V sedmdesátých letech se areál firmy STROS postupně rozrůstal o nové haly a rovněž docházelo k modernizaci vyráběných strojů. Dodávky nebyly určeny jen výhradně pro tuzemský trh, část produkce přece jen směřovala do zahraničí. Zajímavým exportním artiklem byly šnekové vykladače, výtahy a závěsné lávky. Své uplatnění našly na trzích NDR, Maďarska a Rumunska. Ještě v dnešní době je možné na tyto dodávky úspěšně navázat, přibližuje ranou historii firmy STROS její obchodní ředitel pan inženýr František Houska. Další zajímavé informace se naší redakci podařilo získat v sídle firmy v Sedlčanech, kde jsme právě s panem Ing. Houskou měli možnost hovořit.

Jak se vyvíjela situace ve vaší společnosti po revoluci?

Po roce 1989 byl vývoj společnosti rozporuplný a nepříznivý hlavně v oblasti stability firmy a přílivu nových investičních prostředků do rozvoje společnosti. Bývalý areál státního podniku se rozpadl v roce 1993 na tři samostatné subjekty, které šly vlastní cestou. Výroba stavební techniky byla soustředěna pod značku InterStros. První privatizační vlna v polovině devadesátých let úspěšně nedopadla a naše firma se vrátila pod správu Fondu národního majetku. I když konkrétní majitel až do roku 1999 jasný nebyl, podařilo se vyrobit a dodat velké množství výtahů do jihovýchodní Asie, především do rychle rostoucího Singapuru. Zároveň se začala rozjíždět spolupráce s belgickou firmou BMT při výrobě kontinuálních linek pro výrobu skla. Na konci roku 1999 jsme se stali ryze privátní českou firmou. Již od počátku roku 2000 byla započata intenzivní činnost v oblasti obnovy základních výrobních prostor a technologií a také v oblasti hledání nových odbytišť a nových obchodních partnerů. Díky velkému úsilí a skoro bych řekl až nadšení pro danou věc většiny zaměstnanců se nám dařilo každý rok zvyšovat obrat společnosti v desítkách procent.

Jaké jsou hlavní aktivity vaší společnosti?

Hlavní aktivitou naší firmy je především výroba osobonákladních stavebních výtahů s nosností 650 - 3200 kg, jezdících rychlostí 0-100  m/min do výšky více jak 350 m. Dále vyrábíme nákladní výtahy s nosností 200 - 2000 kg, pracovní plošiny a závěsné lávky. Kromě standardní výroby také nezanedbatelnou pozornost věnujeme tzv. doplňkové výrobě. Tím mám na mysli již zmiňovanou spolupráci s firmou BMT, dále pak výrobu speciálních zateplených fasádních panelů pro italskou firmu Sistemi Industriali a výrobu speciálních plošin pro výrobce stavebních strojů firmy Bobcat. Tyto doplňkové výrobní programy nám pomáhají lépe využívat technologické možnosti a při výpadku odbytu stavební techniky dnes již poměrně velké výrobní kapacity.

Zmiňujete velké výrobní kapacity, čím se vám podařilo výkon firmy výrazně zvýšit?

V uplynulých letech jsme velkou měrou investovali do rozvoje výrobního areálu. Kromě postupných rekonstrukcí topení, podlah a střech, jsme stejným dílem investovali do výrobního zařízení. Od firmy TRUMPH jsme koupili laser a CNC ohraňovací lis, od MAS Sezimovo Ústí řadu obráběcích strojů, od firmy Fronius nové svářečky apod. Nejvýznamnějšími počiny v této oblasti byl nákup frézky na výrobu ozubených hřebenů od německé firmy Kesel a společně s firmou ABB vývoj svařovacího pracoviště na výrobu stožárových dílců. Posledně zmiňovaná technologická novinka nám zásadním způsobem vyřešila dva velké problémy - nedostatek kvalifikovaných svářečů a kvalitu provedených svarů.

Můžete zmínit nosné produkty určené pro stavební sektor?

Co se týče tuzemského trhu, připravili jsme novou řadu osobonákladních výtahů NOV 620 a NOV 1020, o nosnosti 650 kg a 1000 kg, o kterých si myslíme, že budou důstojnými nástupci desítek dosluhujících, ale stále ještě oblíbených starých modelů NOV 650 a NOV 1000 D. Dále je především do tuzemska určena transportní plošina s možností přepravy osob o nosnosti 500 kg, kterou vyrábíme ­v ­kooperaci s holandskou firmou DeJong Liften. Z pohledu světového trhu je složité říci, který model je nosným. Je to závislé od regionu. Lze říci, že evropští partneři jednoznačně nakupují NOV 2032 s nosností 2  t. U amerických zákazníků převládá největší model NOV 3242 s nosností 3200  kg.

