V rámci tohoto strategického kroku došlo k ukončení produkce v Malajsii a kompletní výrobní linka vnitřních jednotek byla přesunuta do plzeňské továrny Panasonic. Ta je známá výrobou televizní techniky, která kromě 256 modelů televizorů zahrnuje například i produkci Blue-ray přehrávačů.

Volba na továrnu Panasonic AVC Networks Czech Plzeň padla nejen pro její výhodnou logistickou pozici v rámci Evropy, ale důležitou roli sehrála i skutečnost, že továrna jako celek má k dispozici kvalifikovanou pracovní sílu a bohaté zkušenosti s hromadnou výrobou. Plzeňský závod se díky tomu stal jediným výrobcem tepelných čerpadel Panasonic v Evropě.

Základ plzeňské linky na tepelná čerpadla, která zahájila sériovou produkci v říjnu 2018, tvoří nejzkušenější „televizní“ pracovníci, kteří prošli intenzivním školením a získali specializaci na výrobu tepelných čerpadel. „Továrna je tak schopna garantovat vysokou efektivitu a kvalitu výroby, která je prověřena předcházející praxí, ale i hodnocením v rámci přípravy v našem Skills Training Centre. Tímto centrem projde každý zaměstnanec továrny a jsou zde pečlivě posouzeny jeho pracovní schopnosti, přednosti a předpoklady,“ říká Petr Svatoš, vedoucí výroby tepelných čerpadel Aquarea v plzeňské továrně Panasonic.


V současnosti na lince, která vyrábí 33 modelů vnitřních jednotek tepelných čerpadel Aquarea o výkonu 3–16 kW, pracuje 30 lidí. Aktuální denní produkce linky je 50 čerpadel denně, přičemž plánovaný objem produkce výhledově dosáhne až 40 000 kusů ročně. „Relokace továrny s sebou přináší i změnu dodavatelské struktury, kdy 70 % hodnoty dodávek připadá na české a evropské dodavatele. Kompletně je takto řešena například dodávka všech kovových součástí. Chceme maximálně využívat české produkce, proto například od dubna začneme spolupracovat s lokálním výrobcem měděných trubek, které v systému tepelného čerpadla vedou chladivo nebo vodu,“ říká Svatoš.

Důležitým faktorem jak z hlediska výroby, tak pro zákazníka, je schopnost továrny zajistit sledování použitého materiálu pro případ nechtěných událostí. Každé čerpadlo má již od začátku výroby přiděleno jedinečné výrobní číslo a v jednotné databázi jsou během sestavování čerpadla zanesena čísla dílů, které byly k výrobě daného kusu použity – vzniká tak jeho “rodný list”. „Díky tomu jsme schopni velmi rychle identifikovat například v případě defektní součástky modely, které by mohly být událostí ovlivněny a zajistit případnou náhradu, opravu nebo operativně přistoupit k úpravě designu. O správný postup a zajištění kvality se starají čtyři kontrolní stanoviště, která jsou součástí linky,“ říká Svatoš.


Fakta & čísla o továrně Panasonic AVC Networks Czech Plzeň
- Vyváží 99 % své výroby a je největším exportérem v Plzeňském kraji
- Začátek výstavby továrny – březen 1996
- Začátek produkce továrny – duben 1997
- Začátek produkce tepelných čerpadel – říjen 2018  
- Celkové investice do továrny – 160,5 mil EUR
- Rozloha areálu továrny – 166 250 m2
- Celkový počet zaměstnanců – 1700 (30 na lince tepelných čerpadel)
- Produktové portfolio Panasonic vyráběné v Plzni:
•    TV (256 modelů)
•    Video technika (47 modelů)
•    Tepelná čerpadla vzduch / voda (33 modelů)

Více o tepelných čerpadlech i klimatizacích Panasonic se dozvíte na stránkách www.aircon.panasonic.cz.