„Od středy 13. března ráno bude úplně vyloučen provoz pod dálničním mostem u Zdib na silnici I/9. A v dopoledních hodinách se následně první stroje zakousnou do stávajícího mostu. Bourání mostu a následné uklizení a odvoz suti bude trvat 5 dní, tj. do 17. března, kdy se na silnici I/9 vrátí jednosměrný provoz vedoucí z Mělníka na Zdiby,“ sdělila Iveta Štočková, tisková mluvčí EUROVIA CS.

V době bourání mostu bude provoz z I/9 převeden na vyznačené objízdné trasy. Na dálnici D8 u Prahy je již nyní provoz převeden v režimu 2 + 2 jízdní pruhy na polovině dálnice vedoucí z Ústí nad Labem do Prahy. Toto omezení bude na dálnici D8 do července 2019, kdy budou práce dokončeny.

Objízdně trasy budou vyznačeny. „Všechny řidiče prosíme především o dodržování stanovených rychlostí v místě, a to nejen kvůli bezpečnosti své ale i našich pracovníků. Jsme si plně vědomi toho, že dopravní opatření v místě i objízdně trasy mohou způsobit komplikace v dopravě, a proto doporučujeme řidičům, aby si svou cestu do Prahy po D8 naplánovali,“ sdělila Iveta Štočková, tisková mluvčí EUROVIA CS.

„Provoz na silnici I/9 bude uzavřen v rámci prací ještě dvakrát, a to v letních měsících, kdy probíhat montáž a demontáž skruže,“ dodala Iveta Štočková, tisková mluvčí EUROVIA CS.