Z předchozí odpovědi je zřejmé, že působíte celosvětově. Můžete přiblížit destinace, kde vaše výrobky můžeme vidět v akci?

Díky poměrně aktivní obchodní politice a personálnímu posílení obchodního oddělení se nám podařilo více se zviditelnit na řadě světových trhů. Naše stroje jsou používány ve více jak 35 zemích světa. Naši techniku určitě nelze přehlédnout ve východní Kanadě a New Yorku, na Floridě, v Anglii v největších městech Ruska, Ukrajiny a Běloruska a samozřejmě ve střední Evropě. Podstatně méně se nám zatím dařilo v arabském světě. Obecně lze říci, že naším cílem je působit všude tam, kde stavebnictví zaznamenává nárůst. Vzhledem k již získaným zkušenostem a současným možnostem naší firmy to může být v podstatě kdekoliv na světě.

Na jakých konkrétních českých stavbách můžeme právě nyní vidět výtahy STROS?

Pokud se budeme pohybovat po Čechách, tak určitě nejviditelnější umístění naších výtahů je na projektu Filadelfie v Praze - Michli, kterou pro Passerinvest staví PSJ Jihlava. Umístění jednoho z výtahů je patrné již z dálnice. Oproti klasické červené barvě jsou výtahy na přání zákazníka nalakovány modrou a žlutou barvou. Na tuto stavbu byly použity dva výtahy typu NOV 2032 UP II v unikátní kombinaci. Jedna klec je konstruována pro rychlost 35 m/min, druhá jezdí rychlostí 65 m/min. Celková pracovní výška obou "DUO" výtahů je 86  m. Pro bezpečný výstup na jednotlivá nástupiště je použit klasický a všem dobře známý systém trubek nástupišť v kombinaci s patrovými zábranami. Pro ukotvení výtahu byly vyrobeny pro některá patra speciální úchyty.

Na nejvyšší stavbě v Čechách, kterou je nyní výstavba kotelen elektrárny Ledvice, bohužel na první pohled naše výtahy neuvidíte. Jsou totiž umístěny uvnitř obou věží. Stožárové dílce, po kterých výtahy jezdí, jsou smontovány do výšky 150 m. Je to nejvyšší použití našich výtahů ve střední Evropě. Na takovou výšku již nelze efektivně použít výtahy se standardní rychlostí. Z tohoto důvodu jsme nasadili, na přání zákazníka, upravené NOV 2032 UP F6 - I. Toto poměrně složité označení v sobě skrývá následující parametry: nosnost 2000 kg, délku klece 3200 mm, pohony umístěné nad klecí, výtah vybavený frekvenčním měničem, maximální rychlost 65 m/min a provedení SINGLE, což označuje jednu klec pohybující se na stožáru. K zabezpečení výstupů na jednotlivých patrech jsou opět použity patrové zábrany.

Jak je tomu v zahraničí?

Určitě nepřehlédnutelné umístění řady našich strojů je na již poněkud pomaleji rostoucím Moscow city v Moskvě, kde jsou nasazeny ve výškách 100 až 320 m, dále ve Vídni na pouhých 90 m a na výstavbě elektrárny v Duisburgu v Německu. Rovněž zajímavé a na dálku viditelné nasazení našich výtahů je jejich umístění na dva komíny elektrárny ve Varšavě s výškou 170 a 200 m. Co se týče dalších destinací ve světě, mohli bychom pokračovat ještě dlouhou dobu.

Pro jaké tuzemské stavební firmy nejčastěji pracujete a kdo jsou vaši zákazníci?

Na tuto otázku musím odpovědět poněkud ze široka. Na jedné straně jsme výrobci a na druhé straně také zdvihací techniku půjčujeme. V praxi to znamená, že řada velkých i malých firem u nás koupí nový stroj a pak s ním konkuruje naší půjčovně. Tak to prostě je a nezměníme to. Prodeje výtahů s větší nosností byly dosud směřovány půjčovnám velkých stavebních firem, jako je Metrostav, Hochtief a Průmstav. Tyto firmy se ale také stávají zákazníky půjčovny, protože ne všechny své projekty jsou schopny obsáhnout vlastní technikou nebo potřebují speciálně upravené stroje. Toto na našem trhu dokáže pouze naše půjčovna, protože zázemí výrobní firmy jiná půjčovna nemá. Z dalších firem, se kterými spolupracujeme v oblasti půjčování zdvihací techniky, bych rád zmínil PSJ Jihlava, Omega Teplotechna, Hutní montáže Ostrava, francouzskou firmu Vinci, Reko Praha a mnoho dalších.

