Toto opatření klade ještě větší nároky na omezení tepelných ztrát budov, ať již se jedná o skladbu jejich obvodového pláště, či způsob vytápění, chlazení nebo větrání.

Zejména vytápění a větrání takto koncipovaných budov bude hrát klíčovou roli pro zachování zdravého klimatu a ovzduší v jejich interiéru. Velmi těsná obálka domu sice výrazně omezí tepelné ztráty, na druhé straně však také zamezí přístupu jakéhokoliv čerstvého vzduchu. Běžné větrání okny je neekonomické a v zimním období způsobuje v interiéru teplotní šok. V takových případech bude nutné budovy nejen ekonomicky a ekologicky vytápět, ale také je účinně a úsporně větrat.

Novinky v oblasti tepelných čerpadel Vaillant přináší komplexní řešení vytápění i větrání

Komplexní řešení problematiky vytápění a větrání budov nabízí společnost Vaillant. Ta již v loňském roce přišla na trh hned s několika novinkami v oblasti tepelných čerpadel vzduch/voda, která umožňují nejen vytápění nebo chlazení budov a rodinných domů, ale také jejich větrání či zajištění ohřevu teplé vody. Nová tepelná čerpadla Vaillant pro vnitřní instalaci najdete pod obchodními názvy recoCOMPACT exclusive a versoTHERM plus.


Tepelné čerpadlo Vaillant recoCOMPACT exclusive

Tepelné čerpadlo recoCOMPACT nabízí možnost vytápění, větrání, ohřevu vody i chlazení v jednom kompaktním technologickém balíčku. Výhodou tohoto řešení je, že ať již se jedná o tepelné čerpadlo vzduch/voda, zásobník teplé vody nebo centrální rekuperační jednotku, vše je součástí jednoho celku. To usnadňuje montáž, šetří místo v technické místnosti a přináší nevšední sjednocující design.

Nové tepelné čerpadlo Vaillant recocompact s vestavěnou rekuperací

 

Tepelné čerpadlo Vaillant versoTHERM plus

Tepelné čerpadlo versoTHERM plus je naopak řešeno jako stavebnicový systém, který umožňuje připojit k tepelnému čerpadlu další jednotlivá zařízení a vytvořit si tak konkrétní systém vytápění, větrání a ohřevu vody přesně dle vašich individuálních potřeb buď okamžitě, nebo dodatečně v případě zvýšení nároků na komfort užívání stavby.

 

Výhody tepelných čerpadel recoCOMPACT exclusive a versoTHERM plus

Obě tepelná čerpadla jsou určena pro vnitřní instalaci a jejich technická řešení přináší jak stavitelům rodinných domů, tak i montážním firmám celou řadu výhod. Mezi největší z nich patří, že výměna vzduchu se provádí pouze dvěma otvory ve vnější stěně, takže zvenku jsou vidět jen dvě větrací mřížky. Není tudíž nutná žádná další instalace venkovního zařízení. V okolí domu proto není potřeba složitě vrtat nebo pokládat přívodní potrubí. Rychlejší je také montáž čerpadel díky předem připraveným součástem. Nenáročné jsou i prostorové požadavky na umístění čerpadel. Lze je umístit buď ke stěně, nebo do rohu místnosti ve vzdálenosti pouhých 10 cm od stěny. Je tomu tak díky tomu, že veškerá jejich údržba se provádí z čelní strany. Čerpadla se vyznačují velmi tichým provozem, který zajišťuje systém SoundSafeSystem a vysokou energetickou úsporností na úrovni hodnoty A++, ke které výraznou měrou přispívá modulace výkonu kompresoru. Jednoduchá je i obsluha tepelných čerpadel. Lze je ovládat s pomocí modulu VR920 a regulátoru multiMATIC 700. Systém (aplikace) multiMATIC App pak umožňuje snadné dálkové ovládání tepelných čerpadel s pomocí chytrých telefonů nebo tabletů při síťovém nebo wifi připojení. S pomocí této aplikace můžete nastavovat libovolné topné režimy (např. den, noc, dovolená apod.), kontrolovat aktuální spotřebu energie nutnou pro vytápění či ohřev vody nebo regulovat teplotu v jednotlivých místnostech.

 

 

Možnosti použití

Tepelné čerpadlo Vaillant recoCOMPACT exclusive je primárně určeno pro vytápění novostaveb. Tepelné čerpadlo versoTHERM plus je vhodné jak pro vytápění novostaveb, tak i  rekonstruovaných objektů. Díky velmi tichému provozu a absenci venkovní jednotky jsou obě čerpadla vhodná i pro vytápění řadových rodinných domů, či rodinných domů situovaných v husté zástavbě.

 

Energetická náročnost a topný výkon

Tepelná čerpadla Vaillant recoCOMPACT exclusive a versoTHERM plus jsou dle nařízení EU číslo 811/2013 pro topení při průměrných klimatických poměrech a použití nízké teploty (35 °C) a střední teploty (55 °C) topné vody zařazena ve třídě energetické účinnosti A++ a jsou tedy energeticky vysoce úsporná. Jejich topný faktor (COP) pro AW/W35 dosahuje hodnoty až 4,6.

 

A co říci závěrem?

Povinná výstavba budov a rodinných domů v nízkoenergetickém či pasivním standardu dle nařízení EU s sebou v nejbližší budoucnosti přinese nutnost zajištění nejen jejich vytápění, ale také trvalého přívodu čerstvého vzduchu pro vytvoření zdravého klimatu pro pobyt osob v interiéru.

Tepelná čerpadla vzduch/voda Vaillant recoCOMPACT exclusive a versoTHERM plus řeší tuto problematiku komplexně buď s pomocí jednoho kompaktního zařízení nebo možností stavebnicového řešení přesně dle konkrétních požadavků investora či stavitele rodinného domu.

To vše se servisem, zárukami a kvalitou značky Vaillant – Made in Germany.