Již nyní, po dvou letech stavby, jsou vidět výsledky. Ulice Dornych se stala kapacitní pro automobilovou dopravu. Nově má dva plnohodnotné jízdní pruhy v každém směru a nedochází zde k souběhu s tramvajovým provozem, což byl jeden z omezujících faktorů prostupnosti daného území. Došlo ke zvýšení kapacity křižovatky ulic Dornych a Zvonařka. Ulice Kovářská, která slouží jako propojení ulic Dornych a Plotní, je téměř hotová. Stavba neulehčila život jen řidičům, ale i pro pěší je nyní pohyb po ulici Dornych výrazně pohodlnější a bezpečnější.

V současné době se práce přesunuly na ulice Plotní a Zvonařka. V obou ulicích se aktuálně ukládá vedení kanalizace a dalších inženýrských sítí. Na ulici Plotní jsou již zřízeny hlubinné piloty. Ty budou sloužit jako základ pro protihlukové stěny, které budou sloužit k ochraně před hlukem z tramvajové dopravy. V místech zastávek MHD se tyto stěny opatří zastřešením a plnohodnotně zastoupí klasické zastávky včetně veškeré vybavenosti. Dále se na ulici Plotní směrem od ulice Svatopetrská pokládají koleje nové tramvajové trati. Po dokončení bude mít nová trať délku přibližně 1,4 km a čtyři zastávky.

Stavba neulehčila život jen řidičům, ale i pro pěší je nyní pohyb po ulici Dornych výrazně pohodlnější a bezpečnější.


Projekt neřeší pouze tramvajové těleso a komunikace. Jeho součástí je také nahrazení staré kanalizace, vodovodu, plynovodu, jakož i všech kabelových sítí za nové z moderních materiálů. Aby také ne, některé z těchto inženýrských sítí jsou staré více jak 100 let! Všechny elektrické sítě budou svedeny do tzv. kabelovodů, což si lze představit jako větší potrubí, kterým vedou elektrické kabely. Tyto kabelovodní trasy jsou po určitých úsecích propojeny kabelovodními šachtami umístěnými pod zemí. Díky tomu již nebude potřeba při havárii či plánované opravě elektrického vedení v zemi rozkopávat pozemní komunikace a tím omezovat dopravu. Technici budou schopni vyměnit poškozený kabel „zevnitř“ z kabelovodní šachty.

Jedním z dalších pozitiv tohoto projektu je podpora rozvoje dané oblasti, která díky stavební připravenosti umožní rychlejší výstavbu developerských projektů, pro které již budou po dokončení stavby nachystány veškeré přípojky inženýrských sítí. Jako ukázkový příklad lze uvést areál Vlněna, jež pozvedl dříve ne zcela atraktivní lokalitu na reprezentativní areál, který výborně funkčně navazuje na obchodní a společenské centrum Vaňkovka.

V současné době se práce přesunuly na ulice Plotní a Zvonařka. V obou ulicích se aktuálně ukládá vedení kanalizace a dalších inženýrských sítí.


A co nás ještě čeká? Po dokončení ulice Plotní dojde k celkovému zklidnění ulice, která bude sloužit primárně pro chodce, cyklisty a vedení městské hromadné dopravy. Na ulici Zvonařka budou nové autobusové zálivy, které nebudou omezovat plynulost dopravy. Budou vysazeny nové stromy ve všech revitalizovaných ulicích. Ale především, v oblasti skončí veškeré nutné omezení a uzavírky, které nám v současnosti tak moc ztrpčují život.