Narodil se 11. února 1847 v USA ve státě Ohio a za dobu svého života (zemřel 18. října 1931 v New Jersey) si nechal registrovat tisíce patentů. Ve městě West Orange později v roce 1886 vybudoval rozsáhlý vědecko-výzkumný park o rozloze 5,5 ha s řadou vědeckých pracovišť.

Mezi jeho neznámější vynálezy patří tiskací telegraf pro potřeby newyorské burzy (1869), fonograf – předchůdce gramofonu, uhlíkový mikrofon, jímž podstatně vylepšil fungování Bellova telefonu, dále dynamo, elektrocentrála a samozřejmě zlomový vynález – žárovka, který v následujících letech změnil pojetí života v ulicích měst, průmyslu, obchodě i domácnostech.
Po mnoha pokusech a nezdarech zkonstruoval Edison první žárovku, která vydržela svítit celých 13,5 hodiny. Bylo to dne 21. října a psal se rok 1879. Kvalita žárovek se však rychle zlepšovala a po roce již nové žárovky vydržely svítit více než 1 000 hodin.
V roce 1882 se pak Edison zapsal do dějin New Yorku, když předvedl první elektrárnu a elektrický rozvod a osvítil ulice města.
Žárovka rychle dobyla svět a její výrobu převzaly mnohé renomované společnosti v řadě zemí světa. Podstata její výroby zůstávala po dlouhá desetiletí téměř beze změny. Zlom v této oblasti nastal až na sklonku 20. století, kdy byly na trh v 80. letech minulého století uvedeny tzv. úsporné žárovky. Přesnějším odborným názvem této žárovky je termín kompaktní úsporná zářivka. Úsporná žárovka totiž pracuje na obdobném principu jako zářivka pouze s tím rozdílem, že mezi závit, který je nutný pro zašroubování žárovky do objímky lustru, a zářivku je vestavěn startér. Výhodou úsporných žárovek je samozřejmě jejich mnohem nižší spotřeba elektrické energie (v porovnání s klasickými žárovkami o 70 až 80 %) a mnohem delší životnost. Uvádí se až 5 000 – 10 000 hodin svitu v porovnání s 1 100 hodinami svitu klasické žárovky. V praxi to tedy znamená 5 – 10x delší dobu životnosti. Tento typ žárovek však má i svá negativa. Je to především vyšší pořizovací cena, delší doba náběhu žárovky do plného svícení, nepřirozená barva světla i větší velikost ve srovnání s klasickou edisonovskou žárovkou. Další nevýhodou úsporných žárovek je, že obsahují malé množství jedovaté rtuti, která pokud se dostane neodbornou likvidací či vlivem poškození do spodních vod či ovzduší, může způsobit vážné zdravotní problémy a může ohrozit nervovou soustavu lidí i zvířat. Je proto nutné odevzdávat dožilé žárovky tohoto typu do speciálních sběrných dvorů. Intenzita svitu úsporné žárovky se obtížně reguluje a mnohé z nás dodnes irituje umělá barva ­osvětlení.

Led žárovky – naše současnost
S velkým náskokem svými vlastnostmi překonává jak vláknové zdroje světla, tak i zářivkové zdroje nová LED diodová žárovka. Kontrolní testy u ní prokázaly nejen vynikající úspory energie, ale také neuvěřitelnou dobu svitu 25 000 – 30 000 hodin. V roce 2009 byly na trh uvedeny nové typy LED žárovek, které již, na rozdíl od úsporných žárovek, neobsahují jedovatou rtuť a jejich světlo netvoří ultrafialové ani infračervené záření. Spektrální charakteristika těchto žárovek je oproti úsporným žárovkám rovnoměrněji rozložena v celém viditelném spektru. To budí dojem mnohem přirozenějšího světla.
Navíc se nyní vyrábí i LED žárovky, které dokáží svou svítivostí konkurovat klasickým 40W žárovkám. Dříve se vyráběly LED žárovky stejné velikosti jako běžné žárovky pouze s nižší svítivostí nebo jako dekorační svítidla. Nebyly však vhodné k běžnému použití. To je limitovalo a využívaly se spíše jako doplňkové osvětlení. Za dobu své životnosti by měla LED žárovka svému majiteli ušetřit v porovnání s běžnou edisonovskou žárovkou až 5 000 Kč.
Málo naplat, doba a vývoj se neustále ženou mílovými skoky kupředu. Pokud by se na to dnes díval Thomas Alva Edison, určitě by měl jako otec zakladatel z posunu, který lidstvo učinilo v oblasti světelných zdrojů, obrovskou radost. Vždyť pokrok nelze zastavit! A teď již jen tak mimochodem na závěr: Znáte firmu General Electric? Nevíte, proč se tak hloupě ptáme? Vždyť je to jedna z největších firem na světě! Pak vězte, že i jejím zakladatelem je Thomas Alva Edison.

Ivo Románek