V obou úsecích modernizované dálnice D1, tedy úseku 10, EXIT 75 Hořice – EXIT 81 Koberovice a úseku 20, EXIT 146 Velké Meziříčí – EXIT 153 Lhotka, se od poloviny září 2018 jezdí plnou rychlostí bez jakýchkoliv omezení. Letos na jaře pak došlo ke kompletnímu předání staveb včetně dokladové části. V současné době tak řidiči mají k dispozici již 90 kilometrů nově zmodernizované dálnice D1.

D1, úsek 10, EXIT 75 Hořice – EXIT 81 Koberovice
Termín výstavby: 3/2017 – 11/2018
Zhotovitel: COLAS CZ, a.s. se společnostmi EUROVIA CS, a. s. a EUROVIA Beton GmbH

D1, úsek 20, EXIT 146 Velké Meziříčí – východ – EXIT 153 Lhotka
Termín výstavby: 3/2017 – 9/2018
Zhotovitel: COLAS CZ, a. s. a partnerská slovenská firma ISK, Inžinierske stavby Košice

Letos COLAS CZ pokračuje v přestavbě silnice I/48 mezi obcemi Rybí a Rychaltice na dálnici D48. Jde o součást transevropské silniční sítě TEN-T a mezinárodní silnice E462 Brno – Český Těšín – Krakov, která po dokončení povede od dálnice D1 v Bělotíně kolem Nového Jičína nebo Frýdku-Místku až po dálniční přechod do Polska v Chotěbuzi na Karvinsku, kde naváže na polskou silnici do Krakova. Na zakázce od Ředitelství silnic a dálnic COLAS pracuje v konsorciu několika firem a na objemu prací se podílí jednou pětinou. Metrostav provádí 60 procent objemu kontraktu, zbylých 20 procent připadá na společnost Swietelsky.
Celková délka přestavovaného úseku je 12 975 metrů (včetně úseku o délce 1 447 metrů, který byl zrealizován v rámci stavby obchvatu Příboru). Stavba, která začíná na kilometrovníku 21,900 a končí na km 34,630 napojením na mimoúrovňovou křižovatku, před modernizací patřila nejnebezpečnějším úsekům silnic I. tříd, kde došlo k řadě tragickým nehod. Při přestavbě úseku bude mimo jiné doplněn střední dělicí pruh, budou osazena svodidla vyšší zádržné úrovně a dojde také k úpravě povrchů a vodorovného dopravního značení. Na trase mezi Rybím a Rychalticemi kromě pevného středového pásu vzniknou jízdní pruhy o šířce 3,75 metru a 2,5 metru široká zpevněná krajnice. Stávající I/48 se tak rozšíří zhruba o deset metrů.
Letos stavaře z COLASu čeká zhruba šestikilometrový pravostranný úsek ve směru Frýdek-Místek, druhý směr přijde na řadu příští rok. Samotná pokládka cementobetonového krytu je naplánovaná na červen. Vstupní materiál a recepturu poskytuje COLAS, samotné míchání směsi bude provádět Metrostav v mobilní betonárce umístěné v prostoru MÚK Příbor.
Přestavba I/48 v úseku Rybí – MÚK Rychaltice je vysoutěžena za 2,07 miliardy korun bez DPH, polovinu nákladů zaplatí Evropská unie prostřednictvím Operačního programu Doprava. Celá stavba probíhá bez přerušení dopravy v režimu 1+1, kdy je v každém směru zachován jeden jízdní pruh. Po nové dálnici by se mělo začít jezdit v roce 2022.

Dálnice D48 Rybí – MÚK Rychaltice
Termín výstavby: 6/2017 – 12/2020
Zhotovitel: Společnost METROSTAV + SWIETELSKY + COLAS, D48 Rybí – MÚK Rychaltice

www.colas.cz

V obou úsecích modernizované dálnice D1, tedy úseku 10, EXIT 75 Hořice – EXIT 81 Koberovice a úseku 20, EXIT 146 Velké Meziříčí – EXIT 153 Lhotka, se od poloviny září 2018 jezdí plnou rychlostí bez jakýchkoliv omezení. Letos na jaře pak došlo ke kompletnímu předání staveb včetně dokladové části. V současné době tak řidiči mají k dispozici již 90 kilometrů nově zmodernizované dálnice D1.

D1, úsek 10, EXIT 75 Hořice
– EXIT 81 Koberovice
Termín výstavby:
3/2017 – 11/2018
Zhotovitel:
COLAS CZ, a.s. se společnostmi EUROVIA CS, a. s.
a EUROVIA Beton GmbH

D1, úsek 20, EXIT 146 Velké Meziříčí – východ – EXIT 153 Lhotka
Termín výstavby:
3/2017 – 9/2018
Zhotovitel:
COLAS CZ, a. s.
a partnerská slovenská firma
ISK, Inžinierske stavby Košice

Letos COLAS CZ pokračuje v přestavbě silnice I/48 mezi obcemi Rybí a Rychaltice na dálnici D48. Jde o součást transevropské silniční sítě TEN-T a mezinárodní silnice E462 Brno – Český Těšín – Krakov, která po dokončení povede od dálnice D1 v Bělotíně kolem Nového Jičína nebo Frýdku-Místku až po dálniční přechod do Polska v Chotěbuzi na Karvinsku, kde naváže na polskou silnici do Krakova. Na zakázce od Ředitelství silnic a dálnic COLAS pracuje v konsorciu několika firem a na objemu prací se podílí jednou pětinou. Metrostav provádí 60 procent objemu kontraktu, zbylých 20 procent připadá na společnost Swietelsky.
Celková délka přestavovaného úseku je 12 975 metrů (včetně úseku o délce 1 447 metrů, který byl zrealizován v rámci stavby obchvatu Příboru). Stavba, která začíná na kilometrovníku 21,900 a končí na km 34,630 napojením na mimoúrovňovou křižovatku, před modernizací patřila nejnebezpečnějším úsekům silnic I. tříd, kde došlo k řadě tragickým nehod. Při přestavbě úseku bude mimo jiné doplněn střední dělicí pruh, budou osazena svodidla vyšší zádržné úrovně a dojde také k úpravě povrchů a vodorovného dopravního značení. Na trase mezi Rybím a Rychalticemi kromě pevného středového pásu vzniknou jízdní pruhy o šířce 3,75 metru a 2,5 metru široká zpevněná krajnice. Stávající I/48 se tak rozšíří zhruba o deset metrů.
Letos stavaře z COLASu čeká zhruba šestikilometrový pravostranný úsek ve směru Frýdek-Místek, druhý směr přijde na řadu příští rok. Samotná pokládka cementobetonového krytu je naplánovaná na červen. Vstupní materiál a recepturu poskytuje COLAS, samotné míchání směsi bude provádět Metrostav v mobilní betonárce umístěné v prostoru MÚK Příbor.
Přestavba I/48 v úseku Rybí – MÚK Rychaltice je vysoutěžena za 2,07 miliardy korun bez DPH, polovinu nákladů zaplatí Evropská unie prostřednictvím Operačního programu Doprava. Celá stavba probíhá bez přerušení dopravy v režimu 1+1, kdy je v každém směru zachován jeden jízdní pruh. Po nové dálnici by se mělo začít jezdit v roce 2022.

Dálnice D48
Rybí – MÚK Rychaltice
Termín výstavby:
6/2017 – 12/2020
Zhotovitel:
Společnost METROSTAV
+ SWIETELSKY + COLAS,
D48 Rybí – MÚK Rychaltice