Vysoká úroveň technologií a šetření s vodou, stejně jako nové metody úpravy odpadní vody mají na odolnost betonu v ČOV stále vyšší požadavky. Beton je sice mechanicky a teplotně velmi odolný, jako alkalický materiál však vykazuje slabiny při chemickém působení kyselin. Kritickou hranicí pro samotný nechráněný beton je hodnota pH-faktoru prostředí rovna 5. Odpadní voda, která je přiváděna s pH 6,5 až 7, nepůsobí na beton zprvu vůbec negativně. Primární působení samotnou odpadní vodou tak v podstatě neexistuje. V průběhu různých stupňů čištění a odkalovacích fází však může v závislosti na koncentraci škodlivých látek resp. biologických procesů vzniknout sekundární působení, které beton silně nebo dokonce velmi silně napadne.

MC-Bauchemie používá a navrhuje pro oblast trvalé ochrany betonu již desítky let vysoce odolné minerální systémy, které jsou difúzně otevřené a tím absolutně bezpečné stran osmotických jevů a jejich degradace. Navíc jsou díky aplikaci v tloušťkách několika milimetrů také daleko více odolné než nátěrové organické systémy na bázi pryskyřic.

Pro ochranu betonu u otevřených nádrží ČOV, u kterých dochází kromě působení splaškové vody také k termickým vlivům (změny teplot v průběhu roku) a ke vzniku biologického porostu v místech přechodu a změny výšky hladiny, mohou být použity vysoce těsné a podle DIN 4030 silnému působení odolné (do pH 3,5), modifikované cementové malty MC-RIM PROTECT, MC-RIM PROTECT-MR pro plochy s vyšším mechanickým namáháním a MC-RIM PROTECT-H jako speciální varianta pro vodorovné plochy na dnech nádrží.

V rámci úpravy odpadních vod na ČOV se ale vyskytují i procesy, kde je koncentrace kyselin ještě vyšší a kde pH-faktor klesá pod hranici 3,5. Jedná se hlavně o vyhnívací věže a obecně o zakryté nádrže, kde v prostředí nad hladinou odpadní vody (plynojem) dochází k oxidaci sirovodíku na kyselinu sírovou. Tento degradační mechanismus se jmenuje biogenní koroze kyseliny sírové (BSK) a minerální cementové systémy nejsou schopné v tomto prostředí fungovat. Pokud tedy hledáme systém, který je paropropustný a zároveň je odolný velmi kyselému prostředí < pH 3,5, pak se v částech ČOV s takovým vysokým stupněm kyselosti již více než jedno desetiletí osvědčila polymersilikátová malta. Pokud tedy hledáte optimální ochranný systém, je Vám k dispozici silikátový systém MC-RIM PROTECT-BSK.

Základní otázkou, velice často kladenou všemi zainteresovanými, od investorů a správců, přes projektanty až po samotné realizační firmy, je odolnost a životnost ochranných systémů v agresivním prostředí odpadních vod. Je to 5, 10, 15 let nebo snad ještě déle? Adekvátní odpověď Vám ale může dát jen ten, kdo své systémy používá úspěšně již řadu let, a také ten, kdo může svá tvrzení doložit nezávislými studiemi a zkoumáním těchto systémů na provozovaných objektech. Jiná odpověď je čistým „věštěním ze skleněné koule“. MC-Bauchemie má k dispozici tři nezávislé studie, při kterých byl posuzován ochranný systém MC-RIM po 13 až 14letém namáhání. Všechny tři studie prokázaly dobrý stav ochranného systému a aproximovaly jeho životnost na minimálně 30 let. Studie jsou na vyžádání k dispozici.

Ochranný systém MC-RIM byl jako univerzálně použitelný ochranný systém pro oblast odpadní a pitné vody vyhlášen Sanačním materiálem roku 2006 v oboru vodohospodářských a hydrotechnických staveb na sympóziu SSBK v roce 2007.
Ing. Tomáš Plicka

MC-Bauchemie s. r. o.
Skandinávská 990, 267 53 Žebrák
tel.: 311 545 155, fax: 311 537 118
www.mc-bau­che­mie.cz