Díky Koncepci pro zavádění metody BIM v České republice, kterou předložil ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček a vláda ji koncem tohoto září schválila, můžeme však očekávat zvýšení zájmu o tuto problematiku. Předpokládá se, že do tří let bude BIM využívat přes 40 % architektů a projektantů. Cílem schválené Koncepce je postupné zavádění metody BIM do stavební praxe v ČR v letech 2018 – 2027.

Zaváděním metody BIM se tak rozšíří možnost využívání moderních technologií ve stavebnictví. Díky tomu tak mohou tuzemské firmy lépe konkurovat zahraničním firmám. Z tohoto digitálního způsobu projektování profitují nejen projektanti, ale také investoři, správci budov i samotní pracovníci montážních a instalatérských činností. Výhody BIM metodiky lze totiž využít v celém životním cyklu stavby – od návrhu, přes výstavbu až po její využívání a správu.

BIM – 3D pohled na stavbu

V rámci systému BIM vzniká digitální vícerozměrný model jednotlivých staveb obsahující geo­metrické a popisné informace, který slouží jako otevřená databáze informací o stavbě. Místo pouhého klasického výkresu je výstupem projekční fáze podrobný 3D model budovy, který slouží nejen pro realizaci stavebních prací, ale i pro následnou údržbu. Přináší totiž skutečně věrnou charakteristiku objektu a zároveň spravuje veškerá data o budově po celou dobu jejího životního cyklu. Využití této metody tak přináší vyšší informační hodnotu projekční dokumentace, což zcela jistě ocení všichni, kdo se na realizaci stavby podílejí – od investora až po instalatéra.

2 | 3D model budovyDostupné programy BIM

Přesto, že se hlavní rozvoj této metodiky u nás teprve očekává, již dnes mohou projektanti, stavaři a další specialisté využívat programy, které podporují modelování BIM. Nejznámějším a nejpoužívanějším je v současné době program Revit od společnosti Autodesk. Tato aplikace přináší – zjednodušeně řečeno – pro každou profesi specificky upravené programy, které jsou vzájemně propojeny a pracují nad jednotnou platformou. Projektant a architekt budou např. využívat Revit Architecture, statik Revit Structure, TZB specialista pak Revit MEP atp. Jednotlivé profese si pak mohou vzájemně dílčí návrhy předávat, až vznikne kompletní digitální model budovy.

3 | PPR systém v prostředí programu RevitModelování do detailu ve 3D

Pro využití všech nesporných výhod programu Revit a BIM metodiky v praxi je však nutná naprostá přesnost a preciznost zadávání všech dílčích komponent, ze kterých je stavba, resp. dílčí instalace složena. Například návrh vodovodních a kanalizačních sítí musí obsahovat detailní informace o všech typech trubek, kolen, ­T-kusů a tvarovek, které se v daném systému mohou vyskytovat. Někteří dodavatelé tuto modelovací práci projektantům usnadňují tím, že poskytují své produktové portfolio přímo ve formě příslušného 3D modelu. Výrobce ­Wavin Ekoplastik za účelem podpory BIM projektování zpřístupnil zdarma knihovnu 3D modelů celého portfolia svých trubek a tvarovek pro vnitřní instalace. Wavin poskytuje knihovny svých výrobků již přímo ve formátu *.rfa (Revit Families), což umožňuje jejich bezproblémové užití přímo v programu Revit. Pro komfortnější používání modelů je zde také připravena základní šablona, která obsahuje jednak základní uživatelské nastavení a modely vhodné právě pro návrh TZB instalací, a také tomu odpovídající nástroje a pracovní techniky. Návrh instalace a tvorba její dokumentace pak probíhá velmi jednoduše. Výhody jsou značné pro všechny zúčastněné – práce projektanta se zrychlí, investor vidí zcela jasně, jaké prvky si má nechat stavební firmou nacenit a např. instalatér dostává seznam konkrétních položek, které při montáži použije.
BIM tak přináší nejen rychlost a přehlednost, ale především transparentnost a úsporu nákladů.

Pavel Seidl, technický poradce WAVIN Ekoplastik

www.wavin.cz