Výstavba železobetonových monolitických konstrukcí je neodmyslitelně spjata s realizací nejnáročnějších staveb napříč stavebními obory. Více než 22 let zkušeností s jejich výstavbou může investorům nabídnout akciová společnost Terracon. Ta se na oblast výstavby železobetonových monolitických konstrukcí úzce specializuje. S jejím přispěním vznikly v minulosti takové stavby, jakými jsou kupříkladu administrativní komplex BB Centrum Delta v Praze, Obchodní Centrum na Chodově, obytné soubory Dolní Chabry I. a II., Tulipa Třebešín nebo Trinity na Rohanském nábřeží v Praze. Z významných současných realizací nelze nezmínit nyní dokončovanou náročnou stavbu Paláce Národní v Praze na Národní třídě, při jejíž výstavbě byly v široké míře použity barevné a pohledové betony.
Zajímalo nás, jak se odráží aktuální situace na stavebním trhu v činnosti Terraconu. Ředitel společnosti, Ing. Pavel Bartoň nám v této souvislosti při naší návštěvě říká:

„Z našeho pohledu se nám zdá situace na stavebním trhu o něco lepší. Zakázek máme více a také ceny jsou poněkud příznivější. S čím se však potýkáme stále více, je nedostatek kvalitních pracovníků. Je to dle mého názoru nízkým růstem mezd v našem oboru. S nízkou úrovní mezd logicky klesá i kvalita lidí. Dříve u nás pracovaly tesařské party ze Slovenska, nicméně ty již mají obdobné podmínky doma na Slovensku a problém nastává i s pracovníky z Ukrajiny, kteří se zde usadili, mají zde rodiny a zvyšují se nároky na odměňování. Přitom technická a technologická náročnost staveb neustále vzrůstá. Realizujeme stavby s využitím pohledových betonů, dekorativních stěrek a to klade značné nároky na zkušenosti, znalosti a kvalitu lidí. Ta bohužel, z výše zmíněných důvodů, chybí, a logicky tak klesá jejich výkonnost. To se bezprostředně promítá do ekonomické efektivity staveb.

ÚČOV Trója, Praha 7Co dále komplikuje váš život na stavbách?

Bezesporu dalším negativním jevem je rostoucí administrativa. Zpřísňují se kontrolní systémy, rostou nároky v oblasti bezpečnosti práce a klesá také úroveň techniků na straně vedení staveb. Erudovanost lidí na stavbách je obecně horší. Ubývají lidé z praxe a noví lidé přicházející na stavby bez dostatečných znalostí a zkušeností nestačí dostatečně rychle reagovat na rozvíjející se technologie a vyšší požadavky na kvalitu staveb. To výstavbu prodlužuje a zdražuje. Problémem je i nedostatečná schopnost pečlivé přípravy a plánování staveb. Velmi těžko se nám reaguje na okamžité požadavky generálních dodavatelů na operativní zvyšování kapacit. Na tyto požadavky nejsme schopni z důvodů omezených kapacit operativně reagovat.

Jaké stavby nyní realizujete?

V současné době se podílíme na realizaci hned několika zajímavých staveb. První z nich je bytový komplex Karlínské dvory. Předmětem stavby je polyfunkční soubor s přibližně 150 byty a celkem 5 tisíci m2 obchodních ploch. Použita zde byla speciální technologie založení stavby TOP and Down . Jedná se o technologii, kdy se dvě podzemní podlaží realizovaly pod rozpěrnou deskou milánských stěn. Dokončili jsme také naše práce na rekonstrukci a přestavbě Šporkovského paláce. Předmětem stavby byla rekonstrukce objektu, který byl navržen ve 30. letech významným českým architektem Josefem Gočárem. Významnou stavbou na území hlavního města Prahy je také rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově. Zde jsme provedli železobetonové konstrukce čerpací stanice odpadních vod. Pokračujeme také výstavbou druhé etapy obytného souboru Tulipa Třebešín a právě nyní realizujeme výstavbu Hotelu Yasmín v ulici Politických vězňů v blízkosti Václavského náměstí. Současně stavíme i objekt AFI Vokovice, což je soubor několika kancelářských budov.

Které z vámi realizovaných staveb považujete za nejzajímavější či nejnáročnější?

Takovou stavbou je dozajista malá vodní elektrárna, kterou realizujeme na řece Váh u obce Podtúreň v blízkosti Liptovského Mikuláše. Tato stavba je náročná zejména na provedení vodonepropustných betonových konstrukcí. Použity jsou zde také betony s vyššími nároky na mrazuvzdornost, protože stavba se nachází v horské oblasti Nízkých Tater. Pro společnost Metrostav jsme nedávno zahájili výstavbu objektů na rozsáhlé stavbě pneumatikárny firmy Nexen Tire v průmyslové zóně v Žatci. A pak je zde již zmíněný Šporkovský palác. Zde byl požadavek památkářů a architekta Fialy na zachování betonových trámečkových stropů, realizována zde byla i celá řada konstrukcí z pohledových betonů.

MVE PodtúreňOdrazí se zvýšená poptávka po spolupráci s vámi i v hospodaření vaší společnosti?

Ano. V letošním roce předpokládáme dosažení většího objemu stavebních prací při celkově lepším hospodářském výsledku ve srovnání s předchozím obdobím. Osobně mě těší, že se obecně zlepšila platební morálka v porovnání s předchozími lety. Bezesporu je to i proto, že opakovaně spolupracujeme s prověřenými investory. Finanční stabilita a dobrá platební morálka je pak dle mého názoru klíčový znak spolehlivé stavební firmy. Mnoho investorů nám říká, že raději půjdou dělat s námi, byť za o něco vyšší cenu, ale s tím, že jsme stabilní firmou, která garantuje dokončení zakázky. A to je dnes při velkých stavebních investicích klíčové.

Co by dle vašeho názoru pomohlo zlepšit situaci na stavebním trhu?

Především by to mohlo být dlouhodobější plánování investic investory, zjednodušení legislativy, zkvalitnění projektové přípravy a pečlivá příprava investorů na realizaci stavby s dostatečným časovým předstihem na výběr kvalitního dodavatele. Jde to však velmi pomalu a jakékoliv posunutí termínu realizace či zvýšení ceny je generálními dodavateli u zadavatelů staveb prosazováno s velkými obtížemi.

Jaká je ve světle těchto souvislostí budoucnost Terraconu?

Strach z budoucnosti nemáme. Co se týče zakázek, je jich více a situace se lepší. Je zde jen má dílčí obava, zdali je budeme mít s kým dělat. Na stavbách je dle mého názoru uměle vytvářená přezaměstnanost technického, respektive administrativního aparátu, která již nic nepřináší. Je třeba zvýšit společenskou prestiž a význam dělnických profesí včetně jejich adekvátního ohodnocení. A to je dle mého názoru jeden ze zásadních úkolů, jehož vyřešení čeká české stavebnictví v nejbližším období a bezprostředně to souvisí i s budoucností naší společnosti.

Děkujeme za rozhovor a srdečné přijetí
Ivo Románek

Terracon a. s.
U Rakovky 849, 148 00 Praha 4
tel.: 244 090 761
terracon@terracon.cz
www.terracon.cz