V případě, že sportoviště není po několik dní využíváno, zaručuje princip průtokového ohřevu rovněž potřebnou hygienu pitné vody.

Výkonnostní centrum stolního tenisu, otevřené v dubnu 2012 v Ochsen­hausenu v Horním Švábsku, je koncipováno pro profesionální sport: sportovní novostavba je domovskou základnou týmu Bundesligy, klubu stolního tenisu TTF Liebherr Ochsenhausen. K sanitárnímu vybavení zde patří celkem 10 sprch, jejichž zásobování teplou vodou podle momentální potřeby vyřešila realizace uceleného konceptu splňující veškeré aktuální předpisy. Nejprve bylo potřeba zohlednit nepravidelnost provozu tohoto sportovního zařízení. Celé výkonnostní centrum stolního tenisu bylo postaveno výhradně pro profesionální sportovce a k účelu tréninku juniorských týmů.

Především v sezónních přestávkách tak dochází k delším pauzám ve využití centra, kdy i po několik dnů nedochází k odběru vody. Kromě zajištění požadovaného výkonu teplé vody tak bylo limitním faktorem rovněž dodržení předpisů a nařízení týkajících se pitné vody (­Trink­wasserverordnung) včetně zabránění možnému mikrobiologickému zatížení bakteriemi Legionella.
Hlavními úkoly plánování se tak staly následující skutečnosti:
-    100% zásobování deseti sprch současně
-    Zajištění trvalého výkonu teplé vody 100 l/min.
-    Splnění požadavků novelizovaného nařízení „TrinkwV 2011“, tj. mimo jiné zabránění podmínek pro tvorbu bakterií
během delších provozních přestávek
-    Ochrana před opařením
-    Hospodárný ohřev pitné vody dle momentální potřeby

Průtokový ohřev vody pro deset současně používaných sprch
Pro zásobníkový ohřev vody by bylo potřeba velmi vysokého objemu zásobní vody k tomu, aby byl k dispozici potřebný trvalý výkon. Tento úkol byl vyřešen použitím tří předávacích stanic na přípravu teplé vody TacoTherm Fresh 40, které jsou provozovány jako paralelně zapojené kaskádové zařízení. Předávací stanice vyvinutá firmou Taconova ohřívá pitnou vodu na principu průběžného průtoku přes deskový výměník z nerezové oceli. Kaskádový regulátor, který patří rovněž do sortimentu výrobce, přejímá centrální řízení celého zařízení na ohřev pitné vody. Jednotlivá stanice dodává až 40 l vody za minutu. Tak pracuje první stanice až k maximálnímu výkonu; další stanice jsou kaskádovým regulátorem zapojovány podle momentální potřeby. Druhá a třetí stanice jsou nastaveny na odběr 35 l/min tak, aby při výkonu ve špičce bylo k dispozici celkem 110 l/min. Kaskádový regulátor otevře nejprve motorový ventil předřazený na přípojce studené vody. K tomu potřebný signál přijde od průtokového senzoru zapojeného na vedení teplé vody. Taco-Control Tronic-senzor, pracující bez pohyblivých vnitřních částí, zprostředkovává informaci o aktuálně spotřebovávaném množství teplé vody ve sprchách a předává ji ve formě lineárního napěťového signálu dále na kaskádový regulátor.