Jsou vaše výtahy používány ještě v jiných odvětvích než dosud zmiňovaném stavebnictví?

Samozřejmě. Velké uplatnění nacházejí naše výtahy především v elektrárnách, skladech, silech, komínech apod. V těchto případech se jedná o tzv. permanentní varianty. Pro každou dodávku je zpracován speciální projekt, který musí být schválen před realizací. Pak následuje dodávka, montáž a úřední zkouška za účasti pracovníka technické inspekce příslušné země. Pro vaši představu bych uvedl, že v Čechách a na Slovensku nyní pracuje více jak 70 permanentních výtahů. Další jsou provozovány v Norsku, Švédsku, Holandsku, Německu, Irsku a také v Polsku. O této poslední realizaci bych se krátce zmínil. Podařilo se nám získat zakázku na dodávku dvou servisních výtahů pro elektrárenské komíny o výšce 170 m a 200 m. Na menším z nich jezdí výtah o nosnosti 500 kg po vnější straně komína a na druhém zase po vnitřní stěně. Oba výtahy jsou vybaveny frekvenčním měničem a slouží pro dopravu osob na jednotlivá servisní podlaží. Další zajímavou zakázkou je postupná dodávka servisních výtahů pro firmu PSJ Hydrotranzit na Slovensko, kde již několik z nich pracuje u zásobníků na ropu a další se připravují. Obecně poptávky po permanentech narůstají, protože jednak investiční prostředky jsou v této těžké době hlavně v oblasti energetiky, a pak také je stále větší důraz kladen na bezpečnostní předpisy, zvláště u průmyslových výškových staveb.

Jak byste zhodnotil působení vaší společnosti na českém stavebním trhu? Je poptávka tuzemských stavebních firem po vašich produktech dostatečná, nebo jste převážně závislí na zahraničí?

Působení naší firmy na českém stavebním trhu určitě významné je. Už jen dlouholeté používání našich starších modelů výtahů a plošin svědčí o významném přínosu pro rozvoj a zvýšení efektivity našeho stavebnictví. V používání této techniky vznikla u nás tradice, která je plně srovnatelná se západním stavebnictvím. Tato skutečnost ale pro nás jako výrobce působí kontraproduktivně. Upřesním to ještě s použitím jakési nadsázky. Kdybychom v osmdesátých letech navyráběli tak kvalitní stroje, již by dávno nefungovaly a naši zákazníci by si koupili nové daleko dříve. Pojďme zpět k dané otázce. Samozřejmě, že pouze českým případně slovenským trhem živi být nemůžeme. Od privatizace firmy jsme hlavně závislí na zahraničí. Od prvních partnerů v Anglii a Holandsku, kteří nás spíše kontaktovali sami, jsme postupně přešli k aktivní obchodní politice v zahraničí s důrazem na vyhledávání nových teritorií a oslovování firem, které v nich hrají důležitou roli. Navíc musejí mít dobré technické zázemí a zkušenosti např. s montážemi věžových jeřábů. Pokud některá z těchto podmínek není dodržena, nebývá vstup do nového teritoria úspěšný.

Jak vidíte roli vaší společnosti v nejbližší budoucnosti, tedy v době, která nebude ve stavebnictví nikterak jednoduchá?

Máte pravdu, že doba pro nás jako výrobce není jednoduchá. Tím, že jsme přímo napojeni na stavebnictví ve světě, jsme dříve než kterákoli jiná firma v Čechách pocítili, co znamená slůvko krize ve skutečnosti. Na konci léta loňského roku se doslova mávnutím proutku zastavily projekty výškových budov téměř po celém světě a řada našich zákazníků si najednou přivezla ze staveb své stroje na sklad. Ve vedení firmy však zůstáváme optimisté. Nejhorší období jsme překlenuli seškrtáním zbytečných výdajů, zastavením investic a za pomoci již zmiňované doplňkové výroby a výroby atypických výtahů vytížili zbylé kapacity. Perspektivu vidíme v napojení na ta odvětví, která nejsou v tak velké míře postižena krizí. Především to jsou energetika, ropovody a dopravní stavitelství. Překlenutí krize nám usnadní výroba a dodávka permanentních a speciálních výtahů a doplňkové výroby spojené s těmito odvětvími.

Za odpovědi děkuje
Ing. Jiří Zahradnický


STROS - Sedlčanské strojírny, a.s.
Strojírenská 791, 264 01 Sedlčany
tel.: 318 842 330, fax: 318 821 230
e-mail: info@stros.cz, www.stros.cz