Společnost MC-Bauchemie vyvinula s produktem MC-Color kompletně nový, modulární program pro ochranu povrchu, který těmto požadavkům vyhoví: Sestává ze tří řad produktů MC-Color Proof, MC-Color Flair a MC-Color Flex a celkem z devíti produktů, které vedle excelentních technických parametrů mají optimalizované vlastnosti při zpracování. S produktem MC-Color mohou investoři, projektanti a zpracovatelé nalézt příslušné vhodné řešení pro zadaný úkol.

MC-Color je strukturován modulárně: Řady produktů MC-­Color Proof, MC-Color Flair a MC-­Color Flex nabízí vysoce moderní nanášené povrchové vrstvy okolo ochrany a barevného uspořádání povrchů betonu. Společně s výkonnostními variantami pure, provision, které lze obdržet v každé řadě produktů, naleznou investoři, projektanti, architekti a zpracovatelé pro každý případ aplikace vhodné řešení. Všechny produkty odpuzují vodu, jsou otevřené pro difuzi vodní páry a zpomalují karbonataci, a jsou také odolné vůči ultrafialovému záření, znečištění a povětrnostním vlivům. Výkonové parametry stoupají od varianty pure („standard“) přes pro („profesionální“) až po variantu vision („highend“), takže je možné tyto produkty vybírat cíleně a podle potřeby. Všechny produkty je možné aplikovat jak pomocí nanášení válečkem, tak také metodou nástřiku Airless, a jsou certifikovány podle EN 1504 část 2.

Transparentní ochrana betonu – vysoce účinná a snadno čistitelná

S řadou produktů MC-Color ­Proof nabízí společnost MC k použití připravené, transparentní nanášené vrstvy pro povrchy stavebních dílů, jejichž otevřenost pro difuzi vodní páry a vlastnosti zpomalující karbonataci silně narůstají od varianty pure (sd-hodnoty: H2O = 0,2 m; CO2 = 75 m) přes variantu pro (sd-hodnoty: 0,27 m; 222 m) až po variantu vision
(sd-hodnoty: 1,2 m; 645 m). Kromě toho disponují produkty velmi nízkým sklonem ke špinění. Zatímco MC-Color Proof pure je vhodný pro impregnaci povrchů stavebních dílů a také jako transparentní základní produkt pro vytvoření barevných poloprůhledných betonových lazur, boduje MC-Color Proof pro v konkurenci jako jediná transparentní a současně plnohodnotná ochrana betonu. MC-Color Proof vision je transparentní matně vysychající a hydrofobně nastavená kombinace polyuretanu a polymeru s integrovanou technologií Easy-to-clean, která nad rámec vlastností produktů pro dodatečně nabízí permanentní ochranu proti graffiti.

Nový program povrchové ochrany MC-ColorBarevné nanášené vrstvy – s permanentní ochranou proti nechtěnému graffiti

Řada produktů MC-Color Flair zahrnuje tři pigmentované ochranné nátěry, které se vedle vynikajících ochranných vlastností vyznačují excelentní stabilitou barevného tónu a také velmi nízkými nanášenými množstvími a dobrou hospodárností. MC-Color Flair pure je k použití připravená disperze kopolymeru, která disponuje nízkým sklonem ke špinění, který je na základě použité technologie Core-Shell ve výkonnostní variantě MC-Color Flair pro dokonce extrémně nízký. Také v této řadě produktů nabízí kombinace polyuretanu a polymeru ve výkonnostní variantě MC-Color Flair vision integrovanou technologii Easy-to-clean a vysoce účinnou, permanentní ochranu proti graffiti. Disponuje vynikajícími hodnotami ohledně otevřenosti pro difuzi vodní páry (sd-hodnota: 0,8 m) a ve zpomalování karbonatace (sd-hodnota: 677 m).  

Barevná ochrana betonu – s velmi vysokým přemostěním trhlin

Pigmentované, pružné krycí vrstvy pro ochranu betonu venkovních ploch, které jsou volně vystaveny povětrnostním vlivům s přemostěním trhlin až do -30 °C nabízí MC-Color Flex. Také tato řada produktů se vyznačuje vedle vynikajících ochranných vlastností svojí hospodárností, protože se místo ve třech až čtyřech vrstvách nanáší pouze ve dvou vrstvách. Třídy přemostění trhlin sahají od varianty pure přes variantu pro až po variantu vision od A 2 až po A 4 a také B 2 až B 3.1. Velmi dobré parametry z hlediska schopnosti přemosťování trhlin byly potvrzeny v nesčetných testech. MC-Color Flex pure je k použití připravená disperze čistého akrylátu s nízkým sklonem ke špinění. Právě tyto vlastnosti nabízí – v optimalizované formě – varianta pro s měkkou válečkovou strukturou. Varianta MC-Color Flex ­vision disponuje vysokým odporem Dirt-Pick-up, což způsobí zlepšení vnějšího vzhledu. Kromě toho boduje tato výkonnostní varianta s velmi dobrou vyvážeností mezi roztažením a pevností v tahu také při nižších teplotách.

MC-Bauchemie s. r. o.
MC FOR INFRASTRUCTURE & INDUSTRY
Skandinávská 990, 267 53 Žebrák
tel.: 311 545 150, fax: 311 537 118
e-mail: info@mc-bauchemie.cz
www.mc-bauchemie.cz