Zabývá se výrobou ocelových drátků do betonu, při jejichž použití vzniká drátkobeton. Abychom se o jejich produktech dozvěděli více, navštívili jsme sales building product managera tohoto závodu Ing. Richarda ­Wojnara a položili mu několik otázek.

Pane řediteli, řekněte nám, prosím, k čemu přesně slouží drátky do betonu a jaký byl jejich vývoj?

Ocelová vlákna/drátky jsou jednou z možností vyztužení betonových konstrukcí, alternujících např. sítě popř. jiný druh výztuže. Jejich použitím dochází k výrazné úspoře nákladů v tomto segmentu stavebnictví. První drátky do betonu byly vyrobeny v roce 1970, kdy BEKAERT představil vlákno s háky na obou koncích, které je určeno k ukotvení ocelových vláken v betonu. Díky jejich použití dochází k vyšší životnosti betonu, lepší kontrole při tvorbě trhlin a tím i ke snížení nákladů na betonové výztuže jako celku. Produkt dostal název Dramix®. Postupem času se toto vlákno stále zdokonalovalo a v roce 1974 přišel BEKAERT na trh s novinkou, lepenými vlákny, kterou produkujeme jako jediní v celé Evropě. Hlavním smyslem těchto lepených vláken je zajištění rovnoměrného rozvrstvení vláken v betonu a zabránění jejich proplétání. V loňském roce jsme přišli na trh s novými výrobky Dramix® 4D, 5D, což je technologie, za kterou získala jejich objevitelka paní Ann Lambrechts, vedoucí R&D Buildings Products, Evropskou cenu za vynález roku 2011 v oboru průmysl.

Jaké typy vláken zde vyrábíte a kde všude je lze použít?

Na trh dodáváme velké množství vláken různých délek i tahových pevností od 900 do 3 500 MPa. Zde v Petrovicích vyrábíme většinou volná vlákna, v současné době zde vyrábíme novou řadu lepených vláken Dramix® 4D, 5D. Možnosti využití nacházejí především v průmyslových podlahách, kam jde asi 90 % naší produkce, dále pak v prefabrikaci a dalších konstrukčních stavebních prvcích.

Jak je možné, že vyrábíte většinou vlákna volná, když ta lepená přinášejí mnohá pozitiva?

Je to specifikum České republiky. Zde zatím panuje větší zájem o vlákna volná, byť tato vlákna jsou kvalitativně i výkonnostně na jiné úrovni. Lepená vlákna mají menší průměr a jsou delší, čímž se dávkování těchto vláken procentuálně snižuje. Nazýváme je proto vysoko-výkonnostními. Pro jednoduchou představu se jedná o svazek 26 - 48 ks vláken spojených dohromady vodou ředitelným lepidlem, které se rozpustí za 1 - 3 minuty po smíchání s betonem. Poměr mezi množstvím vláken a jejich cenou v metru krychlovém je tak samozřejmě mnohem výhodnější u vláken lepených. Problém je v tom, že u lepených vláken je třeba přesně dodržovat technologický postup při míchání těchto vláken s betonem. To se u nás zatím částečně nedaří a některé firmy mají s těmito vlákny spíš opačnou, tedy špatnou zkušenost. Největším problémem byl vznik shluků vláken, tzv. ježků. Firmy tak získaly dojem, že tyto shluky se tvoří mnohem více u lepených vláken než u vláken volných. To je ale naprostý paradox, protože lepená vlákna byla navržena a vyrobena právě s ohledem na to, aby se tyto shluky v betonu netvořily. V celé Evropě nejsou s lepenými vlákny žádné problémy a tato jsou hojně využívána. Na mnoha případech ve světě bylo dokázáno, že i při velmi vysokém dávkování těchto lepených vláken, při dodržení technologického postupu, k žádným shlukům nedochází.

Uvítali bychom, aby české firmy tato vlákna opět vyzkoušely, protože kvalita drátkobetonu je podstatně vyšší a dochází také k významným finančním úsporám.

Co byste nám řekl o nové typové řadě výrobků Dramix® 4D a 5D?

V první řadě je třeba říct, že v loňském roce došlo k přejmenování naší produkce, kdy současná klasická nabídková řada ocelových vláken byla opatřena značkou Dramix® 3D. Zároveň s touto změnou značení došlo i k rozšíření nabídky vláken o novou řadu produktů pod názvem Dramix® 4D a 5D. Tato vlákna byla navržena za účelem konstrukční dokonalosti a nabízí dříve nedostupné úrovně ukotvení, pevnosti v tahu a tažnosti vlákna, což zajišťuje jejich maximální výkonnost. Lze je použít ve stavebnictví pro betonovou výztuž v řadě nových aplikací, kde to dříve možné nebylo. Dramix® 4D je ideálním řešením pro kombinované výztuže. Kotvení háků a pevnost v tahu vlákna byly navrženy speciálně za účelem přenést a zachytit trhliny v betonu v šířkách mezi 0,1-0,3 mm, což umožní vytvořit trvanlivé a vodotěsné konstrukce. Zároveň je tato řada ideálním řešením pro aplikace, kde dochází ke kombinaci ocelových vláken s tradičními metodami výztuže. Typické aplikace této série zahrnují bezespáré podlahy, kombinované základové desky, podvodní betonáže, dálniční stavby, přístavní i jiná uložiště apod. Dramix® 5D nahrazuje řešení konstrukční oceli a poskytuje vysokou výkonnost především díky jedinečnosti tvarování háku a vysoké tahové pevnosti vlákna až 2 300 MPa. Lze jej velice úspěšně použít u základových desek, základových roštů a dokonce i u zavěšených konstrukcí.

