Jedná se o firmu patřící rodině Knauf, která je jejím jediným akcionářem. Celosvětově podnik zaměstnává 23  000 lidí a tvoří obrat 6 miliard eur.
Hlavním oborem podnikání je výroba stavebních hmot, zejména sádrokartonu a výrobků ze sádry, minerálních izolací, dále obor strojírenství, obor obalových materiálů a dobývání nerostných surovin.
Koncem minulého roku přišla společnost s novou řadou produktů pro oblast sanací a rekonstrukcí inženýrských sítí, mostů, dopravních a vodohospodářských staveb s názvem Knauf Tiefbau.
Nejen o nových produktech, ale i o aktuálním dění ve společnosti a dalších výhledech jsme si v průběhu měsíce dubna povídali s jednatelem společnosti Knauf v České republice, panem Radkem Bedrnou.

Od vašeho jmenování do funkce jednatele společnosti uplynul více než rok. Jak dlouho před tím jste působil ve firmě Knauf a co konkrétně spadá do vašich kompetencí?

Ve společnosti Knauf pracuji již 15 let, a to od roku 1995. Počátkem roku 2009 jsem byl jmenován jednatelem firmy.

Do mých kompetencí, neboli odpovědností patří zejména strategické řízení firmy a jejich závodů na území České republiky. Směřování firmy v oblasti produktové, ekonomické a obchodní.

V čem vidíte hlavní příčinu neustálého celosvětového rozšiřování obchodních aktivit společnosti Knauf?

Firma opravdu neustále rozšiřuje své aktivity v ostatních, ještě neobsazených, koutech světa. Dle mého názoru růst umožňují především výhody rodinné firmy, a to zejména ve smyslu financování akvizic, kdy firmy s rodinným řízením nejsou nuceny anonymními akcionáři vyplácet nerozdělené zisky a mohou je použít pro další rozvoj.

Jak byste charakterizoval Knauf v ČR?

Knauf v České republice vznikl již v roce 1990, a to jako obchodní zastoupení (prodejní kancelář) firmy Knauf Rakousko. V roce 1992 byla provedena privatizace firmy PSS (Pražský stavební servis) a tím byla zprovozněna první výrobní kapacita v ČR, kterou je maltárna Kbely. V roce 1994 byl položen základní kámen ke stavbě výrobního závodu na sádrokartonové desky v Počeradech u Loun. Tento závod zahájil výrobu v roce 1995 a do dnešního dne vyrobil již více než 250 000 000 m2 sádrokartonových desek. Dále byl v roce 2006 vybudován a zprovozněn závod na výrobu minerálních izolací v Krupce u Teplic.

V České republice firma Knauf zaměstnává zhruba 220 lidí a jejím hlavním oborem činnosti je právě výroba sádrokartonových stavebních systémů, výroba suchých maltových a omítkových směsí, výroba produktů pro liniové a inženýrské stavby a řada dalších výrobků na bázi sádry a cementu. Produktové portfolio je opravdu široké a čítá zhruba 650 různých produktů. Knauf v ČR působí jako stabilní partner pro stavebníky všech velikostí a zaměření. Naše materiály se používají jak při malých rekonstrukcích a opravách, tak při velké investiční výstavbě.

V jakých oblastech se Knauf považuje za lídra v oboru?

Za lídra v oboru se považujeme určitě v oblasti zpracování a výroby sádry jak po stránce technické tak i po stránce ekonomické. Stejně tak jsme jedním z největších motorů při výzkumu a vývoji stavebních hmot obecně. Za to ostatně hovoří i naše praxe a uvedení na trh celých produktových řad pro různá odvětví. Jako příklad jmenujme produkty pro inženýrské stavby - ­Tiefbau, produkty pro hobby trh - Gartenbau, produkty pro dřevostavby a mnoho dalších. Na vývoji nových produktů a technologických postupů velice úzce spolupracujeme s celou řadou vysokých škol a výzkumných ústavů.

V průběhu listopadu minulého roku jste představili netradiční formou "módní přehlídky produktů" zcela novou produktovou řadu s označením Knauf Tiefbau. Jakou problematiku tato řada řeší?

Nová řada výrobků Tiefbau je systém, který řeší problematiku železobetonových konstrukcí, jež se potýkají se stárnutím a karbonatací. Výrobky takto označené jsou jednoznačně určeny pro sanace a opravy inženýrských staveb čtyř základních problematických skupin:
- opravy a sanace mostů a dopravních objektů v rámci silniční sítě ČR,
- opravy a intenzifikace provozů čistíren odpadních vod,
- opravy a sanace zděných kanalizačních štol,
- opravy a sanace ploch, jež jsou zatěžovány pochozím, či pojezdovým zatížením.

