Problém přehřívání interiérů souvisí s postupným růstem atmosférických teplot způsobených zejména globálními změnami klimatu. Lokálními činiteli ovlivňujícími tento fenomén je pak zejména vysoce zahuštěné urbánní prostředí, v němž kvůli použitým materiálům vznikají tzv. tepelné ostrovy, jejichž důsledkem může dojít k nárůstu teploty až o 8 stupňů. Tradiční technologie, mezi které lze řadit tepelné izolace či venkovní žaluzie, přitom přehřívání brání jen částečně.


Klimatizace a její omezení

Běžně užívané prostředky proti přehřívání, jako jsou především přirozené větrání okny a klimatizace, ztrácejí na účinnosti: otevření oken v průběhu dne sice umožňuje výměnu vzduchu, ale zároveň vystaví interiér náporu přehřátého vzduchu zvnějšku. Klimatizace odstraňuje mnoho nevýhod spojených s otevřeným oknem, ale zároveň přináší také řadu nových, a to jak pro jednotlivé uživatele, tak pro společnost jako celek. Jedná se o energeticky náročnou a nákladnou alternativu, která, vzhledem ke své vysoké spotřebě energie, má za následek dodatečné emise CO2. Klimatizace také nevyměňuje vnitřní vzduch, protože ten cirkuluje stále dokola.

V létě dochází k odvodu tepla (a vlhkosti u jednotek s entalpickým výměníkem) z venkovního vzduchu dříve, než je přiveden do interiéru.


Účinné řešení

Ideálním přístupem je vzít v úvahu všechny příčiny přehřívání už ve fázi návrhu a výstavby domu, typicky třeba orientaci domu vůči slunci, výsadbu stromů stínících fasády, montáž střešních přesahů či větrání během letních nocí (konstrukční).

Společnost Zehnder – specialista na komfortní vnitřní klima – nabízí jako alternativu pro řešení uvedených problémů mnohem zdravější metodu rovnotlakého větrání. Tento systém výměny vzduchu dodává čerstvý venkovní vzduch, filtruje jej a upravuje na komfortnější teplotu a vlhkost pro použití v domácnosti. Množství aktivně přiváděného čerstvého venkovního vzduchu a aktivně odváděného použitého vnitřního vzduchu je naprosto stejné, jinými slovy vyvážené. To vytváří zdravé vnitřní klima v každé místnosti, stejně jako příjemnou teplotu, vše samozřejmě za podpory topného a případně i chladicího systému.

Modulační bypass – velká technologická výhoda řešení Zehnder – nastavuje „inteligentním“ způsobem úroveň zpětného získávání tepla a chladu.


Jednotkou s certifikací pro teplá podnebí proti přehřívání interiéru

Jako konkrétní řešení přináší Zehnder větrací jednotku ComfoAir Q, která získala jako první a dosud jediná nový druh certifikace pro teplá podnebí od Passive House Institute, a to díky vysoké účinnosti zpětného získávání chladu až 87 %.

Jednotka zajišťuje, samozřejmě vedle možnosti zpětného získávání tepla, právě i zpětné získávání chladu díky velké ploše výměníku ve tvaru diamantu. Velkou konkurenční výhodou je využití modulačního by-passu s možností jemného nastavení míry zpětného získávání tepla/chladu. Automatická regulace větrání obstará přívod vzduchu s teplotou, která komfortně optimalizuje tepelnou pohodu uvnitř objektu. Jinými slovy, pomůže tedy k ohřátí, případně ochlazení interiéru na základě informací z teplotních a vlhkostních čidel a paměťového bloku jednotky. Více ke Climate Switch, výjimečné technologii adaptivního řízení komfortní teploty, která zajistí stabilní vnitřní klima vysoké kvality po celý rok.


Další produkty a příslušenství Zehnder

Pro ještě vyšší komfort při větrání i zlepšení výkonu dochlazování nabízí Zehnder také další příslušenství a zařízení.

Solankový zemní výměník tepla Zehnder ComfoFond-L Q využívá obnovitelné energie ze země pro ochlazování přiváděného venkovního vzduchu v létě a jeho předehřev v zimním období.

Zemní výměník Zehnder ComfoFond-L Q pro předehřev a ochlazení přiváděného vzduchu.

 

Snadno instalovatelným prvkem za větrací jednotku je výměník Zehnder ComfoPost pro dohřev, dochlazování a odvlhčování vzduchu.

 

Výměník Zehnder ComfoPost pro dohřev, dochlazování a odvlhčování vzduchu se obvykle instaluje před akustický tlumič a rozdělovač ComfoWell, vodorovně nebo svisle.

Větrací jednotku Zehnder ComfoAir Q bude možné od počátku roku 2022 volitelně rozšířit (i zpětně doplnit) o klimatickou jednotku Zehnder ComfoClime: zdravé a příjemné vytápění a chlazení, 100% čerstvý vzduch, bez recirkulace, energeticky efektivní díky invertorové technologii. Zehnder ComfoClime nahradí chladicí jednotku ComfoCool, jejíž prodej byl ukončen.

NOVINKA 2022: Zehnder ComfoClime nahradí v příštím roce jednotku ComfoCool (na obrázku)


Téma ochlazování rodinného domu v letním období pomocí řízeného větrání bylo předmětem webináře.
Podívejte se na detaily a výhody našich řešení.