Není účelem připomenutí tohoto výročí vyjmenovávat všechny druhy technologií a inovací, stejně jako mezinárodních ocenění v rámci ISTT, které pracovníci Wombatu za ta léta získali a vyvinuli. To všechno si zájemci pochopitelně mohou najít na webových stránkách společnosti (www.wombat.cz).

Ovšem, třicet let, to již není zanedbatelná část života každého člověka, ale ani společnosti.

Pojďme se tedy společně podívat za oponu času, jak k tomu všemu došlo. Prapůvod všeho bylo seznámení se dvou hochů ze severní Moravy na střední škole, odkud společně dále putovali na VUT FAST v Brně, a poté, protože oba byli a jsou dobrodružných povah, zamířili do jednoho ze socialistických stavebních dinosaurů – Ingstavu n. p. Brno. Konkrétně do závodu 16 Opava (později ­Brno), který měl na starosti výstavbu vodohospodářských staveb pomocí protlaků a štítovacích strojů. A protože v té době v Brně probíhala masivní rekonstrukce kmenových stok, oba čerství inženýři, jak Ladislav Dokládal, tak i Petr Holeš st., v tomto městě v polovině 80. let minulého století zůstali.

Třicáté narozeniny firmy WOMBAT


První zkušenosti s nelehkým životem na stavbě, nejprve ve funkcích mistrů, pak i stavbyvedoucích, získali pod vedením p. Marečka a při spolupráci s kolegy, mj. Ing. Králem, Ing. Fryčem, Ing. Jálem či Ing. Müllerem, kteří všichni jistě mnohým členům CzSTT nejsou neznámí. Ing. Dokládal měl mimochodem svou první stavbu dozorovanou pisatelem tohoto článku J. Ing. Dokládal své první ostruhy získával při výstavbě kmenové stoky „E“, zatímco Ing. Holeš se podílel na experimentálním nasazení polomechanizovaného štítu DN 3600 při výstavbě kmenové stoky „C“. V době společenských změn tak již měli dostatek znalostí, zkušeností a nápadů, jak by chod firmy měl vypadat. Ale protože v prostředí mamutího podniku, kterým v r. 1990 Ingstav ještě byl, to bylo neschůdné, jako jedni z prvních se pustili na zprvu nelehkou cestu samostatného podnikání v oblasti bezvýkopových technologií. Spolu s dalšími pěti společníky tak založili společnost s poetickým názvem dle roztomilého australského a tasmánského zvířete, vytvářejícího rozsáhlé nory, a současně tím přispěli i k osvětě technokratů ohledně rozšíření vědomostí na poli přírodovědném.

V době založení společnosti nebylo pro nová stavební uskupení lehké získávat zakázky, nehledě na v podstatě nulové vybavení technikou, stroji a nářadím. A tak Wombati prakticky začínali s jedním stavebním vrátkem při ručním čištění kanalizační štoly pod Bílou horou v Brně pro dnešní Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. Nutno podotknout, že od té doby se datuje úzká spolupráce mezi těmito subjekty. Ač oba jednatelé, fyzicky se při této nelehké práci podíleli a Ing. Dokládal dokonce utrpěl zranění, vyžadující si amputaci jednoho článku prstu na ruce. Po této příhodě však pochopili, že je nezbytné jít jiným, novým směrem. Při průzkumu trhu pochopili, že právě oblast bezvýkopových technologií je v ČR dosud polem neoraným a brzy zahájili jednání o koupi licence pro sanace kanalizací pomocí geotextilní vložky. Díky podnikavému duchu obou jednatelů, jejich nápadům a neustálé chuti inovovat zavedené technologie byly v rámci BVK společností Wombat provedeny desítky staveb jak na kanalizacích, tak i na vodovodech. První z nich byla v r. 1992 vložka na vejčité stoce DN 500/750 na ul. Údolní, která by bezpochyby vydržela v dobrém stavu ještě dalších dvacet sedm let, kdyby po této době v r. 2019 nebyla v rámci rekonstrukce celé ulice trasa kanalizace změněna. Pochopitelně přišly i drobné neúspěchy, ale veškeré závady byly po uplatnění reklamací okamžitě odstraněny a napraveny. Zkušenosti se však získávají nejen úspěšnými stavbami.

Bezvýkopové technologie pro výstavbu kanalizací a vodovodů


Ale jak bylo uvedeno, podnikatelský duch vedení Wombatu je nevyčerpatelný, takže se brzy dostali i na zahraniční trhy, z nichž mezi nejvýznamnější patří Polsko a Rusko. O jedné z velmi zajímavé stavby sanace kanalizační shybky v hlavním ruském městě Moskvě nedaleko legendárních Lužnik byl i příspěvek na konferenci v Třeboni, který byl jako přínosný pro členy CzSTT otištěn i v časopisu ­NO-DIG (4/2015). Samozřejmě, život nepřináší jen radostné chvíle, takže se v průběhu třiceti let museli Wombati rozloučit s téměř nepostradatelnými kamarády, se kterými od začátku začínali. Namátkou jmenujme Ing. Mikoláška, jehož přednášky ozdobily nejednu konferenci CzSTT, mezi jinými i již zmiňovanou třeboňskou. Na druhou stranu již stačili vychovat novou generaci pokračovatelů, např. Ing. Holeše ml., který žezlo přednášejícího po Ing. Mikoláškovi převzal.

Obecně o prosperitě firmy svědčí (v duchu Parkinsonových zákonů) její rozrůstání se jak zakázkami, tak i pracovníky. Jestliže toto pravidlo platí, pak je WOMBAT firmou na vzestupu, o čemž svědčí i právě probíhající přístavba v jejich areálu v Brně – Slatině.

Co dodat? Snad jen popřát celé firmě všechno nejlepší do dalších let, spoustu krásných, technicky zajímavých, dobře odvedených zakázek se solidními, ekonomicky zabezpečenými partnery, nepozdržujícími vyplacení financí za bezvadně provedené práce, fungující stroje a zařízení, zkrátka všechno, co se jubilantům přává. A samotným zakladatelům? Pevné zdraví a neutuchající elán, aby ještě dlouhá léta mohli svými nápady a kreativním pojetím vystavovacího prostoru bavit návštěvníky výstav a dráždit konkurenci J. Pochopitelně už za dalších třicet let asi firmu nepovedou, ale základy jsou položeny dobře a nic nebrání tomu, aby v oblasti bezvýkopových technologií Wombati své nory nehrabali i v příštím století. Tak ať se i nadále daří!

Za BVK, a. s.
i za předsednictvo CzSTT Ing. Marek Helcelet