V čem spočívá ta jedinečnost tvarování háku u Dramix® 5D?

Tím, že je toto vlákno 5x zahnuto na obou koncích, je vytvořen prakticky nedeformovatelný hák. Takto uzpůsobené ukončení vlákna poskytuje perfektní kotvení, přičemž vlákna udržuje pevně na svých místech uvnitř betonu. Tím dochází k tomu, že vlákno se prodlužuje, zatímco hák zůstává pevně na svém místě, a zvyšuje tak jak pevnost, tak i tažnost betonu. Hák je natolik pevně ukotven v betonu, že při deformacích a tahových změnách v betonu může sice dojít k tomu, že se vlákno přetrhne v místě rovné části, ale nikdy ho není možné na jeho koncích z betonu vytrhnout. Pro lepší názornost uvádíme, že jedno vlákno Dramix® 5D má schopnost udržet hmotnost 100 kg a v 1 m3 je těchto vláken 180 000 ks. Takže si jistě umíte představit, jaký potenciál toto vlákno představuje.

V takovém případě o tato vlákna musí být obrovský zájem.

Je a není. Toto vlákno má samozřejmě svou cenu a najít pro něj správné využití je během na dlouhou trať. Ve stavebnictví má zcela určitě své uplatnění, ale toto uplatnění musíme společně s projektantem nejprve najít a pak ho od projektu směřovat až k finálnímu řešení. Tato vlákna nenahrazují využití v průmyslových podlahách, ale především v jiných konstrukčních stavebních systémech.
I když i tady by se dalo velice dobře uplatnit. Od května loňského roku platí pro průmyslové podlahy nové znění normy ČSN 74 4505, která toleruje povolenou šířku trhliny v podlaze v hodnotě 0,1 mm. Pokud bude investor chtít tuto normu dodržet, bude nucen využít těchto kvalitnějších materiálů, jelikož s klasickými drátky tuto podmínku prakticky nelze splnit. Při použití klasických drátků by pak bylo nutné kombinovat je se sítěmi popř. s jiným druhem výztuží. Dramix® 5D dokáže naplnit normu bez dalšího vyztužení.

Zaměřujete se pouze na ocelová vlákna nebo dodáváte i nějaké další modifikace drátků?

Kromě klasických ocelových vláken dodáváme na trh i polypropylenová vlákna, a to mikro i makro. Mikropolypropylenová vlákna (Duomix®) se používají k zajištění plynulého zrání betonu. V prvotní fázi při hydrataci cementu dochází k vývinu velkého tepla, a tím dochází ke smršťování betonu. Tato vlákna do sebe nasají vodu z betonu a pak ji postupně a pomalu uvolňují, čímž tomuto smršťování zabraňují a oddalují jej. Makropolypropylenová vlákna (Synmix®) jsou vlákna, která nahrazují běžná ocelová vlákna v menším dávkování. Lze je ale využít pouze při některých aplikacích.

Čím se lišíte od své konkurence?

Společnost BEKAERT je celosvětovým lídrem ta trhu s ocelovými drátky do betonu. Každý rok přichází na trh s inovacemi, které jsou založeny na mnoha laboratorních testech, takže je schopen skutečně garantovat vše, co o svých výrobcích deklaruje. Naše nabídka produktů je proto i mnohem širší, než je tomu u jiných dodavatelů. Navíc BEKAERT není pouze tím, kdo vyrábí a prodává vlákna. Jsme společností, která nabízí komplexní řešení při vyztužování stavebních konstrukcí, a to ať již formou statických výpočtů nebo přímou podporou na stavbě. Naše statické výpočty pro stavební realizace jsou součástí dodávek a nabízíme je všem odběratelům zcela bezplatně.

Na kterých stavbách u nás nebo ve světě lze najít vlákna BEKAERT?

Těch staveb je samozřejmě mnoho. Zajímavou referencí v České republice by mohly být třeba terasy na ČEZ Aréně v Ostravě, kde jsme použili pozinkovaná vlákna. Tato vlákna se používají celkem zřídka, většinou pouze tam, kde by mohlo dojít k jejich styku s povětrnostními vlivy. Pokud by se tato vlákna dostala na povrch, mohla by korodovat. Terasy jsou pod přímým sluncem, a pozinkované drátky tak chrání životnost konstrukce a zachovávají i estetický vzhled díla. Z dalších staveb bych zmínil např. průmyslové podlahy pro společnosti Kaufland, Lidl, OBI, Penny, Vítkovice, Johnson Control, MPL, AVION shopping park, Siemens, VW atd.

Jaké jsou vaše dodací termíny?

Naše produkty dodáváme do 48 hod od objednání po celé České republice s dopravou zdarma.

A jaké jsou cíle vaší společnosti pro nejbližší období?

Naším nejbližším cílem je co nejlépe uvést na trh nové produkty řady Dramix® 4D a 5D. Jsou to kvalitativně mimořádné výrobky a zaslouží si pozornost stavební veřejnosti. Co se týče našich zákazníků, tak naším prvořadým cílem je poskytovat jim i nadále takové služby, abychom pro ně vždy zůstali první volbou.

Děkujeme za rozhovor a přátelské přijetí

Ing. Miroslav Bindač

Bekaert Petrovice s.r.o.
Petrovice 595, 735 72 Petrovice u Karviné
tel.: 596 392 138, fax: 596 392 127
www.bekaert.com