„Skutečně strmý nárůst zakázek jsme řešili na počátku roku, kdy jsme těžili z velkého zásobníku práce získaného v závěru roku 2019. V tomto období jsme zároveň jednali i o řadě dalších zakázek. U těch se ale začalo projevovat určité váhání investorů, což se promítlo do jejich zpožďování. Další prodleva byla způsobena vlivem jarního omezení činnosti úřadů státní správy v důsledku uzávěry ekonomiky z důvodu pandemie koronaviru Covid-19, díky čemuž začalo docházet také ke zpožďování stavebních povolení. To vedlo k postupnému poklesu našich aktivit, takže v závěru roku očekáváme podobné hospodářské výsledky, jako tomu bylo v loňském roce.“

Znamená to tedy, že vlivem současné epidemiologické situace dochází k poklesu nových zakázek?

Ano. Určitý pokles trhu zaznamenáváme, nicméně nové zakázky se stále objevují. Zejména v oblasti výstavby bytů zájem investorů i v současné době neutuchá.

Žižkovské pavlače


Odráží se zájem o nové byty i ve struktuře vašich zakázek?

Je tomu tak. Letos tvoří naprostou většinu našich zakázek hlavně bytové soubory. Největšími z nich, na jejichž výstavbě jsme se v uplynulém období podíleli, byly kupříkladu bytový soubor Dolní Chabry, který jsme realizovali pro společnost Swietelsky, či bytový komplex ­Suomi Hloubětín, který pro finského developera YIT staví firma Hinton. Menší bytovou stavbou byla rezidence s názvem U Boroviček pro developera AND. Stavěli jsme také nadstandardní bytový soubor s názvem Rezidence Golf Hostivař pro vyššího ­dodavatele Konsit.

Dařilo se vám obdobně i mimo bytový sektor?

Dařilo. I v jiných stavebních segmentech jsme provedli řadu významných zakázek. Zajímavou stavbou byla kupříkladu rekonstrukce, kterou jsme realizovali ve známém pražském obchodním centru Palladium. Další náročnou stavbou byla vestavba ve dvorním traktu secesního hotelu Evropa na Václavském náměstí v centru Prahy. Mimo Prahu jsme pro společnost Berger Bohemia postavili městský depozitář v Plzni. Další netradiční stavbou pak pro nás byla výstavba opěrných zdí pro bytový soubor s názvem Terasy ­Barrandov. Zde bylo požadavkem investora realizovat je v provedení z pohledového betonu s vysokými nároky na kvalitu.

Bytový dům Dolní Chabry


Na jakých stavbách pracujete v současné době?

Z nových věcí začínáme výstavbu polyfunkčního domu v Dělnické ulici v Praze pro společnost Casta Písek, pro firmu Imos Brno realizujeme bytové domy v Thámově ulici a s Metrostavem, konkrétně jeho divizí 3, připravuje stavbu bytového domu v Kolbenově ulici na Praze 9. Další bytový soubor je připravován v Ďáblicích, který bychom měli stavět ve spolupráci s firmou SPS Inženýring.

Jaké bednění pro realizaci vašich železobetonových konstrukcí používáte?

V oblasti systémového bednění dlouhodobě spolupracujeme se společností Česká Doka s. r. o. Bednění Doka používáme na všech námi realizovaných stavbách.

Palladium


Do jaké míry vám komplikují činnost opatření spojená s pandemií koronaviru Covid 19?

V souvislosti s výskytem pandemie koronaviru jsme určitou nestabilitu pocítili zejména na trhu kvalifikované pracovní síly, která byla způsobena uzávěrami hranic. Mnozí z našich pracovníků, kteří byli nuceni z důvodu karantény zůstat ve svých zemích, si zde záhy našli jinou práci v blízkosti svých bydlišť a je nyní velmi problematické je získat zpět. Propad pracovní síly se u nás nyní pohybuje na úrovni cca 20 %. Tato nestabilita v oblasti pracovních kapacit nám samozřejmě způsobuje určité organizační obtíže.

Mají již někteří z vašich pracovníků zkušenosti s touto novou infekcí?

Musím to zaklepat, ale zatím se nám naštěstí Covid na stavbách vyhýbá. Nemuseli jsme tudíž řešit žádné případné karantény našich pracovníků či přerušování činnosti na stavbách. Samozřejmě při práci dodržujeme veškerá hygienická opatření. Zajistili jsme našim pracovníkům roušky, dostatek desinfekce a poučeni jsou i ostatních pravidlech, která vedou ke snížení možností šíření infekce.

Hotel Evropa


Lze v těchto složitých podmínkách vůbec plánovat budoucí rozvoj vaší společnosti?

Lze to samozřejmě velmi obtížně. Obavy máme zejména v oblasti zajištění dostatečně kvalifikované pracovní síly a také z rizik, která vnáší současná omezení a nařízení do oblasti plynulosti stavební výroby. Samozřejmě jsou zde i velká zdravotní rizika našich zaměstnanců a možnost nepředvídatelných dopadů případných karanténních opatření. I přes tato fakta však máme již nyní na příští rok zajištěn zásobník práce na úrovni cca 75 % objemu roku 2021. To samozřejmě za předpokladu, že investoři nebudou měnit svá rozhodnutí a stanoviska k připraveným projektům a zakázkám. Nejistota na trhu v souvislosti Covidem je obrovská, a my máme dilema, zdali firmu a objemy prací raději nezmenšit. Na druhé straně zase nechceme přijít o kvalifikované pracovníky. Připravujeme se proto na období, kdy budeme nuceni řešit krátkodobé aktuální problémy tak, jak je před nás momentální situace postaví,“ uzavírá naše setkání Ing. Pavel Bartoň ze společnosti Terracon a. s.

Děkujeme za rozhovor
a srdečné přijetí

Ivo Románek