Neustálé inovační úsilí společnosti Vaillant v segmentu tepelných čerpadel potvrzuje i letošní novinka v této oblasti, kterou je tepelné čerpadlo Vaillant aroTHERM plus vzduch/voda. To ke své činnosti využívá přírodní chladivo s označením R290 s velmi nízkým potenciálem globálního oteplování (GWP)3. Použití tohoto ekologického chladiva navíc tepelnému čerpadlu aroTHERM plus uděluje zcela mimořádné vlastnosti.

Tepelné čerpadlo Vaillant aroTHERM plus

Široké uplatnění a výjimečné vlastnosti

Tepelné čerpadlo aroTHERM plus vyniká snadnou a rychlou instalací. Je ideálním řešením pro novostavby i modernizace stávajících topných systémů. Nabízí podobný topný výkon, jako je tomu u zařízení využívajících pro svůj provoz fosilní paliva. Díky vysoké teplotě topného média na výstupu až 75 °C lze proto tepelné čerpadlo aroTHERM plus provozovat velmi efektivně nejen v novostavbách, ale i u starších objektů, ve kterých je  přenos tepla zajišťován soustavou radiátorů.

Vyšší je také energetická účinnost zařízení. Ta dosahuje úrovně COP (A7 / W35) až 5,4, díky čemuž je aroTHERM plus mimořádně energeticky efektivní. To uživateli přináší další úsporu energie vynaložené na vytápění na úrovni více než 10 % ve srovnání s jinými podobnými tepelnými čerpadly vzduch-voda.

Tepelné čerpadlo Vaillant aroTHERM plus

Minimální nároky na prostor

Kompaktní jednotka aroTHERM plus je určena pro instalaci ve venkovním prostředí a lze ji kombinovat s hydraulickou věží uniTOWER plus nebo nástěnným hydraulickým modulem. Díky vysoké výstupní teplotě není navíc nutné elektrické přídavné topení, které by zajistilo ochranu proti bakteriím legionelly v zásobníku teplé vody. Věž uniTOWER plus se instaluje v interiéru, má velikost chladničky s mrazákem a šetří tak cenné čtvereční metry místa v místnosti, ve které je nainstalována. Flexibilně lze řešit také nároky na ohřev teplé vody. V případě její vyšší potřeby lze aroTHERM plus použít spolu s nástěnným hydraulickým modulem VWL MEH 97 a širokou řadou různě velkých zásobníků teplé vody pro tepelná čerpadla. Díky vysoké výstupní teplotě je umožněn vyšší výstupní výkon se stejnou velikostí zásobníku teplé vody. Standardně k dispozici je i integrovaná funkce aktivního chlazení. Tu lze aktivovat vždy, pokud je systém nastaven odpovídajícím způsobem.

Snadná a flexibilní instalace

Venkovní kompaktní jednotku aroTHERM plus a vnitřní věž uniTOWER plus lze nainstalovat velmi snadno a rychle. Koncept rozdělené montáže demontovatelné hydraulické věže umožňuje umístit jak vnitřní, tak venkovní jednotku na příslušné místo během okamžiku. Kompaktní jednotku aroTHERM plus lze přitom dle potřeby instalovat na zem, na zeď či na plochou střechu. Pro každý typ realizace je samozřejmě k dispozici odpovídající potřebné příslušenství. Instalace a následné uvedení zařízení do provozu je velmi jednoduché. Zvládne je jediný technik.

Tepelné čerpadlo Vaillant aroTHERM plus

Minimální hlučnost – aneb sousedy určitě rušit nebudete

Velmi nízká je také provozní hladina hluku aroTHERM plus. Ta činí pouhých 28 dB (A) v nočním režimu. Ve vzdálenosti tří metrů lze tudíž zařízení bez problémů instalovat v souladu s platnými předpisy o emisích hluku. Díky tomu je tepelné čerpadlo ideální také pro instalaci v hustě zastavěných obytných oblastech.

Vsaďte na technologie budoucnosti

A jaké technologie může nabídnout nové tepelné čerpadlo aroTHERM plus? Kupříkladu venkovní kompaktní jednotka má hermeticky uzavřený chladivový okruh, díky čemuž není nutná pravidelná každoroční údržba. Jednotka má obdobný design a rozměry pláště jako je tomu i u jiných modelů tepelných čerpadel aroTHERM. Zakrytovaný kompresor vykazuje velmi nízké emise hluku a použité materiály jsou vysoce odolné vůči povětrnostním vlivům. Integrované vyhřívání brání zamrznutí odvaděče kondenzátu v zimních měsících.

Vnitřní jednotka uniTOWER plus disponuje kapacitou zásobníku teplé vody 190 litrů, což odpovídá až 380 litrům teplé vody o teplotě 40° C. Integrovány jsou již také všechny hydraulické komponenty. Jednotka je připravena i k integraci dalších komponentů, jakými jsou např. oddělovací výměník nebo expanzní nádoba. Integrováno je také elektrické přídavné topení s možností modulace výkonu 6 nebo 9 kW a 3cestný ventil.

Tepelné čerpadlo Vaillant aroTHERM plus

Inteligentní ekvitermní regulace pro vaši tepelnou pohodu

Tepelná čerpadla Vaillant aroTHERM plus mohou být řízena ekvitermní regulací sensoCOMFORT 720. Tyto regulátory přizpůsobí tepelný výkon tepelného čerpadla v závislosti na venkovní teplotě. Aktivací vestavěného prostorového čidla je dosaženo nejvyššího stupně regulace. Pomocí regulátoru lze naprogramovat i časové řízení ohřevu teplé vody v případě použití nepřímotopného zásobníku. Ekvitermní regulátory Vaillant sensoCOMFORT 720 vynikají velmi jednoduchým intuitivním ovládáním a nadčasovým designem.

Budoucnost je ve vašich rukou

Nové tepelné čerpadlo Vaillant aroTHERM plus je navrženo pro ty, kteří od zakoupeného výrobku očekávají maximum jak v oblasti výkonu a technických parametrů, tak i co do ochrany životního prostředí. Dokáže v zimě topit, v létě chladit a zároveň vyrobit dostatek teplé vody pro domácnost, dosahuje vysokého topného faktoru COP (A7 / W35) až 5,4, umí uživateli zajistit až o 25 % více teplé užitkové vody s pomocí hydraulické vnitřní jednotky uniTOWER a díky použití přírodního chladiva R290 má jeho provoz menší dopad na globální oteplování. Nový typ chladiva mu navíc umožňuje dosažení vyšší teploty vody na výstupu na úrovni až 75°C (vypínací mez), což aroTHERM plus předurčuje pro instalaci nejen v novostavbách, ale i k modernizaci topných systémů stávajících objektů vybavených radiátory. Ve výčtu předností tepelného čerpadla aroTHERM plus bychom mohli dále pokračovat kupříkladu velmi nízkými emisemi hluku, mimořádně snadnou instalaci a samozřejmě také nízkými nároky na jeho provoz, o čemž svědčí jeho zařazení do energetické třídy A+++.

A co říci závěrem? Stále širšímu využívání obnovitelných zdrojů energií patří budoucnost. Pokud o ní přemýšlíte i vy, pak vězte, že tepelné čerpadlo aroTHERM plus představuje komplexní řešení nejen pro vytápění, chlazení či ohřev teplé vody, ale i pro ekologii, ochranu klimatu a trvale udržitelný rozvoj.