První vysokorychlostní trať v Česku má začít v železniční stanici Praha-Běchovice a končit zapojením do stávajících traťových úseků Poříčany – Pečky a Sadská – Nymburk město. Součástí smlouvy je kromě samotné dokumentace pro územní rozhodnutí i zpracování dokumentace vlivů záměru na životní prostředí (EIA).

Jde o první zakázku na trať s rychlostí vyšší než 200 km/h, kdy její závěry by měly vést k územnímu rozhodnutí, tedy laicky stavu, kdy je stavbu možno umístit do území. Než dojde k samotné realizaci tohoto projektu, tedy zahájení stavby, bude muset investor následně ještě zadat vypracování dokumentace pro stavební povolení a vybrat stavební firmu.

„Na tuzemské železnici jde bezpochyby o velmi prestižní zakázku. SUDOP PRAHA, jako národní projekční lídr, o ni měl logicky enormní zájem. Rozhodli jsme se proto spojit s těmi největšími světovými partnery v oblasti přípravy VRT. Volba francouzského Egis Rail a britských Mott MacDonald tak byla logickou sázkou na zkušenost, tradici i profesionalitu,“ uvedl ke složení týmu generální ředitel SUDOPU PRAHA Tomáš Slavíček. „Zahraniční experti s praktickými zkušenostmi v oblasti přípravy VRT doplní náš zkušený tým odborníků. Ti garantují, mimo jiné, detailní znalost českého prostředí a technických norem, které jsou pro bezchybnou realizaci projetu samozřejmě nutností,“ dodal Slavíček.

Vysokorychlostní trať z Běchovic do Poříčan - západní část mapy

 

Vysokorychlostní trať z Běchovic do Poříčan - východní část mapy


SUDOP PRAHA dokázal ve výběrovém řízení nabídnout nejen nejzajímavější cenu. Získal i nejvíce bodů v tzv. odborných ukazatelích, například v celkové odborné úrovni, složení týmu, identifikaci a řízení rizik nebo v přidané hodnotě, které hrají v investorem zvolené metodě hodnocení, tzv. Best Value, velmi podstatnou roli.

Technickou zajímavostí tohoto projektu bude bezpochyby její částečná čtyřkolejnost. Dvě koleje pro trať Běchovice – Poříčany tu povedou souběžně s dvojicí vnitřních kolejí pro budoucí spojení ve směru Praha-Zahradní město – Brno. Tato čtyřkolejná trať bude sloužit nejen pro vysokorychlostní vlaky, ale i pro národní spoje, např. Praha – Pardubice nebo Praha – Hradec Králové.

Nově bude zřízen například i přestupní terminál Praha-východ, který umožní jak přestup mezi vysokorychlostními vlaky, tak i cesty do hlavního města. Pro tento účel bude uzel vybaven přestupy na dálkovou i místní autobusovou dopravu, kapacitním záchytným parkovištěm a silničním napojení na přilehlou dálnici D11. Napojení na dálnici bude jednak ze západu přes stávající EXIT 8 a jednak z východu novým EXITem 11.

Čtyřkolejná vysokorychlostní trať se jižně od Bříství rozdělí na vysokorychlostní tratě směr Brno a Hradec Králové. Pro směr Brno bude v rámci pilotní stavby vybudován pouze rozplet – na něj bude navazovat další stavba směr Brno. Trať směr Hradec Králové bude pokračovat k Poříčanům, kde se propojí s koridorovou tratí Praha – Kolín.

Zárodek vysokorychlostní tratě do Hradce Králové bude v pilotní stavbě ukončen jižně od Třebestovic. Zárodku bude využito k druhému propojení na trať Sadská – Nymburk, která bude zdvojkolejněna a zmodernizována.

Pilotní úsek tak hned po svém dokončení převezme dnešní dálkovou dopravu do Prahy od Kolína i od Hradce Králové přes Nymburk. Tím dojde k odlehčení stávajících tratí, které bude možno lépe využít pro atraktivní příměstskou dopravu.

„I přes účast světových partnerů s mnoha praktickými zkušenostmi to nebude vůbec jednoduchá zakázka“, varuje Slavíček. Již teď jsou totiž známa mnohá úskalí při vedení této nové trati. „Mluvíme například o průchodu územím tzv. Klánovického lesa, což je evropsky významná lokalita. Složitý bude i průchod oblastí mezi dálnicí D11 a obcí Jirny, kde je bohužel jen velmi zúžený prostor, ačkoliv je zde platná dlouholetá územní rezerva“, nastínil některá z problematických míst generální ředitel SUDOPU PRAHA.

Technicky si projektanti budou muset poradit i s úpravami stávající železniční stanice Praha-Běchovice. „Ze zkušeností vím, že nelehkých okamžiků se během přípravy objeví celá řada. Je to ale vždy výzva, na kterou se těšíme a jsme připraveni se se všemi problémy vypořádat. Na této zakázce budou pracovat odborníci s mnohaletými zkušenostmi. Jako zázemí tu pak máme celý náš projekční dům s více než 300 zaměstnanci. Tvář české železnice spoluutváříme již více než 66 let a chceme se podílet i na její budoucnosti,“ dodal Tomáš Slavíček, který v čele této projekční organizace stojí posledních 10 let.

Dokumentace má být podle smlouvy hotova do poloviny příštího roku. Následovat bude její projednávání s dotčenými subjekty a dále vlastní územní řízení. Realizace stavby lze očekávat při hladkém průběhu přípravy v letech 2026 – 2028.