MC-Bauchemie, s. r. o. je mimo jiné i jednou z řady společností, které se dlouhodobě podílejí při rekonstrukcích letištních ploch, na výstavbě a modernizaci dálniční sítě v České republice, zejména při výrobě cementobetonových krytů (CBK). Naše firma má cenné zkušenosti při výrobě stavebních materiálů a může se opřít o vlastní výzkum, vývoj a zejména o profesionální přístup svých pracovníků s bohatými praktickými znalostmi. Ve spolupráci s prováděcími firmami umíme poskytnout kromě stavebních materiálů i odborné poradenství a vždy se snažíme nalézt nejvhodnější řešení pro konkrétní projekt. Podílíme se na návrzích receptur CBK dle konkrétních požadavků zákazníka, aktivně spolupracujeme při laboratorních a provozních zkouškách, měříme a vyhodnocujeme parametry čerstvých i ztvrdlých betonů.

Pro výrobu čerstvých betonů CBK naše firma cíleně vyvinula plastifikační/­superplastifikační přísadu Muraplast FK19, která zaručuje dlouhou dobu zpracovatelnosti při dodržení rozsahu požadovaného stupně konzistence čerstvého betonu. Betony s touto přísadou zaručují pevné a rovné hrany CBK a minimalizují riziko deformací okrajů vozovek a trhlin. Při výrobě jednovrstvých i dvouvrstvých CBK je doporučená dávka Muraplastu FK 19 závislá na dopravních a zejména povětrnostních podmínkách betonáže a na druhu použitého cementu. Při extrémních letních teplotách přesahujících maximální možnou teplotu čerstvého betonu 27 °C (dle TKP18) je vhodné pro dodržení dlouhodobé zpracovatelnosti použít zpomalující přísadu Centrament Retard 360. Dávka zpomalovače se určuje podle konkrétních požadavků zákazníka a musí se doložit průkazní zkouškou. V kombinaci přísady Muraplast FK19 s provzdušňující přísadou Centrament Air 202konc. získáme betony s velmi dobrou odolností povrchu vůči chemickým rozmrazovacím látkám při procesu zmrazování a rozmrazování (CHRL). Centrament Air 202konc. je vysoce účinné provzdušňovadlo, které při dodržení technologických podmínek míchání vnáší do čerstvého betonu až 80 % účinných stabilních vzduchových mikropórů A300, které výrazně zlepšují odolnost povrchu betonu vůči CHRL.Při výrobě povrchu CBK s obnaženou strukturou kamenivem se používá na ošetření povrchu uzavírací nástřik s retardačním účinkem Emcoril RC. Složení tohoto přípravku je navrženo tak, aby došlo k požadovanému zpomalení tvrdnutí a optimální penetraci do povrchu betonu. Tímto se snižuje riziko značného resp. nedostatečného následného vymetení povrchu. Pro následné ošetření betonu se používají přípravky Emcoril BVM a Emcoril S. Jedná se o disperzní soustavy, které při nanesení na povrch betonu vytváří tenký nepropustný film s vysokým koeficientem uzavření (91 %). Tento film chrání beton před negativními povětrnostními vlivy, zejména slunečním zářením a prouděním vzduchu, a zabraňuje odpařování vody z povrchu betonu, čímž umožňuje optimální zrání betonu. Tato vrstva má pouze dočasný ochranný účinek, protože po cca 3-6 měsících dochází k úplnému odbourání vlivem povětrnostního a mechanického opotřebení. Emcoril BVM je určen pro vysoké letní teploty a větrné podmínky. Emcoril S je vhodné použít při nižších jarních a podzimních teplotách.

Všechny výše uvedené produkty splňují platné legislativní předpisy a jejich kvalita je podložena certifikáty SŘV včetně případných STO, prohlášeními o vlastnostech resp. shodě a výstupními protokoly kontroly kvality.                

Ing. Martin Sapík, obchodní ředitel
Ing. Milan Řičica, technolog

MC-Bauchemie s. r. o.
Divize MC FOR CONCRETE INDUSTRY
Skandinávská 990, 267 53 Žebrák
tel.: 311 545 155, fax: 311 537 118
mobil: 602 406 516
martin.sapik@mc-bauchemie.cz
www.mc-bauchemie.cz