Tepelná čerpadla geoTHERM VWL 71/2 a 91/2 vzduch/voda jsou v provedení vnitřním (obr. 1). Kompaktní konstrukce umožňuje použít toto čerpadlo nejen pro nové instalace, ale i pro modernizaci stávajících topných systémů. Čerpadlo se vyznačuje následujícími charakteristikami:
- šroubovým kompresoremSCROLL, na který je poskytována záruka 10 let,
- ekvitermní regulátor energetické bilance se zobrazováním tepelného zisku,
- trojcestný přepínací ventil určený pro připojení zásobníkového ohřívače teplé vody,
- přídavné elektrické vytápění o výkonu 6 kW,
- max. výstupní teplota topné vody 55 °C,
- možnost napojení komunikační jednotky vrnetDIALOG.

Venkovní vzduch je nasáván přívodním vzduchovým kanálem, ve výparníku je z něj odebírána tepelná energie a výstupním vzduchovým kanálem je odváděn zpět do okolního prostředí. Čerpadlo je schopné pracovat až do venkovní teploty - 20 °C. Je však samozřejmé, že při déle trvajících nízkých teplotách nepokryje tepelné čerpadlo ani při optimalizovaném nadimenzování tepelnou ztrátu objektu. Při dosažení bivalentního bodu se proto zapne přídavné elektrické topení. Firma Vaillant nabízí široký sortiment příslušenství - vzduchových kanálů, které usnadňují instalaci čerpadla a možňují umístění výrobku v různých podmínkách, zejména při rekonstrukcích. Na obrázku 2 jsou vidět čtyři základní možnosti instalace pod nebo nad úrovní terénu. Optimální instalace je však instalace rohová, kdy je oddělen přívod a odvod vzduchu a tím nemůže docházet k ovlivnění proudění vzduchu.

Tepelná čerpadla VWL geoTHERM je možné kombinovat rovněž se zásobníky teplé vody. Na obr. 3. je znázorněno hydraulické schéma zapojení čerpadla s akumulačním zásobníkem a dvouplášťovým nerezovým zásobníkem teplé vody geoSTOR VDH 300.

Tepelná čerpadla geoTHERM VWS (obr. 4) dodávané ve dvou výkonových řadách 61/2 až 171/2 a 220/2 až 460/2 (první dvojčíslí udává opět tepelný výkon spotřebiče) se vyznačují obdobnými charakteristikami jako čerpadla VWL pouze s těmito rozdíly:

- max. výstupní teplota 62 °C,- oběhové čerpadlo nemrznoucí směsi pro tepelný zdroj - vrt, popř. plošný kolektor,- možnost přizpůsobení přípojných míst - (zdroj tepla, topný systém) zezadu nebo seshora,- u čerpadel vyšších výkonů řešení "Lift Mounting Systém" umožňuje snadnou dopravu amanipulaci a rychlou instalaci do topného systému,- součástí je vyrovnávací nádoba nemrznoucí směsi s pojistným ventilem,
- omezovač náběhového proudu je součástí již z výroby,
- integrované ovládání elektrického přídavného topení (max. 9 kW).

V tomto článku podávám pouze základní přehled o novinkách. Podrobnější dokumentace je k dispozici na www.vaillant.cz, kde jsou ke stažení aktuální projekční podklady s vyčerpávajícími informacemi.