Společnost HSF System se zaměřuje na generální dodávky staveb a realizuje kompletní střešní a fasádní opláštění moderních objektů včetně jejich rekonstrukcí. Společnost má sídlo v Ostravě, pobočky v Praze a Plzni. Na Slovensku působí dceřiná společnost HSF System SK. Společnost je členem Svazu podnikatelů ve stavebnictví a členem Hospodářské komory České republiky.

Ředitel společnosti HSF System Jan Hasík, který získal v roce 2016 titul EY Podnikatel roku MS kraje, k hospodářským výsledkům uvádí: „Růst naší společnosti je postupný a dlouhodobý. Do budoucna si chceme udržet pozici mezi významnými generálními dodavateli a dále rozšiřovat portfolio činností o segmenty stavebnictví, jako jsou rekonstrukce staveb a občanská vybavenost.“

Podle realizovaných výkonů v posledních letech je HSF System největší stavební společností se sídlem v Moravskoslezském kraji. V letech 2015–2018 dosáhla obratu 6,01 mld. Kč a celkem realizovala 181 staveb v České republice a zahraniční. Kromě českého trhu a Slovenska má HSF System zakázky také v Polsku, Rakousku, Německu, Maďarsku, Dánsku nebo Itálii.

V roce 2018 zaměstnávala společnost HSF System v průměru 113 pracovníků. „Základem našeho úspěchu je stabilní a odborný tým našich zaměstnanců s mnohaletou praxí. Máme ve firmě velmi nízkou fluktuaci lidí, což není ve stavebnictví příliš obvyklé,“ říká Tomáš Hess, obchodní ředitel společnosti HSF System.
Potvrzuje to i projekt Atmoskop.cz, kde hodnotí firmy samotní zaměstnanci. Společnost HSF System patří mezi stavebními firmami mezi nejlépe hodnocené. Například 97 % zaměstnanců je spokojeno se svými nadřízenými nebo 93 % lidí oceňuje stabilitu firmy.

Průmyslový park Accolade Cheb, SO02 a SO07 – DHL ESTEE.


Nejšetrnější průmyslová budova


Mezi významné projekty posledních let, které společnost HSF ­System realizovala jako generální dodavatel, patří projekt „Průmyslový park Accolade Cheb, SO02 a SO07 – DHL ESTEE“ z roku 2018. Budova získala nejvyšší hodnocení v rámci certifikace BREEAM 2016 (v úrovni Excellent) v České republice a překonala všechny dosavadní tuzemské průmyslové stavby.
Ostravské společnosti HSF System se v segmentu výstavby logistických center daří a v posledních letech registruje nárůst poptávky v tomto odvětví stavebnictví. „Naše hlavní výhoda je ve schopnosti realizovat technologicky náročné stavby ve spojení se stabilním týmem zaměstnanců a osobním přístupem našich odborníků. Navíc disponujeme dostatkem vlastního kapitálu, který je pro realizaci takových finančně náročných projektů nezbytný,“ ­říká Jan Hasík.
Dalším projektem v roli generálního dodavatele byla například realizace výrobního závodu americké společnosti Chassix v ostravské průmyslové zóně Ostrava Business Park ve spolupráci s developerem a investorem projektu společností CONTERA.
Výrazným projektem posledních let je rovněž generální dodávka obchodního domu Kika s plochami pro prodej a skladování s podzemním parkovištěm, který je přístavbou OC Galerie ­Butovice. Výrazným interiérovým prvkem je točité schodiště, panoramatické výtahy a velkoprostorový světlík.
Dceřiná společnost HSF System SK dokončila v roce 2019 výstavbu výrobního závodu společnosti Windsor Machine & Stamping v průmyslové zóně ­IMMOPARK Košice. V prešovské nákupní zóně Hobby Park Sekčov dokončuje realizaci obchodního centra Hornbach a obchodní jednotky pro společnost SIKO.

Nový domov pro seniory v Dačicích.


