Pomyslným pojítkem mezi těmito stavbami je pražská společnost Terracon. Ta u všech výše zmíněných staveb realizovala výstavbu železobetonové monolitické konstrukce. Firma, která v loňském roce oslavila 20 let od svého založení, se na výstavbu monolitických konstrukcí úzce specializuje a ve své činnosti úspěšné pokračuje i v letošním roce. O aktuální informace a názory jsme požádali ředitele společnosti, Ing. Pavla Bartoně. Ten na naši první otázku, zdali jeho firma pociťuje mírné oživení trhu, říká:

Ano. Práci máme a o zakázky není taková nouze, jako tomu bylo ještě v nedávné minulosti. To, s čím se náš obor v současné době potýká nejvíce, je dramatický úbytek kvalifikovaných pracovníků. Dříve pro nás kupříkladu pracovala řada dělníků ze Slovenska. S rozvojem průmyslu na Slovensku však jejich počet výrazně klesl. Lidé nám také odcházejí do Německa či Rakouska, kde ke mzdě získají například ještě diety a v přepočtu třetinu mzdy navíc.

Co to pro Vás znamená?

Pro nás je to velmi složitá situace, která poněkud brzdí náš rozvoj. Nemůžeme-li se totiž opřít o kvalitní základnu pracovníků, s nimiž bychom zakázky mohli realizovat v požadovaném čase a kvalitě, musíme je odmítnout. Bohužel, učňovské školství v podstatě neexistuje, starší generace stárne a vymírá a dokonce začíná být problém i s pracovníky z Ukrajiny, kteří situaci vidí a zvyšují své požadavky.

Daří se Vám i přes tato úskalí udržet rentabilitu ve Vaší společnosti?

S obtížemi, ale daří. Zatímco dříve jsme pracovali takříkajíc s „kladnou nulou“, nyní se díky větší poptávce trhu cenová hladina, i když pomalu, přece jen zvyšuje. Naše vstupy, ať již jde o beton či výztuž, se v letošním roce dramaticky nemění, a přes fakt, že velké stavby ubyly a objem stavební výroby v ČR klesá, ve čtvrtém čtvrtletí jsme již museli některé z nových zakázek odmítnout z kapacitních důvodů.

Na kolika stavbách a v jakých lokalitách nyní pracujete?

Vždy realizujeme sedm až osm staveb současně. Největší z nich je nosná konstrukce v rámci dostavby Obchodního centra Chodov pro společnost Gemo Olomouc (podíl Terracon cca 60 % zastavěné plochy), dále jsme provedli hrubou stavbu celkem tří bytových vila domů bytového komplexu Nad Volyňkou v Praze Uhříněvsi, v rámci subdodávky se podílíme také na rekonstrukci a přestavbě památkově chráněného komplexu Šporkovského paláce v Hybernské ulici. Původní stavbu navrhl architekt Josef Gočár, přestavbu a rekonstrukci pak Ing. Arch. Fiala z ateliéru Fiala + Němec. Přestavba ponechává historickou fasádu do ulice a za ní je budováno osm nadzemních a jedno podzemní patro s budoucím využitím pro restaurace, kanceláře a obchody.

Podílíte se i na výstavbě dalších bytových projektů pro developery?

Ano. V současné době realizujeme pro společnost Gemo Olomouc a známého finského developera, společnost YIT, první etapu bytového komplexu s názvem ­SUOMI Hloubětín. Stavíme i hrubou stavbu bytových domů Dolní Chabry E. pro společnost Swietelsky.

Vaší tradiční oblastí dodávek monolitických konstrukcí jsou inženýrské, dopravní a vodohospodářské stavby. Jak tomu je nyní?

V tomto ohledu jsme se podíleli na založení stavby a podchycení svahu s pomocí milánských stěn na budovaném úseku dálnice D8 u obce Dobkovičky. Realizujeme betonové nádrže při výstavbě druhé etapy ČOV v Praze – Průhonicích. Nechybíme ani při výstavbě v současné době největší investice na území Prahy, kterou je celková přestavba a rozšíření Ústřední čistírny odpadních vod v Praze na Císařském ostrově. Zde se podílíme v rámci subdodávky na výstavbě čerpací stanice pro společnost Energie Kladno.

S jakým bedněním Vaše stavby realizujete?

Již řadu let spolupracujeme se společností Česká Doka. S jejím bedněním jsme provedli i naše největší stavby z poslední doby, kterými jsou Dostavba obchodního centra Chodov v celkové hodnotě 120 mil. Kč nebo náročnou stavbu s využitím pohledových a barevných betonů – Palác Národní.

Vaše společnost se v uplynulém období podílela i na výstavbě nadstandardních rodinných domů. Je tomu tak i nyní?

Ano. Architektonicky velmi zajímavý dům se zborcenou částí betonového stropu nad druhým nadzemním podlažím stavíme v Těptíně. Díky zakomponování této konstrukce do skladby rodinného domu dům získá dynamický a nekonvenční vzhled.

Jaký hospodářský výsledek očekáváte v letošním roce?

V letošním roce předpokládáme obrat 470 mil. Kč při počtu pracovníků v úrovni 200 – 250 s dosažením mírného zisku.

Jaký je Váš odhad vývoje Vaší společnosti pro nejbližší budoucnost?

Jak jsem uvedl výše, zájem o spolupráci s námi se zvýšil a zakázek mírně přibylo. Z mého pohledu se zlepšila i platební morálka firem. Mírně roste i cena stavebních prací v našem oboru. To jsou důvody, které i mě vedou k opatrnému optimismu.

Děkujeme za rozhovor a srdečné přijetí
Ivo Románek

 

Terracon a. s.
U Rakovky 849
148 00 Praha 4
tel.: 244 090 761
terracon@terracon.cz
www.terracon.cz