V loňském, již 9. ročníku soutěže spolupracovala naše společnost na těchto oceněných stavbách:

Dálnice D1, stavba 0135 Kroměříž východ – Říkovice
•    Titul Česká dopravní stavba (ČDS) roku 2011
Optimalizace trati Stříbro – Planá u Mariánských lázní
•    Titul Česká dopravní stavba roku 2011
Stavba 0053 Vysočanská radiála
•    Cena poroty v soutěži ČDS 2011
Plavební komora České Vrbné včetně horní a dolní rejdy
•    Titul Česká dopravní stavba roku 2011
Stavba SO 201.1 most na silnici I/67 v km 0,360 přes Bohumínskou stružku, trať ČD a ulici Jana Palacha
•    Cena předsedy ČKAIT pro projektanta a Cena časopisu Silnice Železnice v soutěži ČDS 2011.

Z významných staveb, které byly oceněny v 8. ročníku soutěže v roce 2010 a na nichž naše společnost spolupracovala, lze jmenovat tyto:

Optimalizace trati Planá u Mariánských Lázní – Cheb
•    Titul Česká dopravní stavba roku 2010
Přístaviště Lannova loděnice
•    Titul Česká dopravní stavba roku 2010
Silnice I/34 Česká Bělá – obchvat
•    Cena ministra dopravy v soutěži Česká dopravní stavba roku 2010
Silniční okruh kolem Prahy – Stavba 514
•    Cena předsedy ČKAIT a Cena primátora HMP v soutěži ČDS 2010
Silnice I/56 Ostrava, prodloužená Místecká, I. stavba
•    Cena prezidenta SPS ČR a Cena Asociace krajů ČR v soutěži ČDS roku 2010.

Zaměstnanci společnosti ARCADIS Geotechnika na těchto stavbách prováděli především geotechnické průzkumy, technický dozor investora, geotechnické a stavební dozory (včetně dozoru nad sanací skalních svahů), geotechnický monitoring, konzultační a posudkovou činnost pro investory, posuzování geotechnických částí projektové dokumentace. Ze speciálních prací naši odborníci prováděli průzkum kontaminace, posuzovali základové spáry a vhodnost použití zemin, prováděli numerické modelování, geofyzikální průzkumy, georadarová, dynamická a seismická měření, pasportizaci, kontrolní laboratorní i terénní zkoušky apod.

Kromě staveb, na kterých ARCADIS Geotechnika v různé míře spolupracovala, byly v soutěži Česká dopravní stavba úspěšné také stavby, na nichž se naše společnost velmi významně podílela a které sama do soutěže přihlásila.
Při své první účasti v této prestižní soutěži v roce 2007 společnost získala čestné uznání poroty za stavbu „Silnice I/35 – sanace sesuvu u tunelu Hřebeč“.

V roce 2011 ARCADIS Geotechnika a.s. do 8. ročníku soutěže přihlásila stavbu „Vylehčená zemní konstrukce na rychlostní silnici R6 v úseku Jenišov – Nové Sedlo“, kterou v roce 2010 úspěšně zrealizovala společně s EUROVIA CS, a.s. (zhotovitel) a PRAGOPROJEKT, a.s. (projektant).

Stavba rychlostní komunikace R6 v úseku Jenišov – Nové Sedlo je významná hlavně netradičním řešením přechodu málo únosného podloží unikátní vylehčenou zemní konstrukcí (násypem) podle návrhu ARCADIS Geotechnika a.s. Jedná se o největší vylehčený násyp postavený nejen v ČR, ale podle dostupných informací i v celé Evropě. Tímto moderním řešením, s využitím lehkého keramického kameniva, bylo významně omezeno celkové sedání násypu a zkrácena doba výstavby. Navíc se snížily i celkové náklady stavby. Konstrukce je zdařilým příkladem propojení technické a užitné hodnoty stavebního díla s příznivým finančním aspektem.

I proto tato stavba odbornou porotu zaujala a v náročné konkurenci získala nominaci na titul Česká dopravní stavba, projekt a inovace roku 2010. Nominační diplom byl nejen významným oceněním kvalitní práce širokého realizačního týmu, ale zvýšil také prestiž celého oboru geotechnika.

Autor: Ing. Vladimír Pachta
Fotografie: Robert Černohlávek, Ing. Milan Novák

ARCADIS Geotechnika a.s.
Geologická 988/4, 152 00 Praha 5
tel.: +420 234 654 111, fax: +420 234 654 112
e-mail: info@arcadisgt.cz , www.arcadisgt.cz