Využití betonu a jeho forem je v dnešní době zkrátka spousta. S vývojem moderní technologie se v naší novodobé porevoluční historii začaly objevovat rovněž výrobky z betonu jako např. betonové tvárnice a zdící systémy, betonové ploty, obrubníky, ztracená bednění, terasová a zámková dlažba. Vezměme si např. zámkovou dlažbu. Lze ji pořídit v nejrůznějších velikostech, tvarech a barvách (v dnešní době je možno cokoli z betonu obarvit až ve 200 odstínech), čímž se stává architektonickým prvkem. Rozměry a tvary zámkové dlažby závisí na použité technologii zpracování. Barevnost výrobkům dodají speciální tekuté barvy.

Právě tato oblast je denním chlebem pro společnost Remei CZ spol. s r.o., s jejímž ředitelem, panem Pavlem Hartmanem, jsme měli možnost se sejít a položit mu několik otázek.

Pane řediteli, mohl byste v úvodu říci několik slov k historii Vaší firmy?

Firma Remei CZ spol. s r.o. byla založena v roce 1997 jako dceřiná společnost firmy Remei GmbH v SRN. V uplynulých dvanácti letech se nám dle mého názoru podařilo vybudovat stabilní, prosperující a na trhu uznávanou firmu, která pracuje se širokým spektrem zákazníků.

Jaké je hlavní zaměření společnosti?

Hlavní činností, kterou se naše společnost zabývá, je výroba a prodej barev a chemických přísad pro beton zpracující průmysl.

Můžete upřesnit v jakých oblastech stavební výroby působíte?

Převážná většina našich odběratelů jsou výrobci prvků z vibrolisovaného betonu, zej­ména zámkové dlažby, dá se tedy říci, že hlavní oblastí je průmyslová stavební výroba. Nicméně se na nás obrací i stavebníci rodinných domů, takže částečně se naše činnost dotýká i bytové stavební výroby.

Přiblížíte nám více portfolio vašich produktů a které z výrobků jsou pro vás stěžejní?

Struktura našeho dodavatelského programu je obsáhlá. Zahrnuje tekuté a práškové barvy do betonu, chemické přísady pro vibrolisovaný beton, litý beton, ochranné a čistící prostředky, produkty pro vymývaný beton, ale i přípravky pro povrchové úpravy betonových výrobků.

Nosným výrobním programem jsou však pro nás tekuté barvy a chemické přísady do betonu

Pro dosažení kvalitního stupně zabarvení výrobku je zapotřebí použít speciální stroje. Zahrnuje vaše činnost dodávky této aplikační techniky?

Ano. Dodávky aplikační techniky jsou nedílnou součástí dodavatelského programu naší společnosti. Je třeba říci, že námi dodávaná aplikační technika, tedy dávkovací zařízení, jsou určena jak pro aplikaci barev, tak i chemických přísad. Zároveň disponujeme aplikační technikou pro finální povrchovou úpravu betonových výrobků.
Kromě široké škály produktů pro nejrůznější uplatnění nabízíte zákazníkům zajímavé služby.

O jaké služby se jedná?

Mezi naše standardní služby zákazníkům patří poradenství v oblasti technologie betonu, laboratorní zkoušky, sestavování individuálních receptur na konkrétní výrobu apod.
Také máme k dispozici moderně vybavené školící středisko, ve kterém se konají odborné semináře. Těchto akcí se mohou naši zákazníci v případě zájmu zúčastňovat.

Kde je možné seznámit se s kompletní nabídkou vašich produktů či služeb?

S kompletní nabídkou je možné se seznámit na internetových stránkách naší společnosti nebo jsme připraveni se s potenciálním zákazníkem setkat osobně a seznámit jej s veškerými produkty a službami, které mu může naše firma nabídnout.

Jaké konkrétní kroky podnikáte pro další zvyšování kvality ve vaší organizaci?

Abychom byli schopni nabízet jakostní výrobek, je nutné disponovat potřebným počtem kvalifikovaných pracovníků a kvalitním technickým vybavením. Jsem velmi rád, že se nám daří oba tyto důležité faktory úspěchu naplňovat a dále je rozvíjet.

Jak vnímáte nejbližší budoucnost vaší firmy?

I do budoucna zůstávají pro nás rostoucí partnerské vztahy prioritou před rychlými obchody bez diskuse a řešení problémů. Chceme dále rozvíjet vztahy s našimi zákazníky, protože právě oni nám umožňují další úspěšný rozvoj.

Děkujeme za rozhovor
a přátelské přijetí

Ing. Jiří Zahradnický

(foto: archiv CS-BETON s.r.o. a Remei CZ, spol. s r.o.)


Remei CZ, spol. s r.o.
Spořická 4751, 430 01 Chomutov
mobil: +420 602 431 698, fax: +420 474 624 077
e-mail: info@remei.cz, http://www.remei.cz