Pro oblast stavebnictví firma vyvinula např. materiál DuPontTM Tyvek®, který se používá jako difuzní fólie v šikmých střechách či provětrávaných fasádách nebo materiál DuPontTM Corian®, který je ideálním nástrojem pro řešení panelových fasádních systémů.

V průběhu července jsme měli příležitost se setkat s Ing. Alexandrou Krigovskou, obchodní manažerkou firmy DuPont pro ČR a SR, a položit jí několik otázek týkajících se velmi zajímavého materiálu DuPontTM Corian®.

Jaké materiály máte v rámci firmy DuPont konkrétně na starosti?

V mé kompetenci jsou značky DuPontTM Tyvek® a DuPontTM ­Corian®. Difuzní fólie DuPontTM Tyvek® zajišťují optimální ochranu tepelné izolace a struktury v otevřených nebo větraných konstrukcích pláště nebo podstřešních konstrukcích před slunečním zářením, větrem, deštěm, sněhem a vlhkostí. Druhá značka DuPontTM Corian® je vynikající pro řešení vnějšího opláštění budov, resp. provětrávaných fasád.

Ing. Alexandra Krigovská

Jaké jsou výhody provětrávaných fasád?

Bez ohledu na klimatické podmínky, v nichž se stavba nachází, je stálým problémem vlhkost, která může vážně ovlivnit celkovou funkčnost budovy. V případě realizace opláštění budovy se nabízí řešení použít provětrávanou fasádu, která je navržena tak, aby byla prodyšná. U provětrávaných fasád je totiž mezi obvodovým pláštěm a vnější stěnou mezera, která je ideálním místem pro instalaci izolačních materiálů. Vnější opláštění pomocí materiálu DuPont™ ­Corian® je pak pro odvětrávané fasádní systémy velmi vhodné. Navíc kombinací prodyšných fasádních systémů a prodyšné membrány DuPont™ Tyvek® lze dosáhnout vynikajících izolačních vlastností a přispět k vytvoření zdravějšího vnitřního prostředí.

Mohla byste blíže charakterizovat materiál DuPontTM ­Corian®?

Vnější opláštění pomocí materiálu DuPontTM Corian® v sobě snoubí formu i funkčnost. Jeho vynikající estetické vlastnosti ve spojení s mimořádnou flexibilitou a spolehlivostí z něj dělají ideální nástroj pro řešení panelových fasádních systémů. Vnější opláštění DuPontTM Corian® sestává z pevných homogenních a celobarevných panelů vyrobených na zakázku, s jejichž pomocí lze vytvářet rozsáhlé elegantní vertikální plochy bez viditelných spojů. Z materiálu lze vytvářet i celou řadu dekorací, trojrozměrných efektů a vzorů vyřezávaných pomocí technologie CNC, stejně tak i křivky, intarzie a dramatické světelné efekty. Tyto panelové fasádní systémy jsou doslova šité na míru potřebám architektů.

DuPontTM Corian®


V jakých formátech se fasádní panely vyrábí?


Standardní panely DuPontTM Corian® (0,93 x 3,66 m) jsou již sestavené, obroušené a beze spár. Maximální finální rozměr panelu je 5,5 x 2,2 m (š x v) při tloušťce 12 mm. Spoje jsou na zadní straně vyztuženy 6 mm silnými výztuhami o šířce 5 cm.

Jak složitá je jejich instalace?

Instalace panelového fasádního systému DuPontTM Corian® vůbec není složitá. Každopádně montéři instalující fasádu by měli být proškoleni společností DuPont de ­Nemours pro práci s materiálem Corian® a během stavebních prací by měli mít k dispozici pracovníka z výrobní skupiny Corian® Quality Network. Panely je možné zdvihat za pomoci kovového rámu s přísavkami nebo pohyblivé plošiny.
Základem upevňovacího systému obvykle používaného k montáži obkladových panelů DuPontTM Corian® je síť z vertikálních hliníkových profilů ve tvaru písmene „T“ nebo „L“ přichycených k hliníkovým deskám přimontovaným k podkladu. Fasádní panely jsou na vodorovném profilu ve tvaru „C“ zavěšeny pomocí konzol (nebo svorek) ve tvaru obráceného písmene „C“, které jsou speciální kotvou firmy Keil připojeny k zadní části panelu, díky čemuž je upevnění skryté. Dutina mezi panelem a zadní stěnou je částečně vyplněna izolací chráněnou membránou DuPont™ Tyvek®, takže vzduch může za profily cirkulovat. Celý systém uchycení umožňuje roztažnost panelů Dupont™ ­Corian® ve všech směrech.

Lze panely tvarově, povrchově či barevně přizpůsobit požadavkům architektů?

