Na základě plánovaného zvýšení výrobních kapacit závodu na výrobu ocelových vláken Dramix®,
se již v předchozích letech zrealizovalo několik přípravných investičních akcí a zajistily se legislativní požadavky nutné pro zahájení stavebních prací, zároveň vypracování technické dokumentace brněnskou projekční kanceláří Arch Design s. r. o.  a zajištění stavebního povolení.

Na začátku června letošního roku pak bylo ukončeno výběrové řízení na generálního dodavatele stavby nové výrobní haly o rozloze bezmála 12 000 m2. Tato bude umístěna v severní části areálu závodu v místě stávající kotelny a demontované skladové haly.

Dále zde bude vybudováno zázemí pro operátory a údržbu, včetně nového skladu náhradních dílů, svařovny a pomocných dílen.

Pro potřeby navýšení výrobních kapacit závodu na plánovaných 130 kt/rok bude nutné také rozšířit stávající halu vstupního materiálu a vybudování nového chemického skladu.

Vybranému generálnímu dodavateli stavby společnosti PS BRNO, s. r. o. bylo protokolárně předáno staveniště dne 19. 6. 2019. Dle smluvního harmonogramu budou do konce tohoto roku vybudovány stavební základy a prefabrikovaný betonový skelet vč. podlahy vyztužené vlákny Dramix 4D 65/60BG.


Celá stavba bude dokončena a předána v polovině příštího roku. Máme možnost přímé aplikace s ověřováním námi vyvíjených produktů, které vedou k úspoře investičních výdajů stavby. V rámci uvažované technologie budou haly vybaveny částečně stroji novými, částečně budou využity stroje a zařízení již použité z našich dceřiných společností. Zahájení postupné instalace technologie je plánována v období měsíců květen až červenec roku 2020 s najetím do testovacího provozu v srpnu téhož roku.

Plný rozjezd výroby na 100 kt bude zahájen v září příštího roku. Následně bude zahájena instalace strojů pro rozjezd výroby plánovaných 130 kt ročně.

Pro skupinu Bekaert se jedná o jednu z klíčových investic v nadcházejících letech v řádech stovek miliónů korun, kdy je taktéž uvažováno o rozšíření parkovacích ploch pro zaměstnance, vybudování nového vjezdu do areálu pro nákladní dopravu a vybudování nového krytého skladu pro válcovaný drát v roce 2021, jehož schválení je v tuto chvílí na korporátní úrovni a přípravě projektových prací. Ve spolupráci s obcí Petrovice u Karviné pak připravujeme úpravu nepřehledné křižovatky u silnice III/4689 a rozšíření příjezdové místní komunikace 11c. Tento investiční projekt se bude realizovat na začátku roku 2020.

Parametry haly

Rozměry:
Půdorys haly je ve tvaru L.
Jedná se o trojlodní halu s rozpony 27 m, 30 m, 36 m.
Max délka haly 162,62 m a max. šířka 102,35 m včetně jednopodlažního přístavku.
Max výška objektu 12,33 m.

Zastavěná plocha:
11 714 m2

BEKAERT PETROVICE s. r. o.
Petrovice 595, 735 72 Petrovice u Karviné
tel.: +420 596 392 138
e-mail: richard.wojnar@bekaert.com
www.bekaert.com/building