„Tímto krokem se stáváme významným projekčním ústavem v Karlovarském kraji. Linie SUAS Construction v rámci SUAS GROUP zastřešuje veškeré aktivity v oblasti stavebnictví a dosud se velmi často se potýkala s nedostatkem kapacit pro moderní projektování a inženýrskou činnost. Propojením s firmou SUDOP PRAHA, jedním z velkých hráčů v centrální Evropě, kteří se zabývají moderními přístupy v projektování a řešení staveb včetně digitalizace procesů, se můžeme zásadně posunout technologicky, rozšířit svoje aktivity v oblasti dopravního stavitelství a nabídnout to nejlepší pro investory,“ uvádí Rudolf Borýsek, předseda rady jednatelů SUAS Construction.

Touto novou akvizicí, zaměřenou dosud především na pozemní stavby, získává SUDOP PRAHA kromě spojení se silným a strategickým partnerem i pevnou kotvu na území Karlovarského kraje. Již nyní působí v rámci České republiky v Praze, Hradci Králové, Plzni nebo Ústí nad Labem. „Vždy jsme v rámci trhu hledali příležitosti k dalšímu růstu a nové regionální expanzi. To platí jak v zahraničí, tak i v rámci České republiky. Sledujeme a oslovujeme proto vhodné partnery, kteří sdílí podobné hodnoty a vize jako my,“ říká k tomuto novému spojení Martin Chrastil, generální ředitel SUDOP PRAHA, a dodává: „Jsme přesvědčeni o tom, že Karlovarský kraj čeká v následujícím období velký růst. Pro ten bude ale potřeba připravit odpovídající infrastrukturu. Kolegům v tomto můžeme z naší strany poskytnout nejen naše dlouholeté zkušenosti s velkými projekty, ale i zázemí velké multioborové firmy, moderní technické know-how nebo praxi ze zahraničí.“

Za velmi přínosné považuje propojení společnosti Porticus se SUDOP PRAHA a SUAS Construction taktéž Pavel Tomek, předseda dozorčí rady společnosti Sokolovská uhelná a SUAS GROUP: „Převzetí společnosti Porticus silnými partnery, jakými jsou SUDOP PRAHA a SUAS Construction, vnímáme jako skvělou příležitost posunout naše činnosti ve stavebnictví na novou úroveň. Při přípravě rozvojových záměrů skupiny narážíme na nedostatek projektantů v regionu i pracné vyhledávání dalších kapacit v tomto odvětví, na problém s termíny přípravy a realizace staveb. Navíc stále sílí tlak na to, aby nejen veřejní zadavatelé postupně začali využívat metody BIM (Building Information Modeling) pro stavební zakázky od určité hodnoty. Společně máme mnohem větší šanci efektivně připravit a realizovat i velmi náročné projekty.“

Smluvní ujednání o převzetí společnosti Porticus vstoupilo v platnost 1. 1. 2024.