Na vnější obkladový plášť ­DuPontTM Corian® je možno apli­kovat celou řadu různých povrchových úprav, včetně strojního opracování (broušení smirkovým papírem, obrysové frézování, otryskávání pískem, použití vodní trysky atd.), mechanického tvarování (tvarování za tepla a vytváření nízkého reliéfu) a vrstvení (laminování). Různé techniky je možné použít pro povrchovou úpravu, částečnou povrchovou úpravu nebo pro celkové oříznutí do různých tvarů při sestavování vzorů či vykládání.
Povrchové opracování vnějšího obkladového pláště je standardně prováděno pomocí frézovacích nástrojů umožňujících vytvářet požadované tvary, nebo obrušovacích či lešticích nástrojů pro různé finální úpravy (pololesk, mat nebo hrubá textura). Frézky dovolují dosáhnout jemného stupně detailu při povrchovém řezání, zatímco CNC frézovací stroje umožňují vytvářet složité vzory a textury. Protože je možné vnější obkladový plášť lehce uříznout a povrchově upravit bez nutnosti použití speciálních diamantových brusných materiálů či speciálních pilek, lze jej opracovat rychle a velmi kvalitně přímo na staveništi.
Teplotní tvarování vnějšího obkladového materiálu DuPontTM ­Corian® je obvykle prováděno v pecích se střední teplotou (165 °C) a tlakových formách. Do povrchu je možné vlisovat různé geometrické či přirozené vzory, a tak realizovat nepřeberné množství různých architektonických úprav.
Společnost DuPont má k dispozici seznam barevných odstínů doporučovaných pro použití u vnějších obkladových plášťů. U těchto barev se předpokládá, že splní architektonická pravidla týkající se změny barvy v období 10 let, kdy je na základě testů dle norem ASTM (ASTM G7 a ASTM G155) míra změny barvy nižší nebo rovna 5 jednotkám (ΔE).

Residence Varna Wave, Bulharsko


Jaká je životnost panelů a z jakých surovin se vyrábí?


Vnější plášť Dupont™ Corian® je odolný, má dlouhou životnost a v případě potřeby lze panely obvykle opravit. Není tedy nutné panely měnit, čímž dochází k úspoře materiálu potřebného po celou dobu životnosti budovy. Vnější plášť lze použít také pro renovaci opláštění a s jeho pomocí splnit nové požadavky na teplotní regulaci. Materiál je inertní, jeho použití je bezpečné a je potvrzena jeho zdravotní nezávadnost a nulový negativní vliv na kvalitu ovzduší.
Ohleduplnost k životnímu prostředí samozřejmě hraje ve vývoji a výrobě vnějšího opláštění ­DuPont™ Corian® významnou roli. Panely jsou z přibližně jedné třetiny vyrobeny z vysoce kvalitních akrylových surovin a ze dvou třetin pak z přírodních minerálů. Používané pigmenty neobsahují těžké kovy ani toxické nebo karcinogenní přísady. Zbylý materiál z výroby je rychle obnovitelný v rámci výrobního procesu. Některé barvy obsahují až 25 % recyklovaného materiálu z výroby.

Jak se panely udržují a čistí?

Po celou dobu své životnosti panely obvodového pláště ­DuPont™ Corian® zajišťují maximální úsporu nákladů na údržbu. Hladký, neporézní povrch je mimořádně odolný proti nečistotám a skvrnám a snadno se udržuje v dokonalém stavu. Ani povrch ani okraje není nutno tmelit, natírat ani impregnovat, materiál je pevný, celobarevný a masivní. Vnější opláštění je odolné vůči působení neabrazivních či mírně abrazivních čisticích prostředků nebo silných organických rozpouštědel, pokud jsou tyto přípravky použity v souladu s pokyny výrobce. Za normálních podmínek vnější fasáda vyžaduje pouze každoroční čištění standardními prostředky, tedy vodou a čistícími přípravky.
Vedle konstrukční flexibility materiál vyniká i odolností proti poškození. Graffiti z něho lze snadno odstranit s použitím silnějších čisticích prostředků nebo pomocí brusného papíru, aniž by tím byla ovlivněna estetická stránka či vlastnosti výrobku. Kromě toho je naprosto odolný vůči rozkladu, napadení termity či mikroorganismy i působení vlhkosti, mrazu či tání.

Mohla byste zmínit několik nejzajímavějších projektů, které jsou opláštěny vaším fasádním panelovým systémem?

Projektů je celá řada. Některé z nich najdete na následujících fotografiích. Z poslední doby bych ráda zminila zejména budovu hotelu OVO Hilton v polské Wroclavi.

Děkujeme za rozhovor
Ing. Jiří Zahradnický

www.corian.cz | www.tyvek.cz | tyvekinfo@dupont.com