Kromě realizace generálních dodávek staveb zajišťuje svými vlastními kapacitami výrobu ocelových konstrukcí, hliníkových prosklených výplní otvorů, montáž střešních a fasádních plášťů, výrobu a montáž světlíků a zařízení pro odvod kouře a tepla. Plní požadavky mezinárodních systémových norem ČSN EN ISO 9001, 14001 a ČSN OHSAS 18001.

Na sklonku roku 2011 získala naše společnost zakázku na výstavbu nového obchodního komplexu KIKA Poprad. Společnost KIKA je naším dlouhodobým a váženým klientem, se kterým jsme již realizovali několik projektů na území České i Slovenské republiky. V prosinci roku 2011 jsme zahájili přípravné práce a vlastní výstavbu objektu. Výstavba obchodního komplexu byla dokončena v červenci roku 2012.

Realizace probíhala na „zelené louce“ v areálu obchodního centra na Teplickej ceste. Jedná se o stavební objekt o celkové rozloze 13 100 m2 se samostatně stojícím dvoupodlažním obchodním centrem, s půdorysnou plochou 6 425 m2. Je tvořen nosným železobetonovým prefabrikovaným skeletem, založeným na pilotách se sekundární ocelovou konstrukcí. Výška činí 10,2 m. Uvnitř se nachází vestavba pro administrativní, technické a sociální účely. Obvodový plášť je proveden ze sendvičových panelů s minerální výplní, které jsou kladeny vertikálně. Kromě standardních technických vybavení jsou použita tepelná čerpadla, která komplexně zabezpečují jak topení, tak chlazení obchodního domu. Za zmínku stojí také důraz investora na energetickou nenáročnost objektu a s tím související typ zvolených stavebních konstrukcí. Komplexní řešení zabezpečuje, že hodnoty CO2 emisí se pohybují na úrovni 33 kg/(m2 rok) a primární energie na hodnotě 239 kWh/(m2 rok). Tyto hodnoty jsou dosaženy jak zmíněným způsobem vytápění a chlazení, tak i samotnými konstrukcemi obvodového pláště (panely z minerálního vlákna v tl. 200 mm) a střechy (tl. tepelné izolace je 300 mm minerálního vlákna). Podlaha 1. NP je izolována 100 mm extrudovaného polystyrénu. Hydroizolace je provedena z PVC fólie. Fasádní a střešní plášť, ocelové konstrukce a hliníkové prosklené výplně otvorů realizuje naše společnost vlastními výrobními a montážními kapacitami. Podíl těchto dodávek na celkovém finančním objemu je v tomto případě cca 20 %, což společnost HSF System, a. s., nejen zde, ale i u jiných výrobních, logistických či komerčních halových objektů, výrazně odlišuje od konkurence, která zajišťuje drtivou část prací subdodavatelsky.

Na finančním objemu této generální dodávky se ve významné míře (cca 20 %) podílely náročné instalace potřebné pro vytvoření kvalitního a příjemného nákupního prostředí pro zákazníky. Mezi nejvýznamnější patřila vzduchotechnika celého objektu s rekuperací a tepelnými čerpadly.

Získání této zakázky bylo dalším krokem k upevnění pozice naší společnosti a dceřiné firmy
HSF System SK, s. r. o., která se velmi rychle, díky schopnému vedení, etabluje na slovenském stavebním trhu už od počátku roku 2010.

Dalšími významnými a již realizovanými generálními dodávkami jsou projekty Faurecia Košice, Logistický areál IMMOPark Košice, obchodní komplex KIKA Banská Bystrica a Logistický areál Goodman Mladá Boleslav.

HSF System a. s. se svou dceřinou společností má nadále ambice rozvíjet své aktivity na českém a slovenském stavebním trhu, získávat nové zakázky zejména v oblasti generálních dodávek staveb a být spolehlivým partnerem pro investory.

Objekt v číslech:
termín realizace:    12/2011 – 07/2012
nosná konstrukce:    železobetonová, 1 000 m3
sekundární konstrukce:    ocelová, 50 tun
plocha fasády:    cca 2 200 m2
plocha střechy, půdorysná plocha objektu:    3 500 m2
půdorysná plocha komunikací a zpevněných střech:    7 500 m2

HSF System a.s.
Mourova 1131, 739 32 Vratimov
TEL: +420 595 700 660, FAX: +420 595 700 661
EMAIL: hsfsystem@hsfsystem.czwww.hsfsystem.cz