Konstantní teplota vody nezávislá na množství v místě spotřeby
Počtem otáček řízená oběhová čerpadla primárního okruhu v předávacích stanicích se starají o to, že se potřebné množství teplé vody s danou a předem zvolenou teplotou vyrobí přes deskový výměník v pravý čas. Při teplotě topné vody 75 °C vyrábějí stanice, nezávisle na momentálním průtočném množství, na stupeň přesnou a konstantní teplotu 45 °C. Potřebné teplo pro průtokový ohřev vody poskytuje 1000 l vyrovnávací zásobník. Zásobování teplem probíhá přes dálkový teplovod. Díky uspořádání ohřevu vody mimo zásobník, nedochází k rušení vrstvení v zásobníku. Napojení instalace topné a pitné vody na kaskádové zařízení bylo provedeno systémem Tischelmann za účelem dosažení rovnoměrného protékání stanic. Pro zamezení stagnace v obou stanicích, které se zapínají v případě potřeby, řídí střídavě druhou a třetí stanici kaskádový regulátor. Rychlá reakční schopnost řízení ochraňuje uživatele před nebezpečím opaření. To je umožněno senzorem Taco-Control Tronic umístěným na výstupu teplé vody deskového výměníku. Ten zprostředkovává permanentní informaci o teplotě a průtokovém množství. Na základě naměřených údajů je průběžně regulován počet otáček plynulé modulační pumpy tak, aby byla zajištěna konstantní teplota odebírané teplé vody. Uživatel je tak současně chráněn proti opaření bez nutnosti použití přídavných bezpečnostních zařízení.

Teplá voda bez nutnosti předzásobení
„Vybavení zásobníkem na teplou vodu by vedlo k výsledku, že bychom potřebovali mít k dispozici teplou vodu 60 °C o objemu 1500 l“, říká Martin Locher, instalatér-odborný topenářský stavbyvedoucí a jednatel firmy SHK-Fachbetriebs Locher GmbH v Ochsenhausenu.

„V prostorově omezeném místě bychom potřebovali umístit 3 zásobníky na teplou vodu, každý o objemu 500 l. Tím, že jsme zvolili řešení bez nutnosti předzásobení teplou vodou v zásobnících, můžeme zároveň dodržet nařízení k hygieně pitné vody. Zároveň tím odpadá nárůst nákladů na údržbu a čištění zásobníků na teplou vodu,“ říká dále pan Martin Locher. Neboť při tvrdosti vody od 15° do 18° dH by bylo nutno počítat s intenzivní tvorbou vápenatých usazenin u zásobníkových ohřívačů. U předávacích stanic na přípravu čerstvé teplé vody je oproti tomu zanášení ocelového deskového výměníku těmito usazeninami vyloučeno: jak výrobce Taconova zkouškou zjistil, u elektronicky řízené stanice na přípravu teplé čerstvé vody TacoTherm Fresh 40 zůstává v deskovém výměníku teplota sekundární strany pod kritickým rozsahem pro vylučování vápenatých usazenin (viz část „Výsledek zkoušky chování v prostředí vápníku u stanic na přípravu teplé vody“). Elektronická regulace stanic vyvinutých firmou Taconova ovlivňuje to, že na primární straně proudí deskovým výměníkem jen takové množství vody, které je potřebné ke zvýšení teploty. Tak je stále dána nejvyšší možná teplotní diference. To zabraňuje nadměrnému vylučování vápenatých usazenin v deskovém výměníku a zároveň zaručuje nízkou zpáteční teplotu k vyrovnávacímu zásobníku.

Shrnutí
Ohřev pitné vody, odpovídající momentální potřebě pomocí předávacích stanic s deskovými výměníky, umožňuje nezávislost na předzásobení a zároveň splňuje požadovanou ochranu před nebezpečím opaření a ochranu proti tvorbě Legionelly. U nabitých vyrovnávacích zásobníků jsou v případě potřeby k dispozici velká množství teplé vody. Ohřev vody na tomto principu je svým způsobem nezávislý na způsobu výroby tepla. Tak může docházet k nabíjení vyrovnávacího zásobníku např. solárním teplem, kotlem na plyn nebo topný olej, peletky či pevná paliva, tepelným čerpadlem nebo – jako v případě novostavby zmíněného sportovního centra – prostřednictvím dálkového teplovodu.

Taconova GmbH, Singen; Taconova Česká a Slovenská republika
Kostelecká 879/59, 196 00 Praha 9
tel.: +420 283 930 810, GSM: +420 603 514 592