V dusných letních měsících fungují tyto moderní systémy opačně a umí přivádět čerstvý vzduch dle nastavené teploty. Jejich použitím výrazně snižujete tepelné ztráty objektu, zajišťujete si zdravé prostředí a v neposlední řadě zvyšujete užitnou hodnotu vašeho obydlí.

Firma MATEICIUC a. s. je ­výrobcem plastového potrubí ­KLIMAFLEX SB, které se stalo nezbytnou součástí systémů řešících rekuperační větrání budov. Díky své unikátní konstrukci a technickému řešení je potrubí velmi flexibilní, snadno se přizpůsobuje montážní situaci bez nutnosti použití kolen pro malé změny směru. Kruhový tvar a hladký vnitřní povrch umožňuje dokonalý transport vzduchu a minimální tlakové ztráty. Vnější tvarovaná stěna naopak zajišťuje dostatečnou mechanickou odolnost těchto potrubních systémů. Velkou předností je antibakteriální úprava vnitřní stěny a nízká hmotnost, z čehož plyne snadná manipulace při dopravě a montáži. 

Nově jsou v nabídce i doplňky, které umožňují rychle a jednoduše tvořit celé sestavy vzduchovodů podle potřeb stavební situace objektu. Do tohoto sortimentu patří celá řada ­variant rozdělovacích boxů, stropních nebo stěnových boxů, vyústků, spojovacích a těsnících prvků atd. 

Na obrázcích č. 1 a 2 je originální řešení NaZaK (Nasaď – Zasuň – Klikni) napojení trubky KLIMAFLEX SB s příslušným napojovaným prvkem. Jednoduchým způsobem lze během několika vteřin provést spolehlivé a funkční napojení bez nutnosti speciálního nářadí.

Na obrázku č. 3 vidíme rozdělovací box se stejným řešením napojování. Obrázek č. 4 ukazuje plastovou objímku vhodnou pro montáž na sádrokartonovou desku s parozábranou (pohled zespodu).

Velkou předností nabízených produktů společnosti ­MATEICIUC je bezpečnost práce při montáži a realizaci, protože  poranění o ostré hrany rozdělovacích boxů se v jejích systémech téměř nevyskytují. Praxe ukázala, že čas realizace montáže lze oproti některým jiným systémům zkrátit až o 50 %, což přináší značné finanční úspory nejen pro investora.

Rozvody těchto potrubních systémů je možné umístit do SDK podhledů, konstrukčních dutin apod. Trubky KLIMAFLEX SB jsou dodávány ve smotcích a jejich běžná délka je 50 m. Oba konce jsou opatřeny ochrannými zátkami k zamezení znečištění během dopravy a manipulace. Ve výrobním sortimentu je široká rozměrová škála, od vnějšího ø 63 mm až po 200 mm. V základní nabídce je barva vnější stěny modrá nebo zelená. Barva vnitřní stěny je obvykle šedá nebo natural.

Společnost MATEICIUC aktivně spolupracuje s obchodními partnery, projektanty a v neposlední řadě i s realizátory těchto moderních řešení. Snaží se zkušenosti a potřeby partnerů uplatňovat při vývoji a výrobě tak, aby výrobky plnily všechny potřeby, které od nich zákazníci požadují.

Dotazy a bližší informace k použití výše uvedených potrubních systémů  je možno získat na marketingovém a obchodním oddělení.

MATEICIUC a. s.
Ke Koupališti 370/15, 742 35 Odry
tel.: 556 312 411, fax: 556 730 417
e-mail: marketing@mateiciuc.cz, www.mat-plasty.cz