Od dětí až po seniory


V roce 2019 dokončila společnost HSF System stavbu nové budovy ZŠ Veleň ve Středočeském kraji. Výstavba probíhala ve dvou etapách a zahrnovala také šatny, jídelnu a tělocvičnu. Projekt zvýšil celkovou kapacitu školy na 290 žáků. Nové učebny od HSF System dostane také Základní škola Vojtěcha Martínka v Brušperku. Školní prostory se rozšíří o šest učeben pro výuku a dvě speciální učebny. Slavnostní otevření je naplánováno na prosinec 2019.
Společnost HSF System vybu­dovala jako generální ­dodavatel v roce 2018 moderní domov pro seniory na ­Jindřichohradecku. Projekt zahrnoval kompletní rekonstrukci a přístavbu jednoho z pavilonů v areálu nemocnice v Dačicích. Investorem projektu byl Jihočeský kraj.

Speciální a netradiční projekty

V Sedlčanech aktuálně vyrůstá společenské centrum a netradičně řešená modlitebna. Dokončení stavby je plánováno na konec října letošního roku. Investorem je spolek Maranatha, jehož zakladatelem je developer a filantrop ­Radim Passer. „Netradiční je hlavně architektonická kompozice exteriéru modlitebny. Z těchto tvarů pak vychází samotné dispoziční řešení interiéru,“ říká Tomáš Hess.
Unikátní rozhledna na Dubni (Žilinský kraj) vznikla pod stavební taktovkou dceřiné společnosti HSF System SK. Vyhlídková věž je vysoká 27,4 metrů, má 10 podlaží a nejvyšší bod konstrukce věže je v nadmořské výšce 598 metrů. Hlavními materiály na věži jsou pozinkovaná ocel a dřevěné designové obklady.

Vizualizace modlitebny v Sedlčanech, autor SDAR s. r. o.


Úspěšný ostravský brownfield


Vzorným příkladem revitalizace brownfieldové plochy je ostravská průmyslová zóna Industrial area NP. Rozlohou menší průmyslový park se nachází v Ostravě-Porubě. Nabízí atraktivní lokalitu, výborné napojení na páteřní komunikace a dobrý přístup k městské hromadné dopravě. HSF System zde postavila jako generální dodavatel pobočku logistické společnosti FedEx Express (TNT Express Worldwide) nebo administrativní a skladovací halu společnosti High Lite Touring.

Nedávno oceněné projekty

Titul PRESTA – prestižní stavba jižních Čech v kategorii Bytové stavby a rodinné domy získala společnost HSF System za stavbu Rekonstrukce Nemocnice Dačice na nový Domov pro seniory. Soutěžní přehlídka oceňovala dokončené stavební realizace v letech 2016 až 2018.
Dvě realizace, administrativně-skladovací areál společnosti High Lite Touring a novostavba rodinného domu ve Frýdlantu nad Ostravicí, obdržely čestná uznání v soutěži Stavba roku Moravskoslezského kraje 2018.
Tři další projekty se účastní soutěže Stavba roku 2019. Jedná se o projekty „Rekonstrukce Nemocnice Dačice na nový domov pro seniory“, „Průmyslový park Accolade Cheb, SO02 a SO07 – DHL ESTEE“ a „Navýšení kapacity ZŠ Veleň a rozšíření o II. stupeň ZŠ“. Poslední zmíněný projekt má zastoupení také v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2019.

Rozhledna na Dubni.


Nové a moderní nástroje


Společnost HSF System a její dceřiná společnost HSF System SK využila během posledních tří let u přibližně 20 projektů pro tvorbu projektových dokumentací metodu BIM s podporou programu Revit. „Mezi hlavní přínosy zavedení metody BIM patří například efektivnější projektování, přehlednější údaje a lepší komunikace se zapojenými subjekty. Zapracování z hlediska projekce je sice časově náročnější, ale přineslo nám to možnosti vytvořit podklady pro realizaci staveb efektivněji,“ říká Tomáš Hess.

HSF System a. s.
Lihovarská 689/40A, 718 00 Ostrava-Kunčičky
e-mail: hsfsystem@hsfsystem.cz
tel.: +420 595 700 660
www.hsfsystem.cz