V úterý 21. května zahájíme práce na poslední plánované etapě na dálnici D1 v úseku km 9,400 – 12,000 ve směru na Prahu. V této etapě budeme opravovat přejezd středního dělicího pásu v km 9,405 – 9,525. Současně s tím dojde k postupné demontáži dočasných betonových svodidel oddělujících protisměrné jízdní pruhy v části dálnice směřující na Brno a bude také odstraněno provizorní vodorovné i svislé dopravního značení v místě. V pátek 24. května ráno předpokládáme, že bude v místě plně obnoven provoz bez omezení,“ sdělila Iveta Štočková, tisková mluvčí EUROVIA CS.

V rámci projektu D1 oprava AB vozovky v km 11,980 – 15, 650 P a km 15, 650 – 9,400 L došlo ke kompletní výměně povrchu vozovky včetně výměny betonových a ocelových svodidel, k opravě odvodnění, dopravního značení, mostů a protihlukových stěn. Vše tak, aby byl průjezd místem komfortní, plynulý a hlavně bezpečný. Práce probíhaly od června 2018 do srpna 2018, kdy byly utlumeny. Následně se pracovníci na místo vrátili v dubnu 2019, kdy proběhla výměna povrchu vozovky v km 11,980 – 9,400 ve směru na Prahu, osazení nových smyček a vozovkových meteočidel, obnova vodorovného dopravního značení a opravy přejezdů ve středním dělicím pásu v úseku km 15,650 – 11, 980.

 

Základní informace:

Název: Oprava AB vozovky km 11,980 – 16,000 P a km 16,000 – 9,400 L

Investor: ŘSD ČR

Zhotovitel: EUROVIA CS

Termín modernizace: 06/2018 – 08/2018, 04/2019 – 05/2019