Výrobci komodit, jež vyplňují náš veřejný prostor, si tuto problematiku plně uvědomují a snaží se na tento nebezpečný trend reagovat. A jejich konání není bezúspěšné.

V současné době existuje již celá řada řešení, ve kterých stavební materiál beton představuje dokonce „aktivní ochranu životního prostředí“. A právě s takovými produkty přichází společnost Remei CZ spol. s r.o., která se zabývá výrobou a prodejem barev a chemických přísad pro průmysl zpracovávající betonové směsi. V poslední době tato firma vyvinula speciální přísadu, po jejíž aplikaci betonové výrobky dokážou dokonce „čistit“ ovzduší.

Společnost Remei CZ realizovala s partnerskou firmou DITON (výrobcem a dodavatelem betonových produktů venkovní architektury, která dokázala aplikovat produkt ve výrobě a získala příslušný certifikát) společný projekt, který vedl k zavedení těchto speciálních přísad do praxe. Sešli jsme se proto s technologem společnosti DITON panem Radimem Vlčkem a požádali ho, aby nám vzájemnou spolupráci a výsledné produkty blíže představil.

Nedávno jste přišli na trh se samočisticí dlažbou EKOAKTIV, která obsahuje přísadu do betonu, jež dokáže zajistit fotokatalyckou reakci jejího povrchu. Mohl byste vysvětlit, na jakém principu samočištění funguje?

Nejprve mi dovolte vysvětlit, co pojem fotokatalýza znamená. Je to proces chemického rozkladu látek za přítomnosti fotokatalyzátoru a světelného záření. Působí na principu fotolýzy, přirozeného rozkladu některých látek působením světla, urychlené přítomností fotokatalyzátoru.

V našem případě je katalyzátorem oxid titaničitý (TiO2), který je součástí použitého pigmentu v betonové dlažbě s povrchovou úpravou EKOAKTIV. Oxid titaničitý má výjimečnou vlastnost absorbovat energii a vyznačuje se obzvláště vysokou fotokatalyckou aktivitou.

Působením světla se začnou vypařovat z betonu páry, které díky katalyzátoru intenzivněji rozkládají okolní anorganické a organické látky. Dlažba tak vyčistí své okolí i od nebezpečných látek, jako jsou oxidy dusíku a síry, pesticidy a také bakterie, viry a houby. Konečným produktem jsou stabilní sloučeniny, které se snadno smyjí prvním deštěm.

Jaké jsou předpoklady pro samočištění fotokatalýzou?

Pro tento efekt stačí normální denní světlo, přímé sluneční záření není bezpodmínečně nutné. Použitý oxid titaničitý je zdravotně nezávadný a s povrchovou plochou pevně svázán. Produkty, které vzniknou fotokatalýzou během rozkladu, jsou neškodné a lehce vodou rozpustitelné. Jsou odstraněny dešťovou vodou stejně jako jiné usazeniny.
•    působení UV záření
(slunce nebo umělé světlo)
•    fotoaktivní TiO2 ve vrchní vrstvě
•    přítomnost vody
(déšť nebo sprcha)
•    přítomnost O2
(oxidační prostředek)

Mají tyto speciálně upravené betonové tvarovky i další pozitivní vliv na životní prostředí?

Ano. Tyto výrobky odrážejí také více světla, což snižuje jejich tepelnou akumulaci. Následně může dojít nejen ke snížení teploty během teplých letních dní, ale např. i redukci tvorby smogu, jelikož chemická reakce tvorby smogu je urychlena zvýšenou teplotou. Tato výhoda bude nejvíce patrná v hustě osídlených aglomeracích, kde je beton téměř všudypřítomný.

Dalším vaším významným společným projektem firem Remei-­DITON je technologie AQUA­STOP! O co jde v tomto případě?

Od začátku svého působení se intenzivně zabýváme problematikou možných znečištění dlažby, prorůstání mechů a také vyvinutím povrchu odolnějšího proti přilnutí žvýkaček. Zpočátku jsme šli standardní cestou povrchové impregnace, stejně jako konkurenční výrobci. To je postup, kdy se produkty po vyrobení povrchově impregnují. Tato impregnace se však po určité době obrousí (vlivem počasí, pojezdem či chozením) a dlažební bloky se musí znovu povrchově ošetřit. Jít náročnější a neprošlapanou cestou se nám však vyplatilo. V roce 2011 jsme odzkoušeli a zavedli revoluční novinku v podobě hloubkové impregnace nášlapných betonů AQUASTOP!

Tento nový postup spočívá v dávkování přísad na bázi impregnace přímo do míchacího zařízení, ve kterém se nášlapný beton připravuje. Ošetření není tedy pouze povrchové, ale je přímo obsaženo v celé nášlapné vrstvě. Výrobky na bázi technologie AQUASTOP postupem času vykazují velmi malou přilnavost pro nečistoty způsobené běžným používáním (prach, houby, mechy, žvýkačky atd.). Díky menší přilnavosti nečistot zůstává povrch dlouho vzhledově čistý a barvy syté jako v době pořízení produktů. Pro naše zákazníky to znamená, že povrch výrobků je impregnován od začátku do konce své životnosti. Tím odpadá část starostí s ošetřováním dlažeb. Vzhledem k ošetření celé vrstvy betonu bude i v případě obroušení dlažby technologie AQUASTOP!  funkční. Uvědomujeme si, že výrobky slouží nám a ne my jim.

V průběhu května redakce našeho videoportálu www.tvstav.cz provedla test zámkové dlažby ošetřené pomocí technologie AQUA­STOP přímo v archcentru ­společnosti ­DITON v areálu Čeperka u Pardubic. Videoreportáž můžete sledovat po načtení odkazu ve formě QR kódu resp. v sekci VIDEA na videoserveru www.tvstav.cz.

Děkujeme za rozhovor
Ing Jiří Zahradnický

Remei CZ, spol. s r.o.
Spořická 4751, 430 01 Chomutov
mobil: 602 431 698, fax: 474 624 077
e-mail: info@remei.cz, www.remei.cz