můžete některé z nich zmínit?
Kotel má vysokou účinnost až 95 %, disponuje speciální regulací vyvinutou výhradně pro tento kotel a má velmi nízkou spotřebu elektřiny. Je vybaven velkým zásobníkem a nadstandardním popelníkem, jež výrazně usnadňují obsluhu kotle s možností prodloužení čištění kotle v intervalu 1x za 6 dnů. Navíc je zařazen do nejvyšší možné 5. emisní třídy a splňuje veškeré požadavky na EKODESIGN. Za zmínku určitě stojí to, že jsme nově snížili prodejní cenu tohoto kotle a koupí speciálního přídavného zařízení jej můžete ovládat i přes internet pomocí počítače, mobilu či tabletu.

Jak je zajištěna montáž a servis těchto kotlů?
Odborná montáž těchto kotlů je zajištěna prostřednictvím sítě s námi spolupracujících montážních firem. Kompletní záruční a pozáruční servis zajišťují proškolená montážně servisní centra po celém území ČR. V rámci kotlíkové dotace, kdy kotel je zařazen do skupiny kotlů na pelety a hnědé uhlí (kotle na biomasu) může tento kotel namontovat pouze proškolená firma, která má k jejich instalaci profesní zkoušku.

V čem dále usnadníte zákazníkovi služby spojené s instalací kotle?
Služeb je skutečně celá řada. Začíná to doporučením proškolené montážní firmy z příslušného regionu. To usnadní instalaci kotle, jeho zapojení, odzkoušení a seznámení s obsluhou. Dále je to dovoz kotle až do místa montáže na stavbu a možnost odběru dalšího nutného instalačního materiálu z jednoho místa – našeho velkoskladu. Kotel je navíc u nás dostupný skladem po celou dobu trvání dotačního programu. Po seznámení s obsluhou je možné ovládání kotle i přes mobilní nástavby a internet včetně zasílání požadavků na servisní zásahy přes mobilní aplikaci.

Co získá kupující navíc kromě dotace?
Bezesporu je to snazší obsluha kotle, automatický provoz, mnohem lepší ovzduší v okolí objektu, možnost řízení kotle přes internet a kvalitní servisní zajištění provozu kotle po celém území ČR. Konstrukce výměníku zaručuje vysokou účinnost, kdy jeho těleso lze čistit jednou za 4-6 týdnů.Pro případné zájemce z řad montážních firem je schopna GC skupina zajistit potřebné proškolení k montáži těchto kotlů. Mnohem detailnější informace mohou zájemci o dotace získat na naší speciální webové platformě s názvem www.dotace-info.cz. O kotli se dočtete více na našich stránkách www.kotel-na-uhli.cz.

Děkujeme za rozhovor a srdečné přijetí
Ivo Románek

GIENGER spol. s r. o.
Kvítkovická 1633
763 61 Napajedla
tel.: 577 110 611, 800 100 680
e-mail: gienger.zl@gienger.cz

Rajnochova 655/186
718 00 Ostrava - Kunčičky
tel.: 596 229 071
e-mail: gienger.os@gienger.cz

Tuřanka 115 (areál Slatina)
627 00 Brno - Slatina
tel.: 547 424 512
e-mail: gienger.br@gienger.cz

www.gcskupina.cz
www.kotel-na-uhli.cz