Počáteční náklady

Klimatický modul ComfoClime, který je volitelnou nadstavbou pro větrací jednotky ComfoAir Q, přispívá ke zvýšení efektivity rekuperace.


Jedním z nejčastějších předsudků týkajících se řízeného větrání bývá nízká návratnost – potenciální uživatelé pochybují o tom, zda se jim počáteční investice na pořízení celého systému vyplatí. Řízené větrání s rekuperací přitom významně ovlivňuje energetickou náročnost budov, snižuje spotřebu primární energie – při správně navrženém systému o 40 až 50 %. „Pokud jsou systémy řízeného větrání kvalitní a správně navržené a zaregulované, dosahují až 94% účinnosti rekuperace, čímž dokážou uspořit až polovinu nákladů na vytápění,“ říká o ekonomické stránce řízeného větrání Bc. Pavel Vořech, produktový manažer pro komfortní větrání Zehnder, a dodává: „Z hlediska efektivity je pro menší rodinné domy optimální spojení osvědčené větrací jednotky Zehnder ComfoAir Q350 s průtokem vzduchu 350 m3/h a nového klimatického modulu Zehnder ComfoClime 24. Ten v zimě dohřívá a v létě dochlazuje čerstvý přiváděný vzduch, čímž zvyšuje efektivitu rekuperace.“

Úspora energie

Řízené větrání s rekuperací tepla se významně podílí na úsporách nákladů za energie.


Často zmiňovanou obavou, způsobenou předchozí zkušeností se zastaralými technologiemi, nevhodným výběrem jednotky, či nesprávným nastavením systému, je také to, že řízené větrání zvyšuje spotřebu energie. Ve skutečnosti se přitom naopak významně podílí na její úspoře. „Řízené větrání s rekuperací je vždy úspornější, než manuální větrání, jímž je do interiéru v zimním období vpouštěn studený vzduch, který je třeba ohřát, a v létě naopak příliš teplý, který dochlazujeme klimatizací. Energeticky mnohem efektivnější je stabilní temperování vzduchu,“ říká k domnělým energetickým úsporám Bc. Pavel Vořech a doplňuje: „Provoz větrací jednotky v běžném rodinném domě se v nákladech na energie pohybuje v řádu nižších stovek měsíčně, nikoli tisíců korun. Naproti tomu je ušetřena až polovina nákladů na vytápění.“

Mylná je také představa úspor při dočasném vypnutí systému řízeného větrání například při odjezdu na dovolenou – to naopak efektivitu rekuperace snižuje. „V případě potřeby je možné využít integrovaných technologií samotných jednotek, které umožňují úsporný režim. Například jednotky Zehnder ComfoAir Q nabízejí režim „AWAY“, při kterém je spotřeba energie naprosto zanedbatelná – pouze kolem 10 W za hodinu,“ podotýká odborník.

Provozní náklady

Pravidelná výměna filtrů předchází snížení výkonu rekuperační jednotky i poruchám systému – tedy nákladům na provoz a servis.


Mnozí investoři se obávají také vysokých nákladů na údržbu. Větrací jednotky přitom nevyžadují žádné speciální provozní zásahy – jejich údržba spočívá pouze ve výměně filtrů. „Klíčovou podmínkou dlouhodobé spolehlivosti systému řízeného větrání je pravidelná výměna filtrů. Pokud jsou zanesené, mohou způsobit nejen snížení výkonu, ale i poruchy systému, které zcela zbytečně zvyšují náklady na provoz a servis,“ upozorňuje odborník a dodává: „Těmto servisním vícenákladům lze přitom snadno předejít – doporučuji používat originální filtry Zehnder a řídit se aplikací Zehnder ComfoControl, která na potřebu výměny filtrů sama upozorní.“

Investice do bydlení je investicí na celý život a vyšší pořizovací náklady na systémy řízeného větrání s rekuperací tepla se dlouhodobě jednoznačně vyplatí. To potvrzují i legislativní změny, které směřují k podpoře udržitelných, energeticky efektivních a ekologických řešení, mezi něž řízené větrání patří.

www.zehnder.cz