Vakuový odplyňovací automat – nyní i pro použití v privátní sféře

Osvědčený systém vakuového odplyňovacího automatu, který byl vyvinut ve vývojovém středisku firmy ­Reflex v Ahlenu a donedávna byl určen zejména pro použití v průmyslových aplikacích, kde se osvědčil jako účinný nástroj ke zvyšování efektivity otopných a chladicích soustav, je nyní dostupný i pro rezidenční aplikace – rodinné domy.
Servitec Mini byl od začátku koncipován pro použití v soustavách s malým objemem. Stejně jako u průmyslových aplikací, je odplyňovací automat Servitec Mini jedním z nejúčinnějších zařízení na trhu. Zvýšená poptávka ze strany zákazníků po těchto zařízeních odráží nejnovější trend ve vytápění a chlazení se stále se snižujícím objemem vody v soustavách. Servitec Mini je vhodný zejména při potřebě optimalizace soustav s malým objemem vody, jako například v rodinných domech jedno nebo dvougeneračních, v primárních okruzích s deskovými výměníky a v mnoha dalších aplikacích. Reflex Servitec Mini vždy sleduje jediný cíl: zvýšit výkon otopné a chladicí soustavy a zajistit její dlouhodobou spolehlivost.

Servitec MiniVýstižnější název pro tento přístroj snad již neexistuje:
- mini rozměry,
- hloubka pouhých 29 cm,
- šířka 54,5 cm,
- výška 66 cm.

Další pozitivní vlastností tohoto zařízení je jeho nízká hlučnost, kterou účinně snižuje opláštění, které funguje zároveň jako tlumič hluku.

Dokladem o tom, jak pozitivně byl odbornou veřejností tento výrobek přijat, může být ocenění PLUS X AWARD 2017, a to v pěti kategoriích:
- inovace,
- high quality,
- ovládací komfort,
- funkčnost,
- ekologie.


Plug & Play pro rychlou instalaci s dlouhodobým přínosem pro energetickou účinnost

Co způsobí použití Servitecu ­Mini v soustavě? Provozní bezpečnost stoupá, zvyšuje se účinnost vytápění či chlazení, čímž klesají náklady na energie až o 10,6 % ročně, a současně klesají i emise CO2. ServitecMini využívá svým automaticky řízeným provozem „na malém prostoru“ všech výhod, kterými disponují i jeho větší sourozenci.

Navíc instalace tohoto zařízení je velmi snadná a rychlá, Plug & play zapojení do nových nebo stávajících soustav je nenáročné, náklady na údržbu jsou zanedbatelné a použití součástí odolávajících korozi garantuje dlouhodobou životnost zařízení.

Vliv kvality vody má vždy nesmírný vliv na účinnost vytápěcích a chladicích soustav. Pouze optimálně provozované soustavy pracují efektivně a hospodárně. Tomu zařízení Servitec Mini významně napomáhá svojí vyspělou technologií automatického vakuového odplynění. Ekonomická a energetická účinnost takto provozovaných soustav je přidanou hodnotou pro každého provozovatele a v konečném důsledku pozitivně ovlivňuje životní prostředí, minimálně snižováním celkových emisí CO2 do ovzduší.