Mnoho z těchto průmyslových objektů má tedy již 15, 20 i více let a při rušném provozu v takovýchto průmyslových centrech dochází k rychlému opotřebení venkovních fasád. Důvodem mohou být jak limity technologií výroby jednotlivých materiálů, montážní možnosti v té době, tak i mechanické poškození vlivem provozu. Dalším z důvodů, proč se investor rozhodl k renovaci fasád, je celofiremní filozofie renovovat a sjednotit vzhled svých objektů.

Společnost HSF System a. s. získala zakázku na renovaci fasád pěti hal v Rudné a Jažlovicích u Prahy. Součástí renovace fasád byla výměna fasádních vertikálně kladených trapézových plechů vnějšího opláštění, vč. všech souvisejících klempířských prvků a také oprava protikorozní nátěrové ochrany venkovních ocelových fasádních konstrukcí. Současně se v případně nutnosti mělo přistoupit k výměně tepelné izolace jednotlivých fasád.

Skládané fasády hal jsou zhotoveny ve dvou technických skladbách lehké stavební prefabrikace. Jedna varianta je ze strany exteriéru ve skladbě z TRP a TI (tl. 140 mm) vložená do „C“ kazet o výšce 600 mm. Druhá varianta pak ve skladbě z TRP a TI (tl. 140 mm) umístěná mezi nosné C profily a vnitřní TRP. Před samotným zahájením výměny vnějších fasádních trapézových plechů byla hlavní obava směřována ke stavu tepelné izolace. Tyto obavy byly u všech hal postupně v průběhu realizace rozptýleny. Stav tepelné izolace jednotlivých hal byl v tak dobré kvalitě, že nebyla nutná téměř žádná výměna. Pouze u některých detailů u oken, rohů a atiky se lokálně v malé míře teplená izolace nahradila novou. Izolace nevykazovala žádné negativní znaky degradace ani po více jak 15 letech stáří. Ani v jednom případě skladby nedošlo k sesednutí izolace vlivem degradace vláken. Tudíž nevznikaly nikde mezery mezi jednotlivými deskami izolace, které by snižovaly tepelně technické vlastnosti fasády.

V případě této realizace byl celkově splněn základní požadavek investora na renovaci fasád objektů a zároveň byl potvrzen celkově dobrý technický stav celého nenosného obvodové pláště a to i po více jak 15 letech stáří.

Realizace v číslech
termín realizace:    08/2014 – 01/2016
plocha renovovaných fasád:    23 720 m2

 

HSF System a. s.
sídlo: Lihovarská 689/40 A, 718 00 Ostrava - Kunčičky
tel.: +420 595 700 660, e-mail: hsfsystem@hsfsystem.cz
www.hsfsystem.cz