Řada Tiefbau je zkrátka promyšlený třívrstvý systém, který má za úkol navrátit konstrukcím jejich původní profil a zamezit další pokračující degradaci výztuže.

Můžete přiblížit členění a značení těchto produktů?

Pro všechny výše uvedené práce jsme připravili jednoduše identifikovatelný systém značení a rozdělení nových produktů. Značení je voleno v logické návaznosti na způsob a oblast použití:
Knauf Tiefbau řada 100
- Adhezní můstky a ochrana výztuže
Knauf Tiefbau řada 200
- Reprofilační malty
Knauf Tiefbau řada 300
- Finální stěrky
Knauf Tiefbau řada 400
- Stříkané betony (torkrety)
Knauf Tiefbau řada 500
- Materiály pro sanace zděných kanalizačních stok
Knauf Tiefbau řada 600
- Materiály pro opravy ploch jež jsou zatěžovány pochozím nebo pojezdovým zatížením.

Praktické použití systému Tiefbau vždy vychází z konkrétního projekčního řešení, které bere v úvahu všechny předpokládané aspekty opotřebení konstrukce. Ve většině případů je systém složen vždy ze tří na sebe navazujících aplikací. Uvedu několik příkladů:
Opravy mostů: adhezní můstek Knauf TS 110, reprofilační malta Knauf TS 210, finální stěrka Knauf TS 310.
Opravy čistíren odpadních vod: adhezní můstek Knauf TS 100, neprofilační malta Knauf TS 200, finální stěrka Knauf TS 300.
Opravy pochozích ploch: adhezní můstek Knauf TS 130, neprofilační malty Knauf TS 630, ev 635.

Můžete krátce představit váš nový projekt s názvem K-Akademie? Co je jeho podstatou a cílem?

Naše společnost se stala iniciátorem nového projektu pod názvem K-Akademie. Podstatou tohoto projektu je vybudování diskusně vzdělávacího fóra, které bude zaměřeno na stavební experty.
Projekt vznikl na základě poznatku, že kvalitně provedených stavebních prací není možné dosáhnout bez výměny zkušeností mezi investorem, projektantem, realizační firmou a výrobcem. Naše společnost chce tímto projektem jednak přispět k pozitivnímu vývoji ve stavebnictví, ale také je schopna díky svým zahraničním partnerům zprostředkovat rozsáhlé know-how. Za hlavní cíl projektu K-Akademie si klademe poskytnout prostor pro odbornou diskusi o aktuálních tématech ze stavební praxe, a to v evropském rozměru, směřujícím k novodobému řešení dané problematiky. Celý projekt se proto nese ve smyslu motta "Inspirace budoucností".

Jaká je vaše strategie pro současné "krizové" období?

Strategie pro krizová období není vůbec složitá a myslím, že se mnoho ekonomů a analytiků živí právě na fenoménu krize a nabízejí vám celou řadu opatření, která vám zaručeně pomohou. Je to mírně řečeno hloupost. Pokud se jedná o firmu stabilní a zdravou, nijak nevytunelovanou, tak recept na krizi je pouze v úsporách nákladů, maximální optimalizaci výrobních procesů a neustálému monitorování běhu poslední koruny. Pokud se budeme chovat maximálně zodpovědně a nebudou firmy zbytečně rozhazovat, tak přežijí a naopak na krizi ještě získají. Samozřejmě každá krize s sebou přináší i velký technický pokrok, neboť firmy hledají nové zdroje, inovace a příležitosti, které nám už v době opětovné konjunktury nikdo nevezme.

Jaké novinky se chystáte v nejbližší době uvést na trh?

Jako novinku chystáme nátěrové systémy pro betony a minerální podklady, které budou využitelné na velkých i menších stavbách. Další novinkou, kterou budeme uvádět na trh, jsou produkty pro dřevostavby, kdy bude značně zjednodušen technologický postup montáže domků.

Jaká je vize a krédo společnosti?

Naší vizí je stabilní a dlouhodobé partnerství pro naše zákazníky a uživatele našich výrobků, které je založeno zejména na technickém know-how, technickém poradenství a finanční stabilitě, která nám umožňuje překonávat i ekonomické a hospodářské recese. V budoucnu určitě zaměříme své úsilí směrem k úsporám energií a využitím alternativních zdrojů energií vznikajících při užívaní staveb.

Děkujeme za rozhovor
Ing. Jiří Zahradnický


Knauf Praha s.r.o.
Mladoboleslavská 949
197 00 Praha 9 Kbely
tel.: 272 110 111
fax: 272 110 301
e-mail: info@knauf.cz
www.